Varsinaiskarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi

12.05.2022 18:30 - 12.05.2022 20:00 , Verkko

Siviksen tuella järjestettävät kolme karjalan kielen verkkokurssia alkavat 24.3. yhteisellä johdantoluennolla. Sen jälkeen ovat livvinkarjalan, varsinaiskarjalan/eteläkarjalan ja vienankarjalan kurssit kerran viikossa kuutena kertana. Tarkemmat ajat on ilmoitettu kunkin kurssin kohdalla.

Opetusalustana on Itslearning, johon opiskelijat saavat omat tunnukset, sekä Zoom. Kaikki kurssit ovat peruskursseja. Mikäli haluat ilmoittautua kaikille kursseille, niin ilmoittaudu jokaiseen erikseen. Huomioithan, että tällöin tahti on aika tiivis (kolme luentoa viikossa).

Tämän koulutuksen käytyään opiskelija
- osaa kertoa karjalan kielestä, sen piirteistä, uhanalaisuudesta ja elvyttämisestä,
- osaa löytää erilaista verkossa olevaa karjalankielistä sekä kulttuuriin ja murteisiin liittyvää materiaalia,
- osaa tunnistaa karjalan kielen kirjaimiston, kuvailla sen äänne- ja muoto-opillisia erityispiirteitä sekä vertailla niitä suomen kieleen,
- osaa tunnistaa karjalan kielen eri murteiden perussanastoa,
- osaa tuottaa ja tulkita yksinkertaista karjalankielistä tekstiä jollain karjalan murteella,
- osaa toimia yksinkertaisissa arjen vuorovaikutustilanteissa jollain karjalan kielen murteella.

Karjalan kielen verkkokursseihin johdatellaan yhteisellä luennolla torstaina 24.3.2022 klo 18.30–20.00. Kurssilla tutustutaan karjalan kieleen ja sen murteisiin sekä kielen kehitykseen. Lisäksi kuullaan karjalan kielen elvyttämisestä Suomessa ja Venäjällä.
Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa kertoa karjalan kielestä ja sen murteista, karjalan kirjakielistä, verkossa olevista karjalankielisistä materiaaleista sekä karjalan kielen uhanalaisuudesta ja kielen elvyttämisestä.

Johdantoluennon opettajina ovat Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvyttämishankkeen vetäjä, professori Helka Riionheimo ja hankkeessa mukana oleva asiantuntija Olga Karlova.

Johdantokurssi on yhteinen kaikille kolmelle verkkokurssille: livvinkarjala, varsinaiskarjala/eteläkarjala ja vienankarjala.

Johdantokurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Varzinkarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi

Varzinkarjalan / eteläkarjalan lyhytkurssin käytyään opiskelija ymmärtää karjalan kielen selkeimmät eroavaisuudet lähimpään sukukieleen suomeen kirjaimiston, ääntämisen ja kieliopin osalta. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee perussanaston sekä osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä.

Teemoina kurssilla käsitellään mm. seuraavat sisällöt: kirjaimikko, numerot, perhe, värit, vaatteet, viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat, sää, ruoka ja karjalainen juhlaperinne. Kielioppisisältöinä tutustutaan vokaaleihin, diftongeihin ja triftongeihin, käydään läpi persoonapronominit ja niiden taivutusta sekä tutustutaan verbien taivutukseen ja adjektiiveihin. Opetuksessa käytetään opettajan tekemiä oppimateriaaleja. Kertaustehtävät kisataan KAHOOT:lla.

Varzinkarjalan / eteläkarjalan verkkokurssin opettaja Mika Saatsi on sairaalakoulun rehtori, työnohjaaja ja karjalankielisen folk-yhtye Loimolan Voiman säveltäjä-muusikko. Karjalan kieli on tullut tutuksi jo lapsena. Aikuisiän rakkaimmaksi harrastukseksi kieli ja sen elvyttäminen on tullut musiikintekemisen, itseopiskelun ja innostavien kielikurssien kautta. Saatsi etäopettaa karjalan kielen ja kulttuurin alkeita Tuusulan opistossa. Erityisopettajana Mikalle on tärkeää olla innostava opettaja, joka virheiden metsästämisen sijaan auttaa jokaista opiskelijaa löytämään innostuksen ja oppimisen riemun karjalan kielen opiskeluun.
Lisätietoa: karjalahipsteri.com

Varzinkarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi (Huom. pääsiäistauko, luentoa ei ole 14.4.)
to 31.3. klo 18.30–20.00
to 7.4. klo 18.30–20.00
to 21.4. klo 18.30–20.00
to 28.4. klo 18.30–20.00
to 5.5. klo 18.30–20.00
to 12.5. klo 18.30–20.00

Kurssi on ilmainen.
Kurssille mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.
Ilmoittautumiset varsinaiskarjalan / eteläkarjalan verkkokurssille 10.3.2022 mennessä:
www.ok-sivis.fi
 

 

01.10.2022 09:00 - 02.10.2022 17:00

Sukututkimuksen jatkokurssi 1.–2.10.

22.09.2022 10:30 - 22.09.2022 19:00

Karjalan Liiton järjestöristeily 22.9.2022

16.09.2022 08:00 - 16.09.2022 18:00

Arkistomatka Siirtolaisuusinstituuttiin Turkuun

17.06.2022 11:00 - 19.06.2022 17:00

Karjalaiset kesäjuhlat 17.-19.6.2022 Raumalla

17.06.2022 11:00 - 19.06.2022 17:00

Karjalaiset kesäjuhlat 17.-19.6.2022 Raumalla

16.09.2022 08:00 - 16.09.2022 18:00

Arkistomatka Siirtolaisuusinstituuttiin Turkuun

22.09.2022 10:30 - 22.09.2022 19:00

Karjalan Liiton järjestöristeily 22.9.2022

01.10.2022 09:00 - 02.10.2022 17:00

Sukututkimuksen jatkokurssi 1.–2.10.

12.05.2022 18:30 - 12.05.2022 20:00

Varsinaiskarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi

09.05.2022 18:30 - 09.05.2022 20:00

Vienankarjalan verkkokurssi

06.05.2022 17:00 - 06.05.2022 20:00

Karjalainen luontoilta

05.05.2022 18:30 - 05.05.2022 20:00

Varsinaiskarjalan / eteläkarjalan verkkokurssi

Kysyttävää?

Piipponen Mervi
kulttuurituottaja, tiedottaja (tapahtumat, koulutus, pitäjäseura- ja säätiötoiminta)
Pelvas Saija
viestintävastaava, kulttuurituottaja (viestintä, sukuseuratoiminta, karjalan kieli)

Ilmoittautumislomake