Karjalan eräperinteestä julkaistiin ensimmäinen tietokirja

07.04.2020 12:47

Luovutettu Karjala oli Suomen riista- ja kala-aitta

Metsästys ja kalastus olivat luovutetussa Karjalassa tärkeä elinkeino ja jokamiehen harrastus. Karjalan rikkaat riista- ja kalakannat antoivat särvintä pöytään, mutta tarjosivat myös mahdollisuuden eri sukupolvien yhteisten luontokokemusten rakentumiseen. Karjalan pyyntimaat houkuttelivat myös metsästys- ja kalastusvieraita. Venäjän keisarit ja aateliset, samoin kuin Helsingin herrat suuntasivat pyyntimatkansa usein juuri Karjalankannakselle. Ensimmäisen kaupallisen metsästyksen muodot syntyivät juuri luovutetussa Karjalassa, jossa myytiin muun muassa karhu- ja susijahteja vieraille.

Karjalan eräperinne -tietoteos valottaa monipuolisella tavalla luovutetun Karjalan elämää. Evakkojen jälkeläisten sukupolvea kiinnostaa erityisesti sotaa edeltänyt aika.  Yli miljoonalla suomalaisella on karjalaiset juuret ainakin toisen vanhempansa kautta.

Karjalankannas oli ennen sotia tiheästi asuttu alue, jossa metsästys keskittyi pääasiassa pienriistaan. Laatokankarjala oli puolestaan alue, jossa oli paljon suurriistaa - hirviä, karhuja ja susia. Suomenlahden, Laatokan ja Vuoksen vesistön vaikutuspiirissä asuville karjalaisille taas kalastus oli merkittävä osa jokapäiväistä elämää. Kalastus ja hylkeenpyynti olivat tärkeä elinkeino ja elannon jatke suurelle osalle kansaa. Myös urheilukalastus kansainvälisine vieraineen teki tuloaan sotaa edeltäneinä vuosikymmeninä juuri Karjalassa. Karjalaiset olivat edelläkävijöitä suomalaisen kalatalouden ja sen koulutuksen kehittäjinä.

Karjalan eräperinne – teoksen on julkaissut Kuparsaaren metsästysseura useiden karjalaisen säätiöiden taloudellisen tuen avulla. Teoksen kirjoittajat ovat maan eturivin tutkijoita ja riista- ja kalatalouden asiantuntijoita.

Teoksen päätoimittajana on toiminut fil.tri Tuija Kirkinen ja toimituskuntaan ovat kuuluneet hänen lisäkseen Reijo Orava ja Lauri Kontro sekä Martti Talja, Kari Kuparinen (Kuparsaaren metsästysseura), Marjo Matikainen-Kallström (Karjalan Liitto), Anne Uotila-Laine, Pekka Allonen ja Jukka Peltonen (Suomen metsästysmuseo) ja Ari Lappalainen (Suomen kalastusmuseo).

Kirja sopii mainiosti lahjaksi.
Tilaukset Karjalan Liiton SieMie-puodin verkkokaupasta.