Karjalan Liitto ry

Huomisen karjalaisuus liittokokouskauden teema

Liittokokouksessa 23.8.2020 hyväksyttiin Karjalan Liiton toiminnan ja talouden päälinjat 2021–2023.
Liittokokouskauden 2021–2023 teemaksi vahvistettiin Huomisen karjalaisuus. Se on kattava ja tulevaisuuteen suuntaava. Keskeistä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän tiedon välittäminen niin liiton jäsenistölle, huomisen toimijoille kuin kaikille kiinnostuneille. Digitalisuuden hyödyntäminen ja somekanavien vahvistaminen ovat olennaisia teeman toteuttamisessa.

Huomisen karjalaisuus -teemalla historia, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Tietoa ja perinnettä siirretään laajasti sukupolvelta toiselle, menneitä sukupolvia arvostaen ja perinnettä elävänä säilyttäen ja sitä uudistaen. Teema ja siitä avautuvat vuositeemat vahvistavat karjalaista identiteettiä. Myös aktiivinen karjalaisuuteen liittyvä tutkimus tuodaan esille.  

Vuoden 2022 toimintateema: Karjala ja karjalaisuus tutkimuskohteena

Karjalaa ja karjalaisuutta on tutkittu paljon, mutta siihen kohdistuu edelleen paljon kiinnostusta tutkijoiden suunnalta. Karjala-tutkimus voi hyvin, mutta myös lisää tutkimusta toivotaan. Viime vuosina tutkimuksessa on uskallettu tarttua myös uusiin näkökulmiin, kuten verkkoon siirtynyt muistelu, Karjalassa asuneiden vähemmistöjen kokemukset sekä yhä vahvemmat ylirajaiset tarkastelunäkökulmat eli yhteistyö venäläisten tutkijoiden kanssa.

Teeman yhtenä keskeisenä tehtävänä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän keskustelun ja tutkimuksen herätteleminen sekä syötteiden antaminen vähemmän tutkittuihin aiheisiin liittyen. Tarkoituksena on myös rakentaa Karjala-asiantuntijoiden verkostoa ja luoda siten laajempaa keskusteluyhteyttä.

Akateemisen tutkimuksen ohella tulee tehdä entistä näkyvämmäksi myös se seura- ja säätiötason työ, jota on tehty tiedonkeruun, julkaisutoiminnan ja tutkimuksen suhteen.

Tutkimusta pyritään tukemaan myös aineistojen paremmalla löydettävyydellä ja käytettävyydellä, joka on Liiton verkkoarkisto-hankkeen tavoitteena.

Vuoden 2021 toimintateema: Karjalainen identiteetti

Yleensä identiteettiin liitetään tietoisuus oman persoonan rakennuspuista, muun muassa omista juurista ja siitä, miten ilmentää kulttuuriperintöään ja taustaansa.

Karjalainen identiteetti koskettaa kaikkia, joilla on yhteyksiä karjalaisiin. Identiteettiä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista ja sillä on erilaisia ilmenemismuotoja tunnetasolla ja toimintana.

Toimintateema mahdollistaa innostavia identiteetin käsittelytapoja ja tuo esille eri-ikäisten ja erilaisten karjalaisten identiteettikäsityksiä. Karjalainen identiteetti -teema vahvistaa myös yhteisöllisyyttämme ja tukee liiton strategian toteutusta.  
Uudistuva Karjalan Liitto on liiton tulevaisuusstrategia. Se on yhteinen sopimus siitä, miten liitossa aiotaan kolmen vuoden aikana uudistaa toimintaa ja miten se yhdessä tehden saavutetaan.
Vastuu karjalaisuuden elinvoimaisuuden säilymisestä on meillä jokaisella.
On ilo edistää yhdessä karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria!
Missio on, että pidetään yllä ja edistetään karjalaisuutta Suomessa, sekä ollaan vuorovaikutuksessa Karjalan alueeseen. Visiona on, että tulevaisuudessa liitto on merkittävin toimija karjalaisuuden edistäjänä.

Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.

Toiminnan painopistealueita ovat:
1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.
2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.
3. Taloutemme on turvattu.
4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.

 

Aiemmat teemat:

Vuoden 2020 teema: Karjalan Liitto 80 vuotta

Vuoden 2019 teema: Karjalan lapset ja nuoret

Lapsille on omat sarjat Karjalaisten kesäjuhlien piirakkakisoissa. Kuva Karjalan Liitto/Hanna-Kaisa Hämäläinen.

Vuonna 2019 Karjalan Liiton teema on Karjalan lapset ja nuoret. Teemalla tuodaan esille lasten ja nuorten toiminnan karjalaista perintöä, ja teema huomioidaan seurojen ja piirien erilaisissa tapahtumissa. Karjalan Liitto tarjoaa jäsenseuroille materiaalia, ohjeistusta ja malleja seurakohtaisten tai piireissä käynnistettävien Karjala-kerhojen toimintaan. Pitäjä- ja sukuseuroissa Karjala-kerho voi tarkoittaa vuosittaisen kokoontumisen yhteydessä järjestettävää lastentoimintaa, juhlissa voi leikkiä perinteisiä karjalaisia leikkejä tai pelata vanhoja pelejä, kuten kyykkää. Näin Karjalan perintö ja kulttuurimme rikkaus tulee esille jäsenyhdistysten järjestämissä tapahtumissa eri puolilla Suomea. Lasten ja nuorten näkökulma otetaan huomioon muun muassa Kalevalan ja karjalaisuuden päivän juhlissa sekä ekumeenisilla hengellisillä päivillä Tampereella.
Karjalaisilla kesäjuhlilla on paljon toimintaa lapsille ja nuorille. Piirakkakisoissa on omat sarjansa eri-ikäisille lapsille. Urheilukisoissa juostaan nuorten maili ja perheen nuorimmilla on mahdollisuus harjoitella kyykän lyöntiä. Lisäksi lapsille on työpajoja, joissa voi kokeilla erilaisia kädentaitoja. Myös kesäjuhlien ohjelmistossa esiintyy lapsia ja nuoria.

Vinkkejä lasten ja nuorten toimintaan

Hyviä lasten ja nuorten toiminnan käytäntöjä ovat esimerkiksi seurojen piirakkamestareiden järjestämät piirakkakurssit päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja kansalaisopistoissa sekä kyykän opettaminen lapsille. Näitä kannustetaan toteuttamaan kaikissa piireissä.

Karjala-kerho-materiaalia

Aineistoja

Yhdistyksiä kehotetaan tarjoamaan aktiivisesti yhteistyötä kouluille. Koska talvisodan alkamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta, asia on ajankohtainen historian opetuksessa. Jäsenemme ovat asiantuntijoita kertomaan talvisodasta. Tähän sopii aineistoksi Karjalan Liiton tuottama diasarja Karjalaisevakkojen matkassa 1939-1945 osoitteessa:
www.slideshare.net/karjalanliitto/karjalaisevakkojen-matkassa
sekä Juuret Karjalassa -diat osoitteessa:
www.slideshare.net/karjalanliitto/juuret-karjalassa

 

Karjalan Liiton kolmivuotisteema 2017-2020:

Karjalan perintö

Liittokokous kokoontui keväällä 2017 päättämään toiminnan ja talouden päälinjoista tuleville kolmelle vuodelle.  Liittokokouskauden  teemana on Karjalan perintö.

Teeman avulla tuodaan esille Karjalan merkitystä suomalaisuuden rakentamisessa 1800-luvulla sekä karjalaisten ja Karjalan panosta Suomen itsenäistyessä ja viime sotien aikaan itsenäisyydestä taisteltaessa.
Karjalaiset järjestöt ovat aktiivisia oman kulttuurin uudistajia ja esillä pitäjiä, ne julkaisevat painettuja lehtiä, käyvät aktiivisesti keskustelua sosiaalisessa mediassa, toimittavat ja julkaisevat jäsenille tärkeän karjalaisen historian kirjoja ja tuotteita.
Järjestämissään tilaisuuksissa liiton jäsenet tuovat esille monipuolista Karjalan ja karjalaisuuden perintöä. Tätä edustavat esimerkiksi karjalainen ruokaperinne, kansanrunous ja karjalainen itkuperinne sekä vahva karjalainen lauluperinne.
Karjalan perintö siirretään tuleville sukupolville sekä kirjallisuutta julkaisten, kuten lukuisat vuosittain julkaistavat pitäjä- tai kyläkirjat, että tallentamalla tietoa sähköisesti levitettäväksi. Yhteistyö kirjastojen kanssa eri puolilla Suomea on vilkasta.

Vuoden 2017 teema: Suomen itsenäisyys ja Karjala

Suomen itsenäisyyden juhlavuonna vuositeema karjalaisessa toiminnassa oli Suomen itsenäisyys ja Karjala. Teema näkyi erityisesti Karjalaisilla kesäjuhlilla Jyväskylässä.

Vuoden 2018 teema: Karjalan luonto ja ympäristö

Karjalan luonto ja  ympäristö ovat esillä liiton ja jäsenyhteisöjen toiminnassa ympäri vuoden näyttelyin, luennoin, seminaarein, matkoin jne.