Karjala ja karjalaisuus

Karjala-museoiden verkostoitumistapahtuma pe 11.11. 

Tapaamisen tarkoituksena on Karjala-museoiden verkostoituminen ja vertaistuki. Osa museoista on jo digitoinut kokoelmiaan yhdessä paikallisen museon tai arkiston kanssa ja osa vasta suunnittelee digitointia. Erilaisten kokemusten jakamisesta on varmasti hyötyä. Mukaan voivat tulla kaikki seurat ja säätiöt, joilla on kokoelmien digitointisuunnitelmia.

Tapaaminen järjestetään lähitapaamisena Karjalatalon takkahuoneessa pe 11.11.2022 klo 15–17.00.

Tilaisuus striimataan: myös etäyhteydellä voi osallistua Karjalan Liiton Facebook Liven kautta. Lähetys alkaa Klo 15.00 osoitteessa https://www.facebook.com/karjalanliitto/

Ohjelma

  • Lyhyt esittelykierros: Missä ja millaista museotoimintaa seuralla/säätiöllä on? (30 min.)
  • Terveisiä museomaailmasta (15 min., Nina Repo)
  • Tekstiilit turvaan -hanke (15 min., Kirvu-museo, Hannele Inkinen)
  • Esineiden digitointiprojekti (15 min., Sakkola-säätiö, Antti Hynnä ja Ari Viidanoja)
  • Kuvat kartalle (15 min., Vpl. Pyhäjärvi, Kirsti Naskali)
  • Lopuksi yhteistä keskustelua ja ideointia.

 

Kuva Ilomantsista vuodelta 1934. Kuvaaja: Uuno Peltoniemi. Kuva: Kuvakokoelmat, Museovirasto.

Karjalaista kulttuuriperintöä verkkoon hankkeen avulla

Karjalan Liiton pitäjäseuroilla ja -säätiöillä on hallussaan kuvia, arkistoaineistoa sekä vanhoja esineitä. Kuvat ja esineet voivat olla ajalta ennen talvi- ja jatkosotaa. Ne voivat olla myös uudempaa, seurojen ja säätiöiden toiminnasta kertovaa aineistoa. Tämän kulttuuriperintöaineiston kohtalosta on oltu huolissaan. Mitä aineistolle tapahtuu, kun sukupolvet vaihtuvat?

Karjalan Liitto on lähivuosina hakenut useampaa eri apurahaa näiden aineistojen digitoimiseksi ja julkaisemiseksi. Hakuprosessissa on ollut mukana kaksi erilaista linjaa. Apurahaa on haettu digitaalisen arkiston perustamiselle ja digitaalisen näyttelyn tekemiselle. Apuraha saatiin jälkimmäiseen eli digitaalisen näyttelyn tekemiseen.

Projektitutkija Nina Repo palkattiin neljäksi kuukaudeksi syyskuussa 2022. Hänen tehtävänään on suunnitella näyttelyn rakennetta ja sisältöä. Projektityöntekijä Jussi Lahtisen aiemmin tekemän kyselyn perusteella on jo selvinnyt, millaista aineistoa ja minkä verran seuroilla ja säätiöillä on. Materiaalia on kaiken kaikkiaan paljon. Muutamilla seuroilla on myös omaa museotoimintaa sekä yhteistyötä paikallisten museoiden ja arkistojen kanssa.

Karjalaisista ja karjalaisuudesta on jo nyt löydettävissä tietoa satojen eri nettisivustojen kautta. Kuitenkaan aiheesta ei ole yhtä selkeää sivukokonaisuutta.

Nettisivut kilpailevat aina katsojien huomiosta. Jos sivu ei heti herätä kiinnostusta, verkossa on helppo siirtyä muihin aiheisiin. Tulevan verkkonäyttelyn on siis oltava ulkoasultaan houkutteleva, selkeä ja helppolukuinen.

Netissä huomio kiinnittyy usein liikkuvaan kuvaan. Niinpä näyttelyn aloitussivulle on suunniteltu lyhyttä videoa, joka kertoisi pähkinänkuoressa karjalaisten tarinan. Näyttelyn ja videon ideana olisi edetä aikajärjestyksessä aina jääkaudesta nykyaikaan. Esihistoriaa ja historian ajan karjalaisalueiden ominaispiirteitä esitellään yleisellä tasolla omissa osioissaan.

Ajanjaksoa 1800-luvun loppupuolelta nykyaikaan esitellään erilaisten tarinoiden kautta. Hyvä tarina koskettaa ja auttaa katsojaa samaistumaan sekä eläytymään. Pitäjäseuroilta ja säätiöiltä on kyselty koskettavia tarinoita, joihin liittyisi mahdollisesti jokin kuva tai esine. Tarina voi sijoittua aikaan ennen sotia tai sen jälkeen. Myös nykyaikaan sijoittuva tarina voi olla tärkeä. Niitä voi toimittaa Karjalan Liittoon syksyn 2022 aikana nina.repo(at)karjalanliitto.fi tai mervi.piipponen(at)karjalanliitto.fi.

Näyttelyprojekti on poikinut idean pitäjäseurojen ja säätöiden museoiden yhteisestä tapaamisesta. Tapaamisen tarkoituksena on museoiden verkostoituminen ja vertaistuki. Osa museoista on jo digitoinut kokoelmiaan yhdessä paikallisen museon tai arkiston kanssa ja osa vasta suunnittelee digitointia. Erilaisten kokemusten jakamisesta on varmasti hyötyä. Mukaan voivat tulla kaikki seurat ja säätiöt, joilla on kokoelmien digitointisuunnitelmia. Tapaaminen järjestetään lähitapaamisena Karjalatalon takkahuoneessa pe 11.11.2022 klo 15–17.00. Myös etäyhteydellä voi osallistua.

Teksti: Nina Repo

Lapsen evakkotakki. Kuva: Kansallismuseo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapsen evakkotakki. Kuva: Kansallismuseo.