Tiedote / Kiinteistöosakeyhtiö Karjalaisten Heimotalon yhtiökokous 28.5.2024

15.06.2024 07:44

Yhteensä 14 osakkeenomistajaa oli edustettuna Kiinteistöosakeyhtiö Karjalaisten Heimotalon yhtiökokouksessa tiistaina 28.5.2024. Edustettuna oli hieman yli puolet 5221 osakkeesta, paikalla oli myös pääomistaja Karjalan Liiton edustaja.

Yhtiökokousedustajat kuulivat alkuun tilannekatsauksen Karjalatalon hankkeesta. Kiinteistöyhtiön hallitus on jatkanut vuonna 2019 laaditun hankesuunnitelman mukaisen laajennusvaihtoehdon edistämistä. Hankkeen suunnittelu- ja arkkitehtikumppaniksi jo aiemmin valittu WSP on nyt tehnyt uudet kustannuslaskelmat saneerausvaihtoehdolle (nykyisten tilojen saneeraus) ja laajennusvaihtoehdolle (nykyisten tilojen saneeraus ja kaksi uudiskerrosta asuntoja). Aiemmat kustannuslaskelmat olivat vuodelta 2019. Saneerausvaihtoehdon hinta-arvio on noussut lähes 8% aiemmasta. Laajennusvaihtoehdon hinta-arvio on puolestaan laskenut noin 9%, koska kaavoituksen mahdollistama lisärakennusoikeus on tarkentunut suunniteltua pienemmäksi kaupungin kanssa käydyissä keskusteluissa. Lisärakennusoikeus tulee näillä näkymin olemaan 1635 k-m2.

WSP on laatinut myös uudet luonnoskuvat, jossa on otettu huomioon kaupungin kanssa keskustellut linjaukset. Uudiskerroksiin on suunniteltu sisäpihaa viheralueineen, koska vain siten saadaan mahdollistettua kaupungin edellyttämä riittävä luonnonvalon tuleminen huoneistoihin. Uusimmat luonnoskuvat ovat tiedotteen liitteenä.

Hankkeen rahoituksen periaatelinjauksen lähtökohtana on omistusvaihtoehtojen arviointi. Heimotalon hallitus on selvittänyt useita eri vaihtoehtoja tähän liittyen. Selvitetyt omistusvaihtoehdot ovat:

 • Nykyinen yhtiö jatkaa
 • Uudiskerros muodostuu omaksi yhtiöksi
 • Kiinteistö myydään rakennusoikeudella uuden perustettavan yhtiön lukuun
 • Myynti / purkaminen
 • Pelkkä saneeraus
 • Tekninen saneeraus

Yhtiökokouksen päätti yksimielisesti, että lähdetään edistämään vaihtoehtoa nro 3, jonka mukaan kiinteistö myydään rakennusoikeudella uuden perustettavan yhtiön lukuun. Perustettavan yhtiön pääomistajat voivat olla esim. rakennusliikkeitä, eläkeyhtiöitä, sijoitusrahastoja tai vastaavia. Kiinteistöyhtiö Karjalaisten Heimotalo Oy jää tässä vaihtoehdossa yhtiöön vähemmistöosakkaaksi, jolloin nykyiset osakeomistukset jäävät voimaan ja omistusosuus määräytyy uuden perustettavan yhtiön osakepääoman mukaan. Siten pyrittäisiin säilyttämään karjalainen identiteetti kiinteistössä. Kiinteistön myynnistä saadut varat eivät kuitenkaan riitä kattamaan isoakaan omistusta perustettavasta yhtiöstä (arvio 15-20 %, josta Karjalan Liiton osuus noin 48%).

Siten yhtiökokous päätti

 • edistää vaihtoehtoa nro 3
 • jatkaa kaavaprosessia ja lunastaa valmis kaava aikanaan
 • jatkaa tontin vuokrasopimusneuvotteluja siten, että huomioidaan vuokraoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle
 • teettää kiinteistöarvio, kiinteistön käyvän arvon määrittämiseksi
 • käynnistää tilaohjelmien päivitys nykyisten käyttäjien näkemykset huomioiden
 • valmistella kiinteistön myyntiä toteutettavaksi kaavapäätöksen tultua lainvoimaiseksi
 • käynnistää rakennussuunnittelua siltä osin mikä on mahdollista ennen toteuttajan vahvistumista
 • käynnistää osakasluettelon päivitys ml. tuntemattomien osakkeiden kuoletus
 • järjestää talon nykyisille omistajille ja vuokralaisille infotilaisuuksia asioiden edetessä
 • Päätökselle tulevia asioita jatkossa ovat kiinteistön myynti sekä perustettavan yhtiön osakassopimus ja yhtiöjärjestys.

Muilta osin yhtiökokous käsitteli kokouksessaan yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä vuoden 2024 talousarvion.

Tutustu myös uusimpiin viitesuunnitelmiin täältä.

Lisätiedot:

hallituksen puheenjohtaja Pertti Hakanen, pertti.hakanen@karjalanliitto.fi, p. 0500-505 997

toimitusjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi, p. 050-3041444