Suomen kielen itäiset murteet

Suomen Karjalan puheenparsi

Suomen Karjalassa on kaksi päämurretta. Etelä-Karjalassa puhutaan kaakkoismurretta ja Pohjois-Karjalassa itäisiä savolaismurteita. Entisessä Raja-Karjalassa ei puhuttu karjalaismurteita vaan karjalan kieltä.

Kaakkoismurteet

Kaakkoismurteet ovat kielemme hajanaisin murteisto. Kaakkoismurteita puhutaan yhä Etelä-Karjalassa.
Entisessä Etelä-Karjalassa melkein joka pitäjällä oli oma murre ja monelle siirtokarjalaiselle kotiseudun murre on osa identiteettiä.

Pohjois-Karjalan murre

Pohjois-Karjala on laajan savolaismurteiden alueen itäosa, joka erottuu erityisesti sanastonsa puolesta. Se on varsin yhtenäinen murrealue.
Asutushistorialliset syyt selittävät Savon ja Pohjois-Karjalan puheenparsien yhdenmukaisuutta. Karjalaisuus näkyy varsinkin sanastossa.

Luovutetussa Karjalassa puhuttiin suomen kielen itäisiä murteita, Etelä-Karjalan murteita ja Pohjois-Karjalan murteita sekä karjalan kieltä.