Luovutetun Karjalan sankarihautausmaat -kysely

Sähköinen kysely pitäjäseuroille jatkuu 31.12.2020 saakka

Sotien jälkeen Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle jäi noin 50 entisten seurakuntien sankarihautausmaata, joista monia pitäjäyhteisöt - seurat ja säätiöt - ovat hoitaneet kiitettävällä tavalla.  Ongelmana kuitenkin on, että meillä ei viimeisten kahden vuosikymmenen ajalta ole yhteen koottua tietoa hautausmaiden ajankohtaisesta tilasta.

Karjalan Liitto ja Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ovat käynnistäneet yhteisen hankkeen sankarihautausmaita koskevan tiedon kokoamiseksi. Kysely on loppusuoralla ja vastausaikaa on 31.12.2020 saakka. Kysleyn tavoitteena on saada sankarihautausmaita koskevat tiedot talteen sähköiseen tietokantaan, jota voidaan käyttää hyväksi keskusteltaessa Venäjän federaatio-, alue-, piiri- ja paikallistason viranomaisten kanssa sankarihautausmaiden hoitamisesta ja suojelemisesta niiden säilymistä vaarantavalta maankäytöltä ja muulta toiminnalta.

Tietojen kokoamisen tavoitteena on myös sankarihautausmaita koskevan historia- ja kulttuuriperinteen tallentaminen ja sen varmistaminen, että myös tulevat sukupolvet muistavat rajojemme ulkopuolelle haudatuiksi jääneet isänmaan puolustajat. Sankarihautausmaita on suojeltava tuhoutumisen ohella myös unohtumiselta.

Sankarihautausmaiden tiedot talteen – hautausmaakyselyn toteuttaminen

Tavoitteena on koota tiedot sähköiseen tietokantaan, karjalanhaudat.fi, jota voidaan käyttää hyväksi keskusteltaessa Venäjän federaatio-, alue-, piiri- ja paikallistason viranomaisten kanssa sankarihautausmaiden hoitamisesta ja suojelemisesta niiden säilymistä vaarantavalta maankäytöltä ja muulta toiminnalta.

Tietojen kokoamisen tavoitteena on myös sankarihautausmaita koskevan historia- ja kulttuuriperinteen tallentaminen ja sen varmistaminen, että myös tulevat sukupolvet muistavat rajojemme ulkopuolelle haudatuiksi jääneet isänmaan puolustajat. Sankarihautausmaita on suojeltava tuhoutumisen ohella myös unohtumiselta.

Sähköinen kysely koostuu kahdeksasta osiosta, joissa selvitetään muun muassa jokaisen yksittäisen sankarihautausmaan perustiedot, sijaintitiedot, nykytilanne, kunnossapitotoimet, muistomerkit ja paikalliset sopimukset. Vastaukseen on lisäksi mahdollisuus liittää valokuvia, karttoja ja muuta dokumenttiaineistoa.

Käytännön ratkaisuna on esitetty, että kullakin hautausmaalla on selvyyden vuoksi vain yksi nimetty vastaaja. Tarkoituksenmukaista saattaisi olla, että vastausaineiston kokoamista ja vastaamiseen valmistautumista varten muodostettaisiin vastaajahenkilön avuksi työryhmiä, jotka kartoittavat ja kokoavat vastaamiseen tarvittavaa aineistoa, kuten tapahtumatietoja, asiakirjoja, karttoja ja valokuvia.

Pitäjäyhteisöjä pyydetään
- sopimaan vastaajayhteisöstä
- nimeämään vastaajayhteisöstä vastaajahenkilö ja
- ilmoittamaan vastaajayhteisön nimen sekä vastaajahenkilön nimen ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelin) osoitteeseen mervi.piipponen@karjalanliitto.fi.

Vastaajiksi nimetyt henkilöt saavat tämän jälkeen sähköpostilla vastaussivuston www-linkin ja vastaamisohjeet. Kysely on meneillään 31.12.2020 saakka.

Kyselyä koskeviin kysymyksiin vastaavat - Karjalan Liitossa Mervi Piipponen, sähköposti mervi.piipponen@karjalanliitto.fi
Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksessä puheenjohtaja Pertti Suominen, sähköposti pertti.suominen@sotavainajat.net

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys ry

Pertti Suominen, pertti.suominen@sotavainajat.net

Karjalan Liitto ry

Mervi Piipponen, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi