Karjalan Liitto ry

Karjalaisuuden ja karjalaisen kulttuurin liitto

Lue lisää

Karjalan Liitto

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö. Karjalan Liitto on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen.

Karjalan Liitto on elinvoimainen kaikkien suomalaisten karjalaisuuden foorumi. Se edistää karjalaista kulttuuria, tuo esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa ja ylläpitää vuorovaikutusta Karjalan alueeseen. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.

Karjalan Liittoon kuuluu 15 piiriä, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto sekä vajaa 320 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea ja ulkomailla. Henkilöjäseniä yhdistyksissä on vajaa 20 000.

Karjalan Liiton organisaatiokaavio

Mikä on Karjalan Liitto?

Karjalan Liitto on karjalaisyhteisöjen valtakunnallinen keskusliitto, joka ylläpitää karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria. Karjalan Liiton johto tapaa valtionjohtoa vuosittain teemoilla, jotka koskevat luovutetun Karjalan alueen matkailua sekä alueen hautausmaita ja muistomerkkejä. Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys. Toiminta-alueet ovat kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.
Karjalan Liitto avustaa jäsenyhteisöjä jakamalla Opintokeskus Siviksen tukea piireille. Rahalliset tuen avulla piirit ja seurat voivat järjestää omalla alueellaan tapahtumia, kursseja, luentotilaisuuksia ym.

Karjalan Liittoon kuuluu noin 340 jäsenyhteisöä, joista 14 piiriä eri puolilla maata, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liitto KPYL, Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto KSYL ja Pääkaupunkiseudun karjalaisyhteisöt Pääsky. Karjalan Liiton piireihin kuuluvat Karjala-seurat, KPYL:iin pitäjäseurat, KSYL:iin sukuseurat ja Pääskyyn kuuluu pääkaupunkiseudulla toimivia yhteisöjä.
Henkilöjäsenet ovat pääasiassa Karjala-seuran, pitäjäseuran tai sukuseuran jäseniä. Jäsenmaksu vaihtelee seurasta riippuen.

Mitä liiton jäsenmaksulla saa?
Jäsenmaksun maksamalla saa neljä kertaa vuodessa Karjalan Kunnaat -jäsenlehden, jonka saa joko painettuna tai verkkolehtenä.
Lisäksi jäsenetuna on Karjala-kortti, jolla saa alennuksia muun muassa Karjalaisten kesäjuhlien pääsymaksuista ja SieMie-puodin tuotteista.
Monella seuralla on omia jäsenetuja, jotka ovat seurakohtaisia.
Suurin jäsenetu liiton jäsenenä on mahdollisuus vaalia karjalaisuutta ja pitää yllä karjalaisia perinteitä.