Karjalatalon uudistamista suunnitellaan

19.04.2022 09:06

Karjalataloon liittyen on meneillään kaavamuutoshakemus ja samalla suunnitellaan tulevaa peruskorjaus-/laajennushanketta.
Karjalatalo valmistui vuonna 1974, eikä siihen ole tuon jälkeen tehty laajempia peruskorjauksia. Talo kaipaa siis pikaista remontointia ja uudistamista. Heimotalo Oy:n hallituksessa linjattiin noin 10 vuotta sitten, että selvitys talon peruskorjauksesta ja tulevaisuudesta tulee käynnistää noin 10 vuoden kuluttua. Vuonna 2017 selvitystä aloitettiin tekemään ja elokuussa 2018 valmistui hankesuunnitelma, jossa punnittiin erilaisia vaihtoehtoja talon suhteen. Vaihtoehtoja olivat pelkkä talon peruskorjaus nykyisessä muodossaan tai lisärakentaminen peruskorjauksen ohella. Lisärakentamisen (lisää kerroksia nykyisten kerrosten yläpuolelle) tarkoituksena on lähinnä jakaa järjestökäytössä olevien kerrosten remontointikustannuksia.

Heimotalo Oy on jättänyt helmikuussa 2022 Helsingin kaupungille kaavamuutoshakemuksen, jolla haetaan mahdollisuutta lisärakentamiseen. On odotettavissa, että kaavamuutoshakemuksen käsittely kestää noin 1–2 vuotta. Tämän jälkeen on mahdollista edetä tarkempaan rakennus- ja rahoitussuunnitteluun. Tontin vuokrasopimuksesta on myös neuvottelut käynnissä ja sopimusta tullaan jatkamaan talon jatkovuosia vastaavaksi.

Kaavamuutoshakemuksen liitteenä on oheinen viitesuunnitelma, joka on pitkälti vuonna 2018 valmistuneen hankesuunnitelman mukainen. Kyseessä on siis viitesuunnitelma, jossa on hahmoteltu lähinnä maksimaalista lisärakentamista. Mikäli kaavamuutoshakemus hyväksytään, tarkentuu lopullinen peruskorjauksen ja lisärakentamisen toteutus sen jälkeisessä suunnittelussa. Kuten viitesuunnitelmasta näkyy, niin ajatuksena on, että kellarikerros sekä sen yläpuolella olevat kolme kerrosta säilyvät hyvin pitkälti nykyisellään ja järjestötoiminnan käytössä. Niiden yläpuolelle on viitesuunnitelmassa hahmoteltu eri kokoisia asuinhuoneistoja ja ylimmäksi terassi sekä saunatilat.

Asiasta järjestettiin lähinnä talon vuokralaisille ja lähitalojen taloyhtiöille suunnattu infotilaisuus 7.4.2022 Karjalatalolla. Tällä tilaisuudella haluttiin tuoda avoimuutta suunnitelmien edistämiseen. Seuraavan kerran asiaa esitellään Karjalaisessa tunnissa torstaina 21.4.2022 alkaen klo 17 Facebook Livessä. Lisäksi asiaa käydään läpi omistajien kesken kesäkuun Heimotalo Oy:n yhtiökokouksessa. Karjalan Liitto omistaa noin 48 % Heimotalo Oy:n osakkeista.

Liite: Karjalaisten Heimotalon viitesuunnitelma (pdf)
Lisätiedot: Karjalaisten Heimotalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi, p. 050 304 1444