Tiedote / Karjalan Liiton liittovaltuuston syyskokous 2023

20.11.2023 13:00

Karjalan Liitto ry
Tiedote 20.11.2023                                                                             

Karjalan Liiton liittovaltuuston syyskokous 2023

Karjalan Liiton liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseensa lauantaina 18.11.2023 Karjalatalossa Helsingissä. Liittovaltuuston puheenjohtaja Pertti Hakanen toimi kokouksen puheenjohtajana, pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Hurme ja Tarja Rantama.

Katsaus toimintaan ja tulevaisuuteen

Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja toi liittovaltuustolle katsauksen vuoden 2023 toimintaan, Liiton strategisiin tavoitteisiin liittokokouskaudella 2023–2026 ja toiminnan avaintavoitteisiin vuodelle 2024. Valtuusto keskusteli liittohallituksen esityksistä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 2024 ja ne hyväksyttiin muutamin täsmennyksin. Toimintavuotena Liiton taloutta on rasittanut Karjala-lehden julkaisukokeilu ja merkittävä kustannustason nousu. Jäsenrekisterin uudistaminen tulee helpottamaan toimiston työtä toteutuessaan. Liiton sijoitusvarojen hoito on siirretty Evli Oyj:lle. Karjalaisen kulttuurin tallentamiseksi ja siirtämiseksi uusia jäseniä palvelevaksi etsitään hankerahoitusta. Liittovaltuusto toi esille, että selvitetään karjalaisten arpajaisten järjestämistä toiminnan tukemiseksi toimintasuunnitelmavuonna.

Liittohallituksen jäsenvalinnat

Liittohallituksen jäseniksi kaudelle 2024–2026 valittiin erovuoroisten tilalle seuraavat edustajat:

  • Karjalan Liiton Uudenmaan piiri: Ossi Savolainen.
  • Karjalan Liiton Kymenlaakson piiri: Jari Käki.
  • Karjalaisseurojen Kuopion piiri: Anne Mannerkorpi.
  • Karjalaisseurojen Pohjanmaan piiri: Markku Pulli.
  • Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton edustaja kalenterivuosille 2024–2025: Janne Aso.

Karjala-lehti

Liittovaltuusto päätti, että Liitto ei lähde julkaisemaan Karjala-lehteä säännöllisesti kuukausittain ilmestyvänä 20-sivuisena. Aloitetaan suunnittelu siitä, miten Liitolle kuuluvaa Karjala-lehden nimeä ja tunnusta hyödynnetään Liiton julkaisutoiminnassa tulevaisuudessa. Suunnittelussa huomioidaan yhteistyö lukuisten pitäjälehtien kanssa.

Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalo

Ajankohtaiset asiat liittyen Karjalatalon tulevaisuuteen liittovaltuustolle esitteli yhtiön toimitusjohtaja Outi Örn. Liiton tulee voida kokousaikataulussaan toimintasuunnitelmavuonna Karjalatalon suurimpana omistajana huomioida tulevia päätöksentekotarpeita taloon liittyvien asioiden suhteen.

Kokouksen lopuksi laulettiin yhdessä karjalaisten laulu.

Pertti Hakanen
liittovaltuuston puheenjohtaja
Karjalan Liitto