Luovutetun Karjalan sankarihautausmaat -kysely

Sähköinen kysely pitäjäseuroille on päättynyt

Sankarihautausmaa-sivusto avattiin 30.11.2021.

Pääset sivustolle tästä linkistä.

Sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jäi noin 50 entisten seurakuntien sankarihautausmaata, joista monia pitäjäyhteisöt - seurat ja säätiöt - ovat hoitaneet kiitettävällä tavalla.  Ongelmana kuitenkin on, että meillä ei viimeisten kahden vuosikymmenen ajalta ole yhteen koottua tietoa hautausmaiden ajankohtaisesta tilasta.

Karjalan Liitto ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys käynnistivät vuonna 2019 hankkeen sankarihautausmaita koskevan tiedon kokoamiseksi. Kysleyn tavoitteena oli saada sankarihautausmaita koskevat tiedot talteen sähköiseen tietokantaan, jota voidaan käyttää hyväksi keskusteltaessa Venäjän federaatio-, alue-, piiri- ja paikallistason viranomaisten kanssa sankarihautausmaiden hoitamisesta ja suojelemisesta niiden säilymistä vaarantavalta maankäytöltä ja muulta toiminnalta.

Tietojen kokoamisen tavoitteena oli myös sankarihautausmaita koskevan historia- ja kulttuuriperinteen tallentaminen ja sen varmistaminen, että myös tulevat sukupolvet muistavat rajojemme ulkopuolelle haudatuiksi jääneet isänmaan puolustajat. Sankarihautausmaita on suojeltava tuhoutumisen ohella myös unohtumiselta.

Sankarihautausmaiden tiedot talteen – hautausmaakyselyn toteuttaminen

Tietojen kokoamisen tavoitteena oli saada koottua luovutetun alueen sankarihautausmaiden tiedot mahdollisimman kattavasti talteen ja kaikkien ulottuville. Tietoja tarvitaan myös yhteistyössä Venäjän federaatio-, alue-, piiri- ja paikallistason viranomaisten kanssa. 

Tietojen kokoamisella saatiin sankarihautausmaita koskevan historia- ja kulttuuriperinne tallennettua, että myös tulevat sukupolvet muistavat rajojemme ulkopuolelle haudatuiksi jääneet isänmaan puolustajat. Sankarihautausmaita on suojeltava tuhoutumisen ohella myös unohtumiselta.

Sähköinen kysely koostui kahdeksasta osiosta, joissa selvitetään muun muassa jokaisen yksittäisen sankarihautausmaan perustiedot, sijaintitiedot, nykytilanne, kunnossapitotoimet, muistomerkit ja paikalliset sopimukset. Vastaukseen oli lisäksi mahdollisuus liittää valokuvia, karttoja ja muuta dokumenttiaineistoa.
 

Muita hautausmaita koskeva sähköinen kysely käynnistyi vuonna 2021 ja niitä koskeva sivusto julkaistiin vuonna 2022 nimellä Karjalan hautausmaat.

Kyselyä koskeviin kysymyksiin vastaavat - Karjalan Liitossa Mervi Piipponen, sähköposti mervi.piipponen@karjalanliitto.fi
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä puheenjohtaja Pertti Suominen, sähköposti pertti.suominen@sotavainajat.net

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry

Pertti Suominen, pertti.suominen@sotavainajat.net

Karjalan Liitto ry

Mervi Piipponen, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi