Uudistuva Karjalan Liitto on liiton tulevaisuusstrategia 2020-2023


Karjalan Liiton tulevaisuusstrategia on yhteinen sopimus siitä, miten liitossa aiotaan kolmen vuoden aikana uudistaa toimintaa ja miten se yhdessä tehden saavutetaan.
Vastuu karjalaisuuden elinvoimaisuuden säilymisestä on meillä jokaisella.
On ilo edistää yhdessä karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria!
Missio on, että pidetään yllä ja edistetään karjalaisuutta Suomessa, sekä ollaan vuorovaikutuksessa Karjalan alueeseen. Visiona on, että tulevaisuudessa liitto on merkittävin toimija karjalaisuuden edistäjänä.

Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.

Toiminnan painopistealueita ovat:
1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.
2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.
3. Taloutemme on turvattu.
4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.

 

 

Karjalan Liitto ry:n strategia 2017–2020


Karjalan Liiton toiminta-ajatus

Karjalan Liitto on karjalaisuuden liitto. Karjalan Liitto on elinvoimainen kaikkien suomalaisten karjalaisuuden foorumi.  Se edistää karjalaista kulttuuria, tuo esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa ja ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.
Kaiken toimintamme tavoitteena on edistää karjalaisuutta ja sen elinvoimaisuutta ja tuoda näin lisäarvoa koko yhteiskunnalle.  Karjalaisuus on olennainen osa suomalaisuutta.
Karjalan kysymyksessä Karjalan Liitto tekee yhteistyötä Suomen valtiojohdon ja Euroopan unionin kanssa.

Karjalan Liiton arvot

Liittokokouksessa hyväksytyt Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys, elämänmyönteisyys.

Karjalaisuus

Karjalaisuus on tärkein arvomme. Kaikki toimintamme liittyy karjalaisuuteen ja sen edistämiseen. 
Karjalaisuus on ”sie, mie ja myö yhessä -fiilis”.

Yhteisöllisyys

Liittomme  on ihmisten kohtaamiseen perustuva kaikille karjalaisuudesta kiinnostuneille tarkoitettu järjestö.
Karjalainen yhteisöllisyys on vuorovaikutteista, vieraanvaraista, avointa ja suvaitsevaa. 

Elämänmyönteisyys

Myönteinen elämänasenne, mukautumiskyky,  tunteiden jakaminen ja toisesta välittäminen kuuluvat kiinteästi karjalaisuuteen.

Katso strategia (pdf)