Ohjeita jäsenjärjestöjen sivujen käyttäjille

 

Sivujen ylläpito
Karjalan Liiton toimisto tuottaa sisältöä omille sivuilleen. Jäsenyhteisöjen sivujen sisällöstä huolehtii jokainen jäsenyhdistys itse.
Jäsenyhteisö voi tuottaa sivujensa sisällön omalla sivuston ylläpitäjällään, tai ostamalla se ulkopuoliselta taholta.

Jäsenjärjestö lähettää sivujensa ylläpitäjän tiedot Karjalan Liitolle. Ylläpitäjän tulee olla jäsenseuran hallituksen ko. tehtävään valtuuttama henkilö. Karjalan Liitto toimittaa käyttäjätunnukset uudelle ylläpitäjälle.

Jäsenseurojen sivuston ylläpitäjät pääsevät muokkaamaan vain oman jäsenyhteisönsä sivuja.
Suositeltava määrä ylläpitäjiä per seura on 1-2 henkilöä. Käyttäjätunnusten määrä verkkosivuilla on rajoitettu.


Sisällöntuottaminen sivuille

Karjalan Liiton ylläpitämän sivuston www.karjalanliitto.fi sisältämä materiaali tulee olla kaikilta osin Karjalan Liiton eettisten arvojen mukaista. Sivuston pääkäyttäjällä on oikeus poistaa epäasiallinen materiaali.

Sivujen editointiosaan pääsee kirjautumaan kirjoittamalla selaimen osoiteriville www.karjalanliitto.fi/admin
Sivuston rakenne on hierarkinen. Kullakin jäsenyhteisöllä on oma ”Jäsenyhteisön etusivu”, jonka alla voi olla alasivuja.

Sivujen sisältö ja ulkoasu luodaan tuomalla erilaisia osioita sivun editointipohjalle. Osiot voivat sisältää tekstiä, kuvia, linkkejä, tai näiden yhdistelmiä.
Videot viedään sivustolle linkkeinä. Liikkuvan kuvan katseluun laitetaan sivulle linkki, tai esim. upotuskoodi YouTubesta. Äänitallenne tuodaan myös linkkinä jostakin ulkopuolisesta sovelluksesta esim. SoundCloud.

Karjalan Liiton ja jäsenyhteisöjen sivut toimivat samassa palvelimen tietokannassa ja käytettävissä oleva levytila on yhteinen ja rajallinen. Sivustolle ladattavat kuvat vievät paljon levytilaa, joten kuvien tiedostokokoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alle yhden megatavun (1Mt) kuvat toimivat riittävät hyvin.