********************TULE MUKAAN****************

 

Koulutusinfoa

 

Keväällä 2023 Karjalan Liitto järjesti jäsenseuroilleen digi-iltamien muodossa LianaCMS-verkkosivustoalustan (www.karjalanliitto.fi) ylläpitokoulutusta. 

Koulutusiltoja pidettiin 15 (2h/kerta) ja osallistujia oli 69 henkilöä. Osallistujat edustivat pitäjäseuroja, sukuseuroja, karjalaseuroja ja säätiöitä. Osallistujat oli jaettu kuteen ryhmän. Ryhmän koko oli  12 osallistujaa. Opastus tapahtui Teams-verkkokokousalustalla. Ryhmät 1 - 3 kokoontuivat helmi - huhtikuussa ja ryhmät 4 - 6 loka - maraskuussa. Kevään ryhmillä oli kolme kokoontumista + välitehtävät ja syksyn ryhmillä kaksi kokoontumista + välitehtävä. 

Verkkosivujen käytön opastusta jatketaan keväällä 2024 tarpeen mukaan.

Opastukseen ilmoittautuvilta henkilöiltä edellytetään sujuvia tietokoneen ja Teams-sovelluksen käyttötaitoja.

Sen sijaan LianaCMS-verkkosivualustan käytöstä ei vaadita aiempaa kokemusta.

Osallistuja tarvitsee tietokoneen ja verkkoyhteyden. Tavoitteena on, että osallistuja oppii hyödyntämään LianaCMS-verkkosivualustaa itsenäisesti oman seuransa kotisivujen ylläpidossa.