Lönnrotin Kalevala ja Suomen Kansan Vanhat Runot

Elias Lönnrotin kokoon paneman Kalevalan runot sekä Kanteletar ovat karjalaisten runonlaulajien laulamia. Nämä entiset runonlaulajat olivat samalla kertaa sekä esittäviä että luovia taiteilijoita. Kalevalamittaisia lauluja laulettiin pitempään Karjalassa kuin muualla Suomessa, minkä vuoksi kansanperinteen kerääjät tavoittivat runolaulannan viimeiset taitajat Karjalasta. Tunnetuimpia runonlaulajia olivat Malisen, Huovisen, Sissosen ja Shemeikan suvun laulajat Vienassa ja Raja-Karjalassa. Elias Lönnrot tapasi Karjalassa Arhippa Perttusen. Tunnettuja ovat myös Matjoi Plattonen, Vaassila Kieleväinen ja Larin Paraske.


Kalevalaakin kattavammin karjalaisia runolauluja on tallennettu Suomen Kansan Vanhat Runot -kokoelmaan. Teos on 34-osainen ja siinä on pyritty julkaisemaan kaikki vanhat talteen merkityt alkuperäiset kalevalamittaiset runot. Teos julkaistiin pääosin vuosina 1908-1948.