Karjalan kielen verkkokurssit

07.02.2022 11:00

Karjalan Liitto ja Opintokeskus Sivis tekevät yhteistyötä

Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen järjestöjen oppilaitos, joka järjestää ja toteuttaa yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa erityisesti aktiivista kansalaisuutta ja järjestötoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa edistävää koulutusta ja siihen liittyviä materiaaleja. Sivis toteuttaa myös kaikille järjestötoimijoille avoimia koulutusta ja keskustelutilaisuuksia.
Sivis tukee ja kehittää 75 valtakunnallisen jäsenjärjestönsä koulutustoimintaa. Järjestöjen koulutuksen kautta Sivis tukee elinikäistä oppimista, kansalaisten aktiivisuutta, kestävää elämää ja yhteiskunnan toimintaa.

Unelmien koulutus -projekti

Karjalan Liitto on mukana Unelmien koulutus -projektissa järjestämällä Opintokeskus Siviksen tuella karjalan kielen verkkokursseja. Myöhemmin on tulossa myös suomen kielen karjalaismurteista oma verkkokoulutus.

Unelmien koulutus -projekti (2021–2022) tarjoaa Siviksen jäsenjärjestöille uudenlaisen mahdollisuuden kehittää ja suunnitella koulutuksia yhteistyössä Siviksen ja muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on löytää yhteiseen kehitystyöhön koulutusideoita, joita voidaan mahdollisesti muokata myös useiden eri järjestöjen tarpeisiin.

–Yhteiskehittämisellä edistetään muun muassa osaamisperusteista koulutussuunnittelua ja järjestöjen verkkokoulutusosaamista, sanoo hankkeessa mukana oleva verkkopedagogiikan asiantuntija Erkki Ukkola.
–Sivis on mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa ja tarjoaa pedagogista tukea sekä verkkokoulutuksen toteuttamisen tukea. Sivis voi myös tukea koulutuksen kehitystyötä taloudellisesti.

Karjalan kielen peruskurssit verkossa

VERKKOKURSSIT OVAT TÄYNNÄ

Opintokeskus Siviksen tuella järjestettävät kolme karjalan kielen verkkokurssia alkavat maaliskuussa yhteisellä johdantoluennolla. Sen jälkeen ovat livvinkarjalan, varsinaiskarjalan/eteläkarjalan ja vienankarjalan kurssit kerran viikossa kuutena kertana. Tarkemmat ajat on ilmoitettu kunkin kurssin kohdalla.

Opetusalustana on Itslearning, johon opiskelijat saavat omat tunnukset, sekä Zoom. Kaikki kurssit ovat peruskursseja. Mikäli haluat ilmoittautua kaikille kursseille, niin ilmoittaudu jokaiseen erikseen. Huomioithan, että tällöin tahti on aika tiivis (kolme luentoa viikossa).

Tämän koulutuksen käytyään opiskelija
- osaa kertoa karjalan kielestä, sen piirteistä, uhanalaisuudesta ja elvyttämisestä,
- osaa löytää erilaista verkossa olevaa karjalankielistä sekä kulttuuriin ja murteisiin liittyvää materiaalia,
- osaa tunnistaa karjalan kielen kirjaimiston, kuvailla sen äänne- ja muoto-opillisia erityispiirteitä sekä vertailla niitä suomen kieleen,
- osaa tunnistaa karjalan kielen eri murteiden perussanastoa,
- osaa tuottaa ja tulkita yksinkertaista karjalankielistä tekstiä jollain karjalan murteella,
- osaa toimia yksinkertaisissa arjen vuorovaikutustilanteissa jollain karjalan kielen murteella.

Johdantoluento 24.3.

Karjalan kielen verkkokursseihin johdatellaan yhteisellä luennolla, jossa tutustutaan karjalan kieleen ja sen murteisiin sekä kielen kehitykseen. Lisäksi kuullaan karjalan kielen elvyttämisestä Suomessa ja Venäjällä.

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa kertoa karjalan kielestä ja sen murteista, karjalan kirjakielistä, verkossa olevista karjalankielisistä materiaaleista sekä karjalan kielen uhanalaisuudesta ja kielen elvyttämisestä.

Johdantoluennon opettajina ovat Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvyttämishankkeen vetäjä, professori Helka Riionheimo ja hankkeessa mukana oleva asiantuntija Olga Karlova.

Johdantokurssi on yhteinen kaikille kolmelle verkkokurssille: livvinkarjala, varsinaiskarjala/eteläkarjala ja vienankarjala. Johdantokurssi on torstaina 24.3.2022 klo 18.30–20.00.

Johdantokurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Livvinkarjalan verkkokurssi

Livvinkarjalan verkkokurssin käytyään opiskelija osaa ne asiat, jotka kurssilla opetetaan:
Hän hallitsee kirjaimiston, äänne- ja muoto-opilliset erityispiirteet sekä näiden erot verrattuna suomen kieleen, hallitsee perussanaston, osaa lukea sekä osaa kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä. Kurssin käytyään hän selviytyy livvinkarjalaksi arkielämän perusluonteisissa vuorovaikutustilanteissa.

Livvinkarjalan verkkokurssin opettaja Eila Markkinen asuu Haapajärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Hän on yrittäjä, sekä toimii tuntiopettajana Jokilatvan opistossa opettaen karjalan kieltä (livvin murre) ja kulttuuria.

Hänen vanhempansa olivat Karjalan evakkoja, joten karjalaisuus, karjalan kieli ja karjalainen kulttuuri ovat hänelle tärkeitä asioita. Eilan isovanhemmat äidin puolelta olivat suomen kielen Etelä-Karjalan murrealueelta.
Isän puolelta Eilan buabo da died´oi olivat Raja-Karjalasta, alueelta, jossa puhuttiin sekä livvin murretta että varsinaiskarjalan etelämurretta.

Karjalan kieli on yksi virallisista vähemmistökielistä maassamme, mutta myös uhanalainen. Onkin todella tärkeää tehdä työtä kielen säilymisen eteen.
–    Niinpä haluan kantaa korteni kekoon tässä tärkeässä asiassa, ja kutsun sinut livvinkarjalan verkkokurssille. Elvytetään kieltä yhdessä. Tule terveh, toivottaa Eila.

Livvinkarjalan verkkokurssi
ti 29.3. klo 18.30–20.00
ti 5.4. klo 18.30–20.00
ti 12.4. klo 18.30–20.00
ti 19.4. klo 18.30–20.00
ti 26.4. klo 18.30–20.00
ti 3.5. klo 18.30–20.00

Kurssi on ilmainen.
Kurssille mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.
Ilmoittautumiset livvinkarjalan verkkokurssille 10.3.2022 mennessä:
www.ok-sivis.fi

Varzinkarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi

Varzinkarjalan / eteläkarjalan lyhytkurssin käytyään opiskelija ymmärtää karjalan kielen selkeimmät eroavaisuudet lähimpään sukukieleen suomeen kirjaimiston, ääntämisen ja kieliopin osalta. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee perussanaston sekä osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä.
Teemoina kurssilla käsitellään mm. seuraavat sisällöt: kirjaimikko, numerot, perhe, värit, vaatteet, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, sää, ruoka ja karjalainen juhlaperinne. Kielioppisisältöinä tutustutaan vokaaleihin, diftongeihin ja triftongeihin, käydään läpi persoonapronominit ja niiden taivutusta sekä tutustutaan verbien taivutukseen ja adjektiiveihin. Opetuksessa käytetään opettajan tekemiä oppimateriaaleja. Kertaustehtävät kisataan KAHOOT:lla.

Varzinkarjalan / eteläkarjalan verkkokurssin opettaja Mika Saatsi on sairaalakoulun rehtori, työnohjaaja ja karjalankielisen folk-yhtye Loimolan Voiman säveltäjä-muusikko. Karjalan kieli on tullut tutuksi jo lapsena. Aikuisiän rakkaimmaksi harrastukseksi kieli ja sen elvyttäminen on tullut musiikintekemisen, itseopiskelun ja innostavien kielikurssien kautta. Saatsi etäopettaa karjalan kielen ja kulttuurin alkeita Tuusulan opistossa. Erityisopettajana Mikalle on tärkeää olla innostava opettaja, joka virheiden metsästämisen sijaan auttaa jokaista opiskelijaa löytämään innostuksen ja oppimisen riemun karjalan kielen opiskeluun.
Lisätietoa: karjalahipsteri.com

Varzinkarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi
to 31.3. klo 18.30–20.00
to 7.4. klo 18.30–20.00
to 21.4. klo 18.30–20.00
to 28.4. klo 18.30–20.00
to 5.5. klo 18.30–20.00
to 12.5. klo 18.30–20.00

Kurssi on ilmainen.
Kurssille mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.
Ilmoittautumiset varsinaiskarjalan/eteläkarjalan verkkokurssille 10.3.2022 mennessä:
www.ok-sivis.fi

Tule opiskelemaan runollista vienankarjalaa

Kaunis, runollinen ja kuvaannollinen vienankarjala kuulostaa monen suomalaisen korvaan yhtä aikaa tutulta ja tuntemattomalta.
Kurssilla tutustutaan vienankarjalaan ottaen huomioon suomen ja vienankarjalan väliset erot ja yhtäläisyydet. Kurssilla opitaan vienankarjalaa lukemalla ja kirjoittamalla tekstejä, katsomalla ja kuuntelemalla ohjelmia.
Kurssin aikana tutustutaan seuraaviin aiheisiin: mie ta miun pereh, ammatit, himoruavot ta joutoaika, Äijäpäivä, arki- ta pyhäšyömiset. Kurssiin sisältyy myös tutustumista vienalaiseen kulttuuriin ja nykypäivän karjalaisuuteen. Kurssin opetuskielenä on vienankarjala.

Vienankarjalan kurssin opettajana on vienalainen Irma Alekseeva. Irma on syntyisin Uhtualta ja opiskellut karjalaa Petroskoin valtionyliopistossa.
Tulkua terveh pakajamah, kuuntelomah ta yheššä opaštumah kaunista vienankarjalua!

Vienankarjalan verkkokurssi
ma 28.3. klo 18.30–20.00
ma 4.4. klo 18.30–20.00
ma 11.4. klo 18.30–20.00
ma 25.4. klo 18.30–20.00
ma 2.5. klo 18.30–20.00
ma 9.5 klo 18.30–20.00

Kurssi on ilmainen.
Kurssille mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.
Ilmoittautumiset vienankarjalan verkkokurssille 10.3.2022 mennessä:
www.ok-sivis.fi

Muutokset mahdollisia.