Karjala ja karjalaisuus

 

Karjalaista kulttuuriperintöä verkkoon

Karjalan liitossa on aloitettu näyttelyhanke. Näyttely sisältää karjalaisten pitäjäseurojen ja -säätiöiden kulttuuriperintöä eli esineitä, valokuvia ja arkistoaineistoa. Näyttely kertoo Karjalan alueen historiasta laajemminkin. Tarkoitus on esitellä myös uusinta tutkimusta aiheesta. Karjalaisista ja karjalaisuudesta on jo nyt löydettävissä tietoa satojen eri nettisivustojen kautta. Kuitenkaan aiheesta ei ole yhtä selkeää sivukokonaisuutta. Toivomme, että tämä näyttely onnistuu kokoamaan tietoa karjalaisuudesta yhdelle nettisivustolle ja esittelemään aihetta selkeällä ja viihdyttävällä tavalla. Näyttely julkaistaan Karjalan liiton nettisivuilla.

Karjalan liiton pitäjäseuroilla ja -säätiöillä on hallussaan kuvia, arkistoaineistoa sekä vanhoja esineitä. Kuvat ja esineet voivat olla ajalta ennen talvi- ja jatkosotaa. Ne voivat olla myös uudempaa, seurojen ja säätiöiden toiminnasta kertovaa aineistoa. Tämän kulttuuriperintöaineiston kohtalosta on oltu huolissaan. Seurojen – ja säätiöiden keskuudessa on noussut kysymys, mitä aineistolle tapahtuu, kun sukupolvet vaihtuvat? Löytyykö esineille, valokuville ja arkistoaineistoille paikkaa missä ne säilyvät ja missä niihin pääsisi tutustumaan?

Karjalan liitto on lähivuosina hakenut useampaa eri apurahaa näiden aineistojen digitoimiseksi ja julkaisemiseksi. Hakuprosessissa on ollut mukana kaksi erilaista linjaa. Apurahaa on haettu digitaalisen arkiston perustamiselle sekä digitaalisen näyttelyn tekemiselle. Apurahaa on tähän mennessä saatu digitaalisen näyttelyn tekemiseen.

Projektitutkija FM Nina Repo palkattiin kuudeksi kuukaudeksi syyskuussa 2022. Hänen tehtävänään on ollut suunnitella digitaalisen näyttelyn rakennetta ja sisältöä. Aiemmin tehdyn kyselyn perusteella on jo selvinnyt, millaista aineistoa ja minkä verran seuroilla ja säätiöillä on. Materiaalia on kaiken kaikkiaan paljon. Muutamilla seuroilla on myös omaa museotoimintaa sekä yhteistyötä paikallisten museoiden ja arkistojen kanssa.

Hankkeessa keskityttiin erityisesti tukemaan niitä seuroja ja säätiöitä, joilla oli jo olemassa olevaa museotoimintaa. Näyttelyprojekti poiki idean pitäjäseurojen ja -säätöiden yhteisestä museoiden tapaamisesta. Tapaamisen tarkoituksena oli museoiden verkostoituminen ja vertaistuki. Osa museoista on jo digitoinut kokoelmiaan yhdessä paikallisen museon tai arkiston kanssa ja osa vasta suunnittelee digitointia. Hankkeen aikana museoita on neuvottu ottamaan yhteyttä lähimpään aluevastuumuseoon, jonka tehtävänä on neuvoa ja auttaa museoita sekä kokoelmiin että näyttelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Myös muilta pitäjäseuroilta ja -säätiöiltä on näyttelyä varten kyselty koskettavia tarinoita, joihin liittyisi mahdollisesti jokin kuva tai esine. Hyvä tarina paitsi koskettaa ja se myös auttaa katsojaa samaistumaan sekä eläytymään. Tarina voi sijoittua aikaan ennen Toista maailmansotaa tai sen jälkeen. Myös nykyaikaan sijoittuva tarina voi olla tärkeä. Tarinoita voi edelleen toimittaa Karjalan Liittoon osoitteeseen mervi.piipponen@karjalanliitto.fi

Kuva: Lapsen evakkotakki Muolaasta. Kansallimuseon kansatietelliset kokoelmat.

Teksti: Nina Repo

Pitäjäkohtainen verkkosisältö, päivitetty 31.3.2023

Hankeraportti Karjalaista kulttuuriperintöä verkkoon 31.3.2023