Kirja Karjalan liikemiehistä ja hyväntekijöistä saa jatkon itsenäisyyden ajan Suomessa

18.07.2023 11:41

Aiemmista Karjala-lehden vuosikerroista tuttu FT Tuomas Möttönen on toimittanut uuden merkittävän luvun suomalaista taloushistoriaa. Vuonna 2019 ilmestyi Liikemiehiä ja hyväntekijöitä, joka piirsi kuvaa luovutetun Karjalan talouselämästä ja -vaikuttajista. Nyt lokakuussa ilmestyy Möttösen toimittamana Tienraivaajia ja jälleenrakentajia - Suomalaista yrityshistoriaa itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä.

Miten selvittiin lamasta, sodasta ja Karjalan menetyksestä. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi alkoi nopeasti siirtyä agraariyhteiskunnasta teolliseen yhteiskuntaan. Pienet yritykset ovat keskeisessä asemassa palveluiden tuottamiseen perustuvassa yhteiskunnassa. Pk-yrittäjyys alkoi voimakkaasti kasvaa sotien jälkeen. Innovatiiviset yritysjohtajat perustivat yrityksiä, joilla on ollut suuri vaikutus siihen, että Suomesta tuli moderni teollisuusvaltio.

Kirjassa esitellään yrittäjiä, keksijöitä, liikemiehiä ja teollisuuden uranuurtajia - muiden muassa Emil Aaltonen, Aline Grönberg, Hannu Auramo ja Paavo V. Suominen. Antreassa syntynyt Martti Kemppi (1919-2002) ja Kemppi Oy mainittiin jo Möttösen edellisessä kirjassa. Karjalan talouselämä on tässäkin kirjassa esillä. Viipurilainen visionäärinen liikemies Eugène Wolff (1851–1937) noteerataan kirjassa. Wolff edisti muun muassa  taidemuseon perustamista Viipuriin.

Möttösen lisäksi kirjoittajia ovat professori Visa Heinonen (Helsingin yliopisto), filosofian maisteri Annastiina Henttinen, dosentti Kai Hoffman (Helsingin yliopisto), tutkijatohtori Reetta Hänninen (Helsingin yliopisto), yrityshistorian professori Niklas Jensen-Eriksen (Helsingin yliopisto), filosofian maisteri Terhi Kivistö (Turun yliopisto), filosofian maisteri Markus Kivistö (Oy Sigillum Ab), filosofian tohtori Vesa Määttä, filosofian maisteri Petri Lavonen, dosentti Marko Paavilainen (Helsingin yliopisto), filosofian tohtori Maritta Pohls ja professori Charlotta Wolff (Turun yliopisto). Teoksen valmistumista ovat taloudellisesti tukeneet useat suomalaiset säätiöt ja yritykset.

Tienraivaajia ja jälleenrakentajia -kirjan lisäksi Möttönen valmistelee uutta kirjaa, jossa käsitellään karjalaisen liike-elämän perintöä maan talouselämälle. Kirjan työnimenä on ”Karjalan talousvaikuttajat Suomea rakentamassa.”