Siviksen tukea jäsenseuroille

Karjalan Liitto on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö, jolta myös Liiton jäsenyhdistykset voivat saada taloudellista tukea omille koulutuksilleen. Karjalan Liitto jakaa vuosittain jäsenyhdistystensä käyttöön Siviksen tukitunteja.

Tukituntien haku tulevalle vuodelle tapahtuu syksyisin, mutta myös kesken vuotta jäsenseurojen on mahdollista pyytää Liitolta lisätunteja käyttöönsä. Tukitunnit saatuaan yhdistys kirjautuu ja lisää koulutuksensa Sivisverkkoon, jossa niistä tehdään Sivikselle kuluselvitys tuen saamiseksi. Koulutuksen tulee kestää vähintään yhden opetustunnin, sen tulee olla suunnattu yli 15-vuotiaille ja sillä täytyy olla vähintään 7 osallistujaa. Siviksen tuen määrä on  33 €/opetustunti (45 min.).

Lisätietoa:

Siviksen verkkosivuilta

Sivisverkon käyttöoppaasta

Karjalan Liiton kulttuurituottaja ja tiedottaja Mervi Piipposelta, mervi.piipponen@karjalanliitto.fi, 040 583 9295