Jäsenmaksut ja laskutus

Jäsenlaskutuksen muutos lähestyy – ole valmiina vuoteen 2021!

Karjalan Liitto siirtyy vuoden 2021 alussa keskitettyyn jäsenlaskutukseen. Tällöin jäsenlaskut lähetetään suoraan jäsenseurojen henkilöjäsenille helmikuun Karjalan Kunnaiden mukana. Jäsenmaksu maksetaan kokonaisuudessaan Liiton tilille, jonka jälkeen maksetut jäsenseurojen jäsenmaksuosuudet tilitetään seurojen tileille.

Alla muistilista asioista, jotka jäsenseurojen tulee tehdä 1.12.2020 mennessä, jotta laskutus sujuu ensi vuonna mahdollisimman sulavasti:

  • Huolehdittehan, että seuraltanne löytyy voimassa oleva GDPR:n mukainen rekisteri-/tietosuojaseloste. Mallilomakkeet löytyvät Liiton verkkosivuilta (Jäsenyys -> Infoa jäsenyhteisöille -> Lomakkeet).
  • Onhan seurallanne käyttäjätunnukset jäsenrekisteriin? Käyttäjätunnukset saatte täyttämällä liiton verkkosivuilta löytyvän käyttäjäsopimuslomakkeen (Jäsenyys -> Infoa Jäsenyhteisöille -> Lomakkeet) ja lähettämällä sen joko sähköpostitse osoitteeseen jasen@karjalanliitto.fi tai kirjeitse liiton toimistoon osoitteeseen Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki. Tämän jälkeen tunnusten hakija saa sähköpostitse tunnukset rekisteriin sekä rekisterin käyttöoppaan.

Tunnuksia tarvitaan seuraaviin toimenpiteisiin, ohjediat ja -videot näihin toimenpiteisiin löydät alta punaisista linkeistä:

  • Lisätkää seuranne tilin IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi sekä vuoden 2021 jäsenmaksun suuruus jäsenrekisteriin seuranne tietoihin. (HUOM! Tällä tarkoitetaan pelkkää seuran jäsenmaksuosuutta, joka ei sisällä liiton eikä piirin jäsenmaksuja.) ESIMERKKI: Jäsenen jäsenmaksu on kokonaisuudessaan 26 euroa, jostan liiton jäsenmaksu on 20 euroa, piirin jäsenmaksu 1 euron ja seuran jäsenmaksu 5 euroa. Rekisteriin seuran tietoihin merkitään jäsenmaksun osuudeksi 5 euroa.
  • Muuttakaa tarvittaessa niiden jäsenten maksajatiedot rekisterissä, joilla maksajana toimii joku muu kuin jäsen itse (esim. puoliso). 
  • Muuttakaa niiden jäsenten jäsenlajit ainais-/kunniajäseniksi, joilta ei veloiteta seuran jäsenmaksua. Jos merkitsette ainais-/kunniajäsenen maksajaksi seuran, jäsenen lasku lähetetään seuralle eikä jäsenelle mene ollenkaan laskua.

Kysyttävää? Ota yhteyttä järjestö- ja kulttuurisihteeri Ida Pöyhöseen, jasen@karjalanliitto.fi tai p. 09 7288 1716.

Alla olevissa linkeissä on tietoa jäsenmaksulaskutuksen muutoksesta sekä ohjeita yllä mainittuihin toimenpiteisiin seurojen jäsenrekisterin käyttäjille:

Jäsenmaksulaskutus 2021

Ohjeita jäsenrekisterin käyttäjille

Ohjevideot jäsenrekisterin käyttäjille TÄÄLTÄ

 

Karjalan Liiton jäsenmaksu

Karjalan Liiton liittokokouksessa 23.8.2020 vahvistettiin jäsenmaksut vuosille 2021-2023:

Vuonna 2021 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2022 jäsenmaksu on 20 euroa,
vuonna 2023 jäsenmaksu on 20 euroa.

Karjalan Liiton sääntöjen §6 mukaan

Jokainen liittoon kuuluva §4.:ssä mainitun jäsenyhdistyksen henkilöjäsen maksaa liitolle vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenyhdistyksen on ilmoitettava vuosittain perittävä jäsenmaksunsa liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin laskutusta edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Liitto laskuttaa henkilöjäseniltä jäsenmaksun, joka sisältää yhdistysten ilmoittamat osuudet sekä liiton osuuden. Liitto siirtää jäsenyhdistyksille niiden osuudet saadusta jäsenmaksusta. Liitto ei peri liiton osuutta niiltä henkilöjäseniltä, jotka täyttävät jäsenmaksuvuonna 18 vuotta eikä tätä nuoremmilta jäseniltä. Liiton jäsenmaksujen suuruudet vahvistaa liittokokous.