Karjalaiset mahdollisen informaatiovaikuttamisen kohteena

28.12.2022 18:43

Näinä aikoina puhutaan mediassa paljon mm. informaatiovaikuttamisesta ja hybridivaikuttamisesta. Esimerkiksi informaatiovaikuttamisessa tietoja voidaan vääristellä tai käyttää tarkoitushakuisesti ja vaikuttamisen apuna käytetään valitun kohteen haavoittuvuuksia.

Yksittäiset Karjalan Liiton jäsenet ovat saaneet ehkä huonollakin suomen kielellä kirjoitettuja viestejä, joissa kehotetaan nostamaan jälleen esille Karjalan palautus. Viesteissä on saatettu myös kannustaa suvereenin valtion perustamiseen Suomen ja Venäjän väliin Karjalan alueelle. Joitakin jäseniä on myös lähestytty kasvotusten ja haluttu keskustella samasta teemasta. Nämä yhteydenotot on nimetty aiemmin Karjalan Liiton jäsenseurojen ja jäsenten keskuudessa tuntemattomien yhdistysten tai muiden toimijoiden nimiin, joista ainakin osa paikantuu ulkomaille.

Tällaisten yhteydenottojen tavoitteena on hyvin todennäköisesti hämmentää karjalaista yhteisöä ja ehkä saada informaatiovaikuttamisen oppien mukaisesti meidät tekemään itsellemme haitallisia päätöksiä tai toimimaan omaa etuamme vastaan.

Karjalan Liitto korostaa, että Karjalan palautukseen liittyvä keskustelu ei ole ajankohtaista tämänhetkisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Liitto kehottaa jäseniään ja jäsenseurojaan toimimaan harkitusti, mikäli nämä kohtaavat tällaisia viestejä tai muita yhteydenottoja. Karjalan Liitto on ollut asian osalta yhteydessä tarvittaviin viranomaisiin.

Jos saat viestin, jossa puhutaan esimerkiksi Karjalan palautuksesta tavalla, joka hämmentää sinua ja erityisesti jos lähettäjä on sinulle tuntematon ja yhteydenotto on kirjoitettu huonolla suomen kielellä, toimi seuraavasti:

  • Älä vastaa tai reagoi viestiin välittömästi.
  • Keskustele asiasta esimerkiksi jäsenseurasi muiden toimijoiden kanssa, edellyttääkö viesti toimenpiteitä.
  • Ota tarvittaessa yhteys Karjalan Liiton puheenjohtajaan Outi Örniin (outi.orn@karjalanliitto.fi)

Lue lisää erilaisista vaikuttamisen keinoista:

Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen, valtioneuvoston kanslia

Hybridiuhat ja hybridivaikuttaminen, sisäministeriö