Luovutetun Karjalan pitäjät

Luovutetun Karjalan kaupungit ja kunnat

Antrea
Harlu
Heinjoki
Hiitola
Impilahti
Jaakkima
Johannes
Jääski
Kanneljärvi
Kaukola
Kirvu
Kivennapa
Koivisto
Kuolemajärvi
Kurkijoki
Käkisalmen maalaiskunta
Käkisalmi
Lahdenpohja
Lavansaari
Lumivaara
Metsäpirtti
Muolaa
Pyhäjärvi Vpl
Pälkjärvi
Rautjärvi
Rautu
Ruskeala
Räisälä
Sakkola
Salmi
Seiskari
Soanlahti
Sortavala
Sortavalan maalaiskunta
Suistamo
Suojärvi
Suursaari
Säkkijärvi
Terijoki
Tytärsaari
Uukuniemi
Uusikirkko
Vahviala
Valamo
Valkjärvi
Viipuri
Viipurin maalaiskunta
Vuoksela
Vuoksenranta
Värtsilä
ÄyräpääLuovutetun Karjalan pitäjien nimet
 

Kannaksen kylät