Tiedote / Liittovaltuuston syyskokous 26.11.2022

27.11.2022 21:12

Tiedote

Liittovaltuuston syyskokous 26.11.2022

Liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseen Karjalatalolle 26.11.2022. Asialistalla olivat sääntömääräiset asiat, kuten päättäminen seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Liitto ja sen jäsenseurat ovat vuoden 2023 toiminnan suhteen uudessa tilanteessa, koska koronapandemian jälkeinen aika sekä erityisesti Ukrainan sota ovat tehneet mahdottomaksi jatkaa monia entisiä toimintamuotoja, kuten esimerkiksi kotiseutumatkoja. Arvokasta karjalaista yhdistystoimintaa ja kulttuuriperintöä kuitenkin ylläpidetään erilaisten tapahtumien, koulutusten ja muun toiminnan kautta. Vuoden 2023 tapahtumia ovat muun muassa Kalevalan ja karjalaisuuden päivä 28.2.2023, Hengelliset päivät Helsingissä 12.3.2023 sekä perinteinen itsenäisyyspäivän juhla Karjalatalossa 6.12.2023. Tulevana vuonna ei järjestetä Kesäjuhlia, mutta välivuosiohjelma on suunnitteilla. Vuoden 2023 teema ”Visuaaliset taiteet osana karjalaista kulttuuriperintöä” antaa monia mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia tapahtumia ja toimintaa ympäri Suomen. Järjestötoiminnan kehittämiseen panostetaan tulevana vuonna käynnistämällä jäsenrekisteriuudistus, jonka tavoitteena on helpottaa työtä niin jäsenseurojen kuin Liiton toimistonkin osalta. Talousarvio on vuoden 2023 osalta tasapainossa, koska toiminnassa haetaan säästöjä ja toisaalta ulkoisten tukien ja rahoituksen hankintaan panostetaan. Liittovaltuusto hyväksyi esitetyn toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Liittovaltuusto päättää liiton sääntöjen mukaan myös liittohallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valitsee uudet liittohallituksen jäsenet piirien esitysten pohjalta.  Liittohallituksen jäsenmääräksi päätettiin 17 jäsentä. Erovuorossa olivat Arja Kulmala (Varsinais-Suomen piiri), Sirkka Lehtolainen-Horppu (Etelä-Karjalan Piiri) sekä Eeva-Riitta Wirta (Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto ry). Lisäksi Henry Rönndahl (Pirkanmaan piiri) oli ilmoittanut erostaan. Heidän tilalleen valittiin piiri- ja liittoyhdistysten esityksestä seuraavat henkilöt (taustayhteisöt samassa järjestyksessä): Pekka Ahokas, Erkki Suuronen, Risto Talja sekä Jorma Lind.

Karjalan Liiton sääntövaliokunta on kokoontunut vuodesta 2021 lähtien ja työstänyt tarvittavia uudistuksia sääntöihin liittyen. Muutokset ovat melko pienimuotoisia ja ne mahdollistavat muun muassa liittokokouksen järjestämisen jatkossa Kesäjuhlien yhteydessä sekä osallistumisen kokouksiin esimerkiksi tietoliikenneyhteyden avulla. Liittovaltuusto hyväksyi ehdotetut sääntömuutokset ja päätti esittää ne liittokokoukselle keväällä 2023.

Liittovaltuusto käsitteli myös esityksen uudeksi vaaliohjesäännöksi. Kyseisestä ohjesäännöstä ehdotetaan poistettavaksi vaatimukset liittohallituksen ja liittovaltuuston puheenjohtajien poliittisesti taustasta. Aiemmin vaaliohjesäännössä on edellytetty, että yksi edustaa oikeistoa, yksi keskustaa ja yksi vasemmistoa. Lisäksi vaaliohjesääntöön ehdotettiin lisättäväksi kirjaus vaalivaliokunnasta, joka valmistelee liittokokoukselle esityksen muun muassa liiton valtuuston ja hallituksen puheenjohtajien valinnasta. Jatkossa näiden osalta pyritään avoimeen ja etupainotteiseen esille tuomiseen.

Liittovaltuusto kuuli Liiton puheenjohtajan raportin Karjala-lehden konkurssimenettelystä, lehden julkaisuoikeuksien ym. ostosta sekä suunnitelmasta lehden julkaisemisen jatkamiseksi. Liittovaltuusto hyväksyi lehden julkaisuoikeuksien ja brändin hankinnan sekä tehdyn valmistelutyön. Lisäksi se antoi liittohallitukselle valtuudet jatkaa liiketoimintasuunnitelman valmistelua siten, että se tuodaan alkuvuoden 2023 aikana liittovaltuustolle päätettäväksi. Tavoitteena on jatkaa lehden julkaisutoimintaan kevään 2023 aikana.

Martti Talja
Liittovaltuuston pj

Outi Örn
Liittohallituksen pj