Karjalan Liiton strategia 2023–2026

Karjalan Liiton uusi strategia liittokokouskaudelle 2023–2026 hyväksyttiin Karjalan Liiton liittokokouksessa lauantaina 15.4.2023 Karjalatalossa Käpylässä.

Karjalan Liiton strategia 2023-2026 on luettavissa tästä >>

Strategiatyöhön liittyneistä kyselyistä (alla) tehtiin yhteenveto, johon voi tutusta tästä linkistä: Nykytilan analyysi strategiatyötä varten >>.

Strategiatyöhön liittyvät kyselyt ovat päättyneet

Karjalan Liitto  keräsi talven 2022-2023 aikana strategian päivittämistä varten tietoa mm. jäsenistöltä, luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä.

Voit tutustua strategiatyöhön liittyneiden kyselyjen vastausraportteihin:

- Jäsentyytyväisyyskyselyn yhteenveto

- Luottamushenkilökyselyn yhteenveto

- Sidosryhmäkyselyn yhteenveto

- Liiton ulkopuolisille, potentiaalisille jäsenille suunnatun kyselyn yhteenveto

Kyselyyn vastanneiden kesken on arvottu yhteensä neljä lahjakorttia Karjalan Liiton SieMie-puotiin. Voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Lisätiedot: puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi.

***********

Uudistuva Karjalan Liitto on liiton tulevaisuusstrategia 2020–2023


Karjalan Liiton tulevaisuusstrategia on yhteinen sopimus siitä, miten liitossa aiotaan kolmen vuoden aikana uudistaa toimintaa ja miten se yhdessä tehden saavutetaan.
Vastuu karjalaisuuden elinvoimaisuuden säilymisestä on meillä jokaisella.
On ilo edistää yhdessä karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria!
Missio on, että pidetään yllä ja edistetään karjalaisuutta Suomessa, sekä ollaan vuorovaikutuksessa Karjalan alueeseen. Visiona on, että tulevaisuudessa liitto on merkittävin toimija karjalaisuuden edistäjänä.

Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.

Toiminnan painopistealueita ovat:
1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.
2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.
3. Taloutemme on turvattu.
4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.

Katso tulevaisuusstrategia 20202023 (pdf)

*************

Yleistä kuvausta strategiatyöstä, joka käynnistyi syksyllä 2022

Karjalan Liiton nykytila

Tausta

 • Perustettu vuonna 1940 ajamaan karjalaisten etuja mm. omaisuuden korvauksiin ja asuttamiseen liittyvissä kysymyksissä.
 • 1960-luvulta alkaen toiminnan keskiössä karjalainen kulttuuri

Tänä päivänä

 • Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen.

Paljon aktiivista toimintaa myös vuonna 2022

 • Esim. Karjalaiset kesäjuhlat Raumalla, seminaareja, ruoka ja käsityökursseja, webinaareja

Huolenaiheet yhdistystoiminnalle tyypillisiä

 • Yhdistystoiminta kilpailee muiden toimintojen kanssa ihmisten ajasta
 • Paljon ikääntyneitä jäseniä vs. nuorten saaminen mukaan

Karjalan Liiton nykytila

Organisaatio

 • Piirejä 14, Karjalaisten pitäjäyhdistysten liitto, Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto sekä Pääkaupunkiseudunkarjalaisyhteisöt, joissa yhteensä noin 340 jäsenseuraa
 • Noin 20 000 jäsentä
 • Toimistolla 6 vakituista työntekijää ja vaihteleva määrä määräaikaisia

Jäsenmäärän kehitys laskeva

Seurojen määrän kehitys melko vakaa

 • Osa seuroista lopettaa toimintansa, koska jäsenistö vähenee, eikä aktiiveja enää riitä
 • Uusiakin seuroja on liittynyt mukaan

Osallistujamäärät

 • Livetilaisuuksien osallistujamäärät vakaita koronan jälkeen
 • Seuraajamäärät kasvussa somessa
 • Striimausten/tallenteiden katsojamäärät noin 2000 16 000

Karjalan Liiton nykytila


Karjalaiset yhtiöt

 • Karjala lehti, Kiinteistöosakeyhtiö Karjalaisten Heimotalo (Karjala talo)

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

 • Hyvät yhteistyösuhteet mm. Karjalan Sivistysseura, Karjalais en kulttuurin edistämissäätiö, Itä Suomen yliopisto (Karjalan kieli), Opintokeskus Sivis jne.
 • Yhteistyösuhteet hakevat muotoaan mm. Karjalainen nuorisoliitto, Karjalazet nuoret Suomessa

Yhteistyö rajan yli jäädytetty

Karjalaisuuden ja karjalaisen kulttuurin yhteisö

 

Edellinen strategia


Vuoden 2020 liittokokous hyväksyi Karjalan Liiton strategian ”Uudistuva
Karjalan Liitto 2020 2023”

Missio: Pidämme yllä ja edistämme karjalaisuutta Suomessa sekä
vuorovaikutusta Karjalan alueeseen

Visiona: Juuremme ovat vuonna 2040 vahvasti karjalaisuudessa ja olemme
merkittävin toimija karjalaisuuden edistäjinä.

Arvot: Karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.

Toiminnan painopisteet

 • Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä
 • Jäsenhuoltomme on hallinnassa
 • Taloutemme on turvattu
 • Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla

Strategiakaudella 2020–2023 tapahtuneita muutoksia

 • Covid19 pandemia muuttikokoontumisten ja toiminnan tapojaosin pysyvästi
 • Digitaalisuus, hybridiosallistuminensekä aika ja paikkariippumattomuuspysyvästi läsnä
 • Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa
 • Kotiseutumatkailun pysähtyminen
 • Rajan yli tapahtuva yhteistyö jäädytetty
 • Evakoiden kokemukset ja karjalaisuus merkittävän kiinnostuksen kohteena

Uutta strategiaa tarvitaan

 • Karjalaisuuden ja karjalaisen kulttuurin yhteisö
 • Strategiakaudella toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi uuden strategian muodostaminen tai vähintään olemassa olevan strategian päivittäminen ovat välttämättömiä.
 • Strategiaan on myös syytä yhdistää pohdinta Kaksi Karjalaa ohjelmasta, koska siltä on monelta osin mennyt pohja, Venäjän hyökkäyssodan myötä.
 • Ei raskasta strategiaprosessia
 • Hyödynnetään olemassa olevaa strategiaa
 • Hyödynnetään kolme vuotta sitten tehtyä pohjatyötä, jota ei lopulta otettu mukaan ko. strategiaan.

Strategiatyön toimenpiteet ja aikataulutus

Strategiaprosessin ajan Karjalaisuuden ja karjalaisen kulttuurin yhteisö

 • Vetovastuu: puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja
 • Työryhmä:
 • Eri tahojen osallistaminen
 • Tiedottaminen: Kunnaat, verkkosivu, uutiskirje, some
 • Mukana syksyn aineiston tuottamisvaiheessa Helsingin yliopistonkansatieteen suuntauksen soveltavan kulttuurianalyysin opiskelijatrajatuilta osin.

Järjestöseminaari 8.10.2022 strategia

Strategiaseminaarin tulokset / kohderyhmät

Strategiaseminaarin tulokset / muutosvoimat