Arvoisa piispa, Hyvät kutsuvieraat!

Olette lämpimästi tervetulleita tähän Karjalan Liiton 80-vuotishistoriikin Politiikkaa ja Piirakkaterapiaa julkistustilaisuuteen tänne Karjalatalolle. Mielestäni tämä rinnastus on aivan oikeaan osunut – ovathan karjalanpiirakat saavuttaneet virallisen perinneruuan aseman. Piirakat ovat kuuluneet ja tulevat kuulumaan aina eri muodoissa karjalaiseen perinteeseen ja tapaamisiin.

Entä poliitiikka. Karjalan Liitto perustettiin 20.-21.4.1940 karjalaisyhteisöjen oma-aloitteisella, nopealla, puoluerajat ylittävällä solidaarisuudella. Karjalan Liiton perustivat 340 karjalaista miestä ja naista, jotka edustivat 52 kuntaa, 14 seurakuntaa ja 112 kahtatoista eri järjestöä. Eduskunnassa vaikutti myös Pitkän parlamentin aikaan epävirallinen ”karjalaisten eduskuntaryhmä”, 40 kansanedustajaa. Osa ryhmän jäsenistä oli ei-karjalaisia. Ryhmän epävirallisena puheenjohtajana toimi kirvulainen kansanedustaja Juho Niukkanen. Noista ajoista Karjalan Liiton johdossa ovat toimineet oikeistoa, vasemmistoa ja keskustaa edustaneet kansanedustajat ja poliittiset vaikuttajat menestyksekkäästi Liiton ja siirtokarjalaisen kansanosan etua ajaen.

Perustamisvaiheessa Karjalan Liiton tärkeimpänä tehtävänä oli valvoa kotinsa menettäneiden siirtokarjalaisten etuja asutus- ja korvauskysymyksissä. Liiton näkemyksiä kuultiin Eduskunnassa näistä asioista päätettäessä.

Kohta Liiton perustamisen jälkeen alettiin ripeässä tahdissa perustaa alueellisia karjalaseuranoja, joiden tehtävänä oli paikallinen neuvonta avustustoiminnassa ja varainhankinnassa sekä karjalaisasiaa koskevassa tiedottamisessa. Karjalaseurat loivat yhteenkuuluvuutta uusilla asuinalueilla ja lisäsivät oman menetetyn kotiseudun tuntemusta.

Muita karjalaisyhteisöjä ovat pitäjä- ja sukuseurat sekä pitäjäsäätiöt.

Tänä päivänä Karjalan Liitto on vireä, kohta 83-vuotias järjestö. Jäsenmäärä on noin 19 000, jotka toimivat yli 300 jäsenyhteisössä. 

Haluan tässä tilaisuudessa erityisesti kiittää sinua oikeustieteen tohtori, FM, tutkijatohtori Katja Tikka onnistuneesta ihmistä mittapuuna käyttäen, keski-iän ylittäneen järjestön syväanalyysistä. Olet tutkijan objektiivisella otteella hahmottanut erinomaisesti Karjalan Liiton olemusta ja toimintaa yksittäisen rivijäsenen, luottamushenkilön kuin henkilöstön jäsenenkin näkökulmasta. Olet tarkastellut tutkimuskohdetta niin ihmisyyden kuin järjestömaailmankin näkökulmista – tässä tavoitteessa onnistuneesti. Olet samalla tehnyt oman pyhiinvaelluksesi karjalaiseen perintöösi – se on tuonut osaltaan syvyyttä kirjoitukseesi. Haluan vielä kerran onnitellen kiittää sinua onnistuneesta kokonaisuudesta.

Haluan kiittää kirjoittajan tukena toimineen historiatoimikunnan jäseniä, professoreita Tapio Hämystä, Laura Kolbea ja Karl-Erik Mickelseniä sekä Liiton kunniapuheenjohtajaa Markku Laukkasta ja sukututkija FT Kari-Matti Piilahtea arvokkaista neuvoista ja ohjeista historiateoksen aikaansaamiseksi. Eija Vänskä- Sinkkosta haluan kiittää korvaamattomasta kuvatoimituksesta ja liitteiden kokoamisesta. Haluan kiittää kaikkia sinua tukeneita ja auttaneita tahoja historiateoksen loppuunsaattamiseksi, erityiskiitos Liiton puheenjohtaja Outi Örnille ja entiselle toiminnanjohtaja Terhi Pietiläiselle.

Haluan kiittää kirjaa tukeneita tahoja MTK:n Säätiötä, Karjalan Kulttuurirahastoa, Karjalan Säätiötä ja Opetus- ja kulttuuriministeriötä kirjan taloudellisesta mahdollistamisesta.

Lopuksi haluan kiittää vielä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustannusosakeyhtiötä siitä, että se on ottanut tänään juhlittavan Karjalan Liiton 80-vuotishistoriikin Politiikkaa ja Piirakkaterapiaa julkaisuohjelmaansa.

Hyvät kutsuvieraat olette tervetulleita tähän juhlaamme.

Martti Talja
(Karjalan Liiton puheenjohtaja 15.4.2023 alkaen)

Martti Talja avasi Politiikkaa ja piirakkaterapiaa -historiakirjan julkistustilaisuuden 14.4.2023 Karjalatalolla.

kirjailija Katja Tikka

FM, tutkijatohtori Katja Tikka kirjoitti Politiikkaa ja piirakkaterapiaa -historiateoksen.