Luovutetun Karjalan sankarihautausmaat -kysely

Sankarihautausmaiden tiedot talteen

Sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jäi noin 50 entisten seurakuntien sankarihautausmaata, joista monia pitäjäyhteisöt - seurat ja säätiöt - ovat hoitaneet kiitettävällä tavalla.  Ongelmana kuitenkin on, että meillä ei viimeisten kahden vuosikymmenen ajalta ole yhteen koottua tietoa hautausmaiden ajankohtaisesta tilasta.

Karjalan Liitto ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ovat nyt käynnistäneet yhteisen hankkeen sankarihautausmaita koskevan tiedon kokoamiseksi. Tavoitteena on koota tiedot sähköiseen tietokantaan, jota voidaan käyttää hyväksi keskusteltaessa Venäjän federaatio-, alue-, piiri- ja paikallistason viranomaisten kanssa sankarihautausmaiden hoitamisesta ja suojelemisesta niiden säilymistä vaarantavalta maankäytöltä ja muulta toiminnalta.

Tietojen kokoamisen tavoitteena on myös sankarihautausmaita koskevan historia- ja kulttuuriperinteen tallentaminen ja sen varmistaminen, että myös tulevat sukupolvet muistavat rajojemme ulkopuolelle haudatuiksi jääneet isänmaan puolustajat. Sankarihautausmaita on suojeltava tuhoutumisen ohella myös unohtumiselta.

Sähköinen kysely pitäjäseuroille

Tietojen kokoaminen tapahtuu pitäjäyhteisöille suunnattavalla sähköisellä kyselyllä, jonka sisältö ja ohjeistus viimeistellään vuoden 2019 loppuun mennessä. Varsinainen kysely käynnistetään alkuvuodesta 2020 lähettämällä kyselyn vastaajiksi valikoituneille vastaussivuston osoite.

Kysely koostuu kahdeksasta osiosta, joissa selvitetään muun muassa jokaisen yksittäisen sankarihautausmaan perustiedot, sijaintitiedot, nykytilanne, kunnossapitotoimet, muistomerkit ja paikalliset sopimukset. Vastaukseen on lisäksi mahdollisuus liittää valokuvia, karttoja ja muuta dokumenttiaineistoa.

Käytännön ratkaisuna on, että kullakin hautausmaalla on selvyyden vuoksi vain yksi nimetty vastaaja. Pitäjäyhteisöjen tulisikin ennalta sopia keskenään, mikä yhteisö on vastaajana ja kuka henkilö on nimetty vastaaja. Pitäjäyhteisöille lähetetään erikseen ohje vastaamiseen valmistautumisesta.

Tarkoituksenmukaista saattaisi olla, että vastausaineiston kokoamista ja vastaamiseen valmistautumista varten muodostettaisiin vastaajahenkilön avuksi työryhmiä, jotka kartoittavat ja kokoavat vastaamiseen tarvittavaa aineistoa, kuten tapahtumatietoja, asiakirjoja, karttoja ja valokuvia.

Sähköinen kysely on työväline, joka mahdollistaa erilaisten hautausmaakohtaisten ja laajempienkin yhteenvetojen tekemisen vastausaineiston pohjalta. Se muodostaa myös perustan seuraavana vaiheena toteutettavalle sankarihautausmaitten sähköiselle tietokannalle. Sen on tarkoitus olla julkinen, kaikille avoin tietolähde rajojen taakse jääneitten sankarivainajiemme historiaan.

Pertti Suominen
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry

Pertti Suominen, pertti.suominen@sotavainajat.net

Karjalan Liitto ry

Mervi Piipponen, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi