Karjalan Liitto ry

Karjalan Liiton toiminta

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja tiedon välittämiseen. Toiminta pohjautuu liiton strategiaan.

Karjalan Liittoon kuuluu 14 piiriä, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ja Pääkaupungin Karjalaisyhteisöt Pääsky sekä noin 320 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on noin 20 000.

Karjalan Liitto perustettiin huhtikuussa 1940 ajamaan siirtokarjalaisen  korvauskysymyksiin ja asuttamiseen liittyviä asioita. Yli 400 000 karjalaisevakkoa asutettiin eri puolille jäljelle jäänyttä Suomea sotien 1939-1944 jälkeen.

Karjalainen kulttuuri

Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen perinteen ja kulttuurin ylläpitoon ja Karjalaa koskevan tiedon jakamiseen. Karjalasta ja karjalaisuudesta tietoa haluavat  yhä enemmän siirtokarjalaisten lapset ja lastenlapset sekä suuri joukko ihmisiä, joilla ei ole karjalaisia sukujuuria. Perinteiden lisäksi muu Karjalaa koskeva tieto ja myös nykyelämä entisillä kotiseuduilla kiinnostavat.
Karjalan Liiton monipuolinen toiminta tarjoaa jokaiselle jotakin. Karjalaista harrastustoimintaa on eri puolilla Suomea liiton piireissä, karjalaisseuroissa, pitäjä- ja sukuseuroissa sekä erilaisten harrastusten, kuten musiikin ja urheilun parissa. 

Liitto järjestää vuosittain yhteistyössä seurojensa kanssa Karjalaiset kesäjuhlat®, Kalevalan ja karjalaisuuden päivän juhlan, valtakunnalliset hengelliset päivät, talvisodan päättymisen ja talvisodan syttymisen muistotilaisuudet sekä itsenäisyyspäivän juhlan. Lisäksi liitto toteuttaa yhteistyökumppaniensa kanssa suku- ja pitäjätoimintaan liittyviä tapahtumia, perinnekeruita, luentosarjoja, matkoja, teatteritoimintaa, kursseja ja muita erillisiä tapahtumia.