Ilo kuulua karjalaisiin

Karjalan Liiton hallinto

Karjalan Liitto on rekisteröity yhdistys, jonka ylin päättävä elin on joka kolmas vuosi kokoontuva liittokokous. Liittovaltuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Hallitus ja työvaliokunta sekä toimikunnat ja työryhmät kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa.
Liittohallituksen ja liittovaltuuston puheenjohtajat valitaan liittokokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Karjalan Liiton kunniapuheenjohtaja on Markku Laukkanen.
Kunniajäseniä ovat Sulo Maanonen, Risto Kuisma ja Aira Viitaniemi.
 
Liittohallitus

Liittovaltuusto

Toimikunnat
 
Karjalan Liiton säännöt