Luovutetun Karjalan hautausmaat

Vanhat hautausmaat ovat yhteistä perintöämme

Karjalan Liiton jäsenseurat ovat keskeisiä toimijoita vanhojen suomalaisten hautausmaiden säilyttämisessä.

Siviilihautausmaat

Karjalatalolla 22.11.2022 järjestetyn seminaarin taltioinnissa oli teknisiä ongelmia. Niitä korjataan ja tallenne julkistetaan, kun se on katsottavissa. 

Tutustu luovutetun Karjalan siviilihautausmaiden tiedot sisältävään verkkosivustoon: https://karjalanhautausmaat.fi/

Sivuston tietoja täydennetään vielä, koska kaikista hautausmaista ei ole vielä saatu tietoja.

Sankarihautausmaista kysely ja internetsivusto

Karjalan Liitto ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ovat  käynnistäneet yhteisen hankkeen sankarihautausmaita koskevan tiedon kokoamiseksi. Hankkeeseean liittyvä internetsivusto on julkaistu 30.11.2021. Tutustu sivustoon www.karjalanhaudat.fi

Kyselyvastauksia voi täydentää:.
Sankarihautausmaat kysely

Rajantakaiset hautausmaat puhuttavat

Tiedote 25.08.2023

Sekä suomalaisessa että venäläisessä mediassa on kuluvan vuoden aikana ollut uutisia luovutetulle alueelle jääneiden sankarihautausmaiden muistomerkkeihin kohdistuneesta ilkivallasta sekä suunnitelmista, joiden mukaan joitakin muistomerkkejä oltaisiin poistamassa. Uutiset ovat aiheuttaneet ymmärrettävää huolta, kun yhteyttä paikallisiin kumppaneihin ei juuri ole voitu pitää.

Sekä Karjalan Liitto että Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ovat kuitenkin aktiivisesti seuranneet tilannetta. Venäjän lainsäädäntö ja hautausmaiden sopimuksia koskevat vastuut ovat sitten 1990-luvun muuttuneet. Sankarihautausmaiden osalta on tämän vuoksi ryhdytty kokoamaan yhdistyksen venäläisen osapuolen tarvitsemia taustatietoja hautausmaista. Tämän tiedon kokoamisessa pitäjäyhteisöt ovat avainasemassa. Tietojen kokoamisesta lähetetään pitäjäseuroille ja säätiöille uudet ohjeet syyskuun alussa.

Tietojen kokoamisen tarkoituksena on saada hautausmaita ja niiden muistomerkkejä koskevat sopimukset yhdenmukaisiksi vuoden 1992 valtiosopimuksen ja Venäjän lainsäädännön kanssa. Näin meillä on mahdollisuus turvata pitäjäyhteisöille tärkeiden hautapaikkojen olemassaolon oikeutus. Tästä tavoitteesta Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen venäläinen yhteistyöosapuoli on yhtä mieltä kanssamme.

Tietojen kokoamista koskeviin kysymyksiin vastaavat Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja, sähköposti: martti.talja(at)karjalanliitto.fi ja tiedottaja Mervi Piipponen, sähköposti: mervi.piipponen(at)karjalanliitto.fi.

 

Sortavalan hautausmaita on kunnostettu talkoovoimin vuosien ajan. Kuva Risto Voipio.

Hautausmaan kunnostamista Sortavalan hautausmaalla. Kuva: Risto Voipio.

 

Sankarihaudat-sivusto

Lue lisää

Karjalan vanhat hautausmaat -webinaari 13.4.2021

Lue lisää

Sankari-hautausmaa-kysely

Lue lisää

Luovutetun Karjalan hautausmaat -seminaari 16.3.2019

Lue lisää
Lisätietoja

Eija Vänskä-Sinkkonen, eija.vanska@karjalanliitto.fi, Mervi Piipponen, Karjalan Liitto, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys

Yhteistyökumppanimme sotilashautausmaiden suojelussa.

Karjalan Liiton hautausmaatyöryhmä

Puheenjohtaja Martti Talja, Maija-Liisa Lindqvist, Pertti Suominen, Raija Seppänen, Pertti Hakanen, Jouko Hämäläinen, Risto Voipio, Eija Tuominen, Olavi Kyyrönen, Eija Vänskä-Sinkkonen, Mervi Piipponen.

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.