Jäsenmaksut ja laskutus

Karjalan Liitto siirtyy vuoden 2021 alussa keskitettyyn jäsenlaskutukseen. Tällöin jäsenlaskut lähetetään suoraan jäsenseurojen henkilöjäsenille helmikuun alussa Karjalan Kunnaiden mukana. Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan Liiton tilille, jonka jälkeen maksetut jäsenseurojen jäsenmaksuosuudet tilitetään seurojen tileille.

  • Onhan seurallanne käyttäjätunnukset jäsenrekisteriin? Käyttäjätunnukset saatte täyttämällä liiton verkkosivuilta löytyvän käyttäjäsopimuslomakkeen (Jäsenyys -> Infoa Jäsenyhteisöille -> Lomakkeet) ja lähettämällä sen joko sähköpostitse osoitteeseen jasen@karjalanliitto.fi tai liiton toimistoon osoitteeseen Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki. Tämän jälkeen tunnusten hakija saa sähköpostitse tunnukset rekisteriin sekä rekisterin käyttöoppaan.
  • Muutattehan tarvittaessa niiden jäsenten maksajan rekisterissä, joilla maksajana toimii joku muu kuin jäsen itse (esim. eri osoitteessa asuva perheenjäsen). Tällöin jäsenelle lähetetään pelkkä lehti ja lasku lähetetään maksajalle.
  • Muutattehan tarvittaessa niiden jäsenten jäsenlajit rekisterissä ainais-/kunniajäseniksi, jotka seuranne on vapauttanut seuran jäsenmaksusta. Jos merkitsette ainais-/kunniajäsenen maksajaksi seuranne, ainas-/kunniajäsenen lasku lähetetään seurallenne.

Kysyttävää? Ota yhteyttä järjestö- ja kulttuurisihteeri Ida Pöyhöseen, jasen@karjalanliitto.fi tai p. 09 7288 1716.

Alla olevissa linkeissä on tietoa jäsenmaksulaskutuksesta sekä ohjeita yleisimmistä toimenpiteistä seurojen jäsenrekisterin käyttäjille:

Tietoa vuoden 2021 laskutuksesta

OHJEDIAT jäsenrekisterin käyttäjille

OHJEVIDEOT jäsenrekisterin käyttäjille (linkistä avautuvalta sivulta löydät 4 ohjevideota)

 

Jäsenlajit:

•    Varsinainen jäsen: jäsen, jonka jäsenmaksu koostuu seuran, piirin ja liiton jäsenmaksuista.
•    Ainais-/kunniajäsen: jäsen, jonka seura on vapauttanut joko seuran jäsenmaksusta (maksajatietoihin jätetään jäsenen nimi, jäsenen laskulle tulee liiton ja piirin jäsenmaksut) tai sekä seuran että liiton jäsenmaksuista (maksajaksi vaihdetaan seura, lasku lähetetään seuralle).
•    Jäsenehdokas: jäsen, joka harkitsee liittymistä Karjalan Liittoon. Jäsenlehti ja lasku lähetetään jäsenehdokkaille vasta, kun jäsenlaji on muutettu jommaksikummaksi yllä olevista jäsenlajeista.
 

Karjalan Liiton jäsenmaksu

Karjalan Liiton liittokokouksessa 23.8.2020 vahvistettiin jäsenmaksut vuosille 2021-2023:

Vuonna 2021 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2022 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2023 jäsenmaksu on 20 euroa.

Karjalan Liiton sääntöjen §6 mukaan

Jokainen liittoon kuuluva §4.:ssä mainitun jäsenyhdistyksen henkilöjäsen maksaa liitolle vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava vuosittain perittävä jäsenmaksunsa liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin laskutusta edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Liitto laskuttaa henkilöjäseniltä jäsenmaksun, joka sisältää yhdistysten ilmoittamat osuudet sekä liiton osuuden. Liitto siirtää jäsenyhdistyksille niiden osuudet saadusta jäsenmaksusta. Liitto ei peri liiton osuutta niiltä henkilöjäseniltä, jotka täyttävät jäsenmaksuvuonna 18 vuotta eikä tätä nuoremmilta jäseniltä. Liiton jäsenmaksujen suuruudet vahvistaa liittokokous.