Lähes 120 vuotta karjalaista uutisointia

Sanomalehti Karjala alkoi ilmestyä Viipurissa 1.1.1904, aluksi Venäjä vallan aikana nuorsuomalaisena sanomalehtenä. Karjala muuttui itsenäisen Suomen alkuaikana kokoomuksen lehdeksi ja poliittisesti sitoutumattomaksi jatkosodan aikana. Vuonna 1958 lehden tehtäväksi määriteltiin toimiminen karjalaisten heimolehtenä. Viime vuosina lehti on luonnehtinut itseään karjalaiseksi uutis- ja kulttuurilehdeksi.

Karjala ilmestyi neljällä paikkakunnalla historiansa aikana. Sen kukoistuskausi osui Viipuri-vuosiin, jolloin se oli suurin Helsingin ulkopuolinen sanomalehti yli 40 000 kappaleen levikillään.

Talvisota pakotti lehden lähtemään Viipurista Helsinkiin. Karjala palasi Viipuriin jatkosodan aikana, mutta siirtyi takaisin Helsinkiin sodan jälkeen. Uudeksi kotipaikaksi tuli Lahti 1952, mutta jo neljä vuotta myöhemmin toimitus ja lehtiyhtiö muuttivat Lappeenrantaan.

Toimitus toimi siellä lakkautukseensa asti. Lehtiyhtiön kotipaikka on ollut viime vuodet Helsinki.

Karjala-lehden perusti Viipurissa vuonna 1901 toimintansa aloittanut Karjalan Kirjapaino Oy. Se sai lehden perustamisluvan vuonna 1903 kenraalikuvernööri Nikolai Bobrikovilta. Lehti siirtyi vuonna 2011 perustetulle Karjala Lehti Oy:lle, osin taloudellisten vaikeuksien takia.

Lehtiyhtiöllä oli loppuvaiheessa 188 osakakasta. Sen suurimpia osakkeenomistajia olivat Karjalan Liitto, Karjalan Säätiö, Teollisuuden ja liikkeenharjoittajien seura Pamaus, Karjalan Kirjapaino Oy, Viipuri-säätiö, Karjalan Kulttuurirahasto sekä Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö. Niiden osuus yhtiön äänivallasta oli yli 70 prosenttia. Karjala Lehti Osakeyhtiön hallitus päätti 5.9.2022 Karjalatalossa pidetyssä kokouksessaan hakea lehtiyhtiön konkurssiin. Syinä tälle olivat pitkään jatkunut levikin lasku ja siitä aiheutuneet taloudelliset ongelmat.

Kun lehden ajautuminen konkurssiin alkoi näyttää todennäköiseltä, ryhtyi Liitto tekemään määrätietoista työtä sen eteen, että Liiton suojissa lehti voisi jälleen jatkaa ilmestymistään. Liiton työryhmä laati esityksen siitä, millaisella konseptilla lehden julkaisutoiminta Liiton suojissa jatkua. Karjalan Liiton liittovaltuuston teki kokouksessaan 25.3.2023 päätöksen näytelehden julkaisemisesta toukokuussa 2023. Mikäli näytelehden kautta saadaan riittävä määrä tilaajia, jatkuu lehden säännöllinen julkaisutoiminta jälleen syksystä 2023 alkaen.

Karjalan Liitto kantaa vahvaa vastuuta karjalaisesta kulttuuriperinnöstä ja Karjala-lehti jos mikä, edustaa tätä perinnettä jo yli sadan vuoden ajalta. Haluamme olla luotettava toimija, jonka siipien suojissa lehti voi jatkaa toimintaansa koko karjalaisen kansan uutis- ja kulttuurilehtenä.