Karjalan Liiton ansiomerkki

Merkkejä ansioituneille

Karjalan Liitto myöntää pronssisia, hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä järjestötyössä ansioituneille jäsenilleen. Sekä ansiomerkin hakijan että merkin saajan tulee olla Karjalan Liiton jäsen. Lisäksi liitosta voi tilata harrastusmerkkejä. Kaikkia ansiomerkkejä voidaan anoa vuoden ympäri.

Kultainen ansiomerkki

Kultainen ansiomerkki myönnetään erityisen ansiokkaan paikallisen ja piiritason toiminnan lisäksi pääasiassa valtakunnallisessa järjestötyössä ansioituneille. Lisäksi se voidaan myöntää erityisistä ansioista henkilöille, jotka ovat valtakunnan tasolla toimineet karjalaisen kulttuurin ja siirtoväen hyväksi. Myös poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkästä toiminnasta pelkästään liiton seurassa (30 v.), piiritasolla (20 v.) tai liittotasolla (10 v.) sekä näiden yhdistelmästä voidaan myöntää liiton kultainen ansiomerkki.

Kultainen ansiomerkki luovutetaan tavallisesti liiton vuosittaisessa valtakunnallisessa kevätkokouksessa. Ansiomerkki voidaan luovuttaa myös muualla kuin liiton sääntömääräisissä tilaisuuksissa. Kultaisia ansiomerkkejä haetaan oheisella hakemuksella liiton hallitukselta.

Kultaisen ansiomerkin hinta on 360 euroa.

Hopeiset ja pronssiset ansiomerkit

Hopeisia ja pronssisia ansiomerkkejä haetaan Karjalaisseurojen piireistä, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitosta ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitosta sekä piirinomaisilta jäsenjärjestöiltä. 

Hopeisia ja pronssisia ansiomerkkejä haetaan oheisilla kaavakkeilla viimeistään kolme (3) kuukautta ennen aiottua luovutuspäivää.

Kaavake B liitetään pronssi- ja hopeamerkkihakemuksiin. Ansiomerkit voidaan myös luovuttaa seuran vuosikokouksessa tai muussa sopivassa tilaisuudessa.

Hopeinen ansiomerkki

Hopeinen ansiomerkki, lomake (word)
Hopeinen ansiomerkki, lomake (rtf)
Hopeinen ansiomerkki, lomake (pdf)

Hopeinen ansiomerkki myönnetään pronssisen ansiomerkin saaneille järjestötyössä ansioituneille tai muutoin karjalaisuuden hyväksi toimineille henkilöille. Toiminnan on oltava  pitkäaikaista (9 v.) esimerkiksi seuran, piirin tai liiton johtopaikalla tai muussa luottamustehtävässä.

Hopeisen ansiomerkin hinta on 150 euroa.

Pronssinen ansiomerkki

Pronssinen ansiomerkki, lomake (word)
Pronssinen ansiomerkki, lomake (rtf)
Pronssinen ansiomerkki, lomake (pdf)

Pronssinen ansiomerkki myönnetään karjalaisessa järjestötyössä eri luottamustehtävissä ja siirtoväen hyväksi toimineille henkilöille. Vaatimuksena on, että työ on ollut menestyksellistä ja esimerkiksi kelpaavaa. Käytäntönä on ollut, että työ on kestänyt vähintään kolme (3) vuotta.

Pronssisen ansiomerkin hinta on 50 euroa.

Harrastusmerkki

Harrastusmerkki myönnetään aktiivisesti jo jonkin aikaa seuratoiminnassa mukana olleille jäsenille. Merkki toimii samalla liiton jäsenmerkkinä.

Harrastusmerkin hinta on 20 euroa.

Tiedustelut: jasen(at)karjalanliitto.fi

Karjalan Liitto ry:n ansiomerkkien myöntämisperusteet

Myöntämisperusteet ovat:

1. Ansiomerkkejä on mahdollisuus anoa ja myöntää pitkään ja ansiokkaasti Karjalan Liiton eri tasoilla toimineille aktiivijäsenille.
2. Vuosittain jaettavien kultaisten merkkien kokonaismäärää ei rajoiteta mikäli myöntämisedellytykset täyttyvät.
3. Ansiomerkkien jako on avointa ja tasapuolista myöntämisedellytykset täyttäville. Vuosittain ei rajoiteta seuroittain jaettavien merkkien määrää.
4. Ansiomerkkien hintataso tarkastetaan samassa yhteydessä.

Ensimmäinen myönnettävä merkki on pronssinen, sen jälkeen hopeinen ja ansioituneimmille anotaan ja myönnetään kultainen ansiomerkki.

Karjalan Liitto itse vastaa oman liittohallituksen ja -valtuuston puheenjohtajiston merkkien anomis-/myöntämiskäytännöstä ja kustannuksista, muutoin Karjalan Liitto ei rahoita ansiomerkkejä.

Pronssisen ja hopeisen merkin puoltoesitykset voi antaa piiri/pitäjäyhdistysten liitto/sukuyhteisöjen liitto. Tätä puoltoa ei ehdottomasti edellytetä, mikäli myöntämisperusteet täyttyvät.

Hakija vastaa kustannuksista sekä siitä, että ansiomerkkianomuksen tiedot ovat totuudenmukaisia ja anomus on oikein täytetty. Vajaat anomukset palautetaan täydennettäviksi. 

Esimerkki kultaiseen ansiomerkkiin oikeuttavan ansiokkaan karjalaistyön määrän laskemisesta:

Matti on ollut pitäjäseuran johtokunnassa johtokunnan eri tehtävissä yhteensä 15 vuotta.
Piirin hallituksessa hän on aktiivisesti toiminut 3 vuotta.
Lisäksi hänet on kutsuttu Karjalan Liiton toimikuntaan, jossa hän on tehnyt työtä 2 vuotta.
Karjalan Liiton liittovaltuustossa Matti on ollut 3 vuotta.

Matti on saanut aiemmin pronssisen ja hopeisen ansiomerkin. Myönnetäänkö hänelle kultainen merkki?

Seuratason työtä edellytetään 30 vuotta / piiritason (piirit, pitäjä-/sukuliitto, Karjalan Liiton toimikunnat) työtä edellytetään vähintään 20 vuotta / liittotason työtä vähintään 10 vuotta.

Esimerkki Matin ansioiden laskemisesta:
- seuratason ansiokas työ 15 v.
- piiritason työ piirissä 3 vuotta x2  = 6 v.  (kerroin 2 - piiritaso)
- piiritason työ Karjalan Liiton toimikunnassa 2 vuotta x2 =  4 v. (kerroin 2 - piiritaso)
- Karjalan Liiton liittovaltuustossa 3 v  x 3 =  9 v. (kerroin 3 - Karjalan Liiton liittotaso)
Yhteensä 34 vuotta

Matille kertyy yhteensä 34  ”ansiovuotta” suhteutettuna seuratasolla edellytettävään vähintään 30 vuoteen ansiokasta työtä karjalaisuuden hyväksi. Karjalan Liiton liittohallitukselle esitettäisiin kultaisen ansiomerkin myöntämistä, mikäli merkkiä hakee sen merkin maksamiseen sitoutunut yhdistys tai taho.