Hiitolan Pitäjäseuran kevätkokous, virtuaalisesti

27.03.2021 12:40 - 27.03.2021 14:30 , Virtuaalisesti ympäri Suomea

Hiitolan Pitäjäseuran Kevätkokous on sääntöjemme mukaan pidettävä maaliskuun loppuun mennessä.

Kokoontumis rajoitukset eivät nyt kuitenkaan salli yli 10 hengen kokoontumisia.

Niipä tämä sääntömääräinen kevätkokous järjestetään nyt  etänä, TEAMS- yhteyden välityksellä la. 27.3.klo 13.

Yhteys avataan klo 12.40 alkaen.  Seuraavan linkin kautta pääsee osallistumaan kokoukseen: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjZmI1ODAtYmVhNC00YmU2LTg4YWMtOTFlZDI3MjEwMjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297759401-0ff9-42fb-8eae-9163e29d19bf%22%2c%22Oid%22%3a%228097cd4d-afde-4d1b-8634-cac4e6db63e0%22%7d

 

Mikäli sinulla ei ole Teams-sovellusta, kannattaa kopioida yllä oleva linkki Edge-selaimeen ja käynnistää kokous sitä kautta.

Jos ilmoittaudut Raijalle ennakkoon  hän välittää linkin suoraan omaan sähköpostiisi. raija.laaksonen@dnainternet.net  

Samalla linkillä pääset mukaan virtuaali virpojaisiin sekä  Hiitolan Pitäjäseuran kevätkokoukseen.

 

Kevätkokouksen materiaalit

 

Esityslista

1§   Kokouksen avaus. Seuran puh.joht. Raija Laaksonen

 

2§   Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

 

3§   Valitaan kokoukselle pöytäkirjanpitäjä.

 

4§   Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja

       kaksi (2) ääntenlaskijaa.

 

5§   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen 8§ mukaisesti 14 vrk ennen kokousta. Satakunnan Kansa, Karjala ja Kurkijokelainen lehdissä. Lisäksi  seuran kotisivuilla, fb sivuilla  ja sähköpostin välitylsellä.  Etäkokoukseen osallistui …............seuran jäsentä ...................muut

 

6§   Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Työjärjestys on laadittu Hiitolan Pitäjäseura ry sääntöjen 9§ mukaisena.

 

7§   Esitetään yhdistyksen vuosikertomus vuodelta 2020

Kokoukseen osallistuville on jaettu seuran vuosikertomus. Nähtävänä myös kotisivuilla.

-seuran pj

 

 8§   Esitetään yhdistyksen tilit ja  toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös

vuodelta  2020   

-rahastonhoitaja Pertti Vartio 

-kokouksen pj.   toiminnantarkastajien lausunto sekä tilinpäätös     

 

 9§   Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 

 10§   Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.

        

11§   Käsitellään asiat,  jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 21 päivää ennen kokousta hallitukselle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi.

        

12§   Kokouksen päättäminen.

 

                             Toimintakertomus vuodelta 2020

                                                          Seuran 53. toimintavuosi

 

Yhdistys kuuluu jäsenenä Karjalan Liitto, Karjalan Liiton Satakunnan piiri ja Karjalaisten Pitäjäyhdistysten liittoon.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla entisen Hiitolan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä keskinäisenä yhdyssiteenä, koota ja tallettaa Hiitolan historiaan liittyviä kulttuuriarvoja, ja muuten vaalia kotiseudun muistoa ja perinnettä.

 

Hallitus. Puheenjohtaja Laaksonen Raija, varapuheenjohtaja Lind Jorma, sihteeri Lankinen Tiina, rahastonhoitaja Vartio Pertti.

Muut hallituksen jäsenet, Jakonen Olavi, Ruusunen Maarit, Sämpi Jukka, Viinanen Keijo, Vuorinen Anna, Vähäsantanen Maarit.

Varajäsenet, Hallikas Anja naistoimikunnan puheenjohtaja, Rakkolainen Maila,Vainio Kari.

Kunniapuheenjohtaja, Lankinen Mauri.

 

Kokoukset

Hallituksen kokouksia pidettiin 8 kertaa, niihin osallistui 109 hallituksen jäsentä / varajäsentä, kunniapuheenjohtaja sekä kutsuttuna muistomerkkitoimikunnan edustaja.

Myös useita hallitustyöskentelyyn liittyviä yhteydenottoja, sähköposteja ja viestejä.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Henkilövalinnat seuran 54. toimintavuodeksi.

-Varapuheenjohtaja Lind Jorma, sihteeri Lankinen Tiina, rahastonhoitaja Vartio Pertti.

Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat.

-Naistoimikunta, pj Hallikas Anja.

-Perinnetoimikunta, pj. Lind Jorma. Hiitola-Säätiön edustajina Hannukainen Raimo ja

 Sämpi Jukka.

-Ohjelma- / juhlatoimikunta. Henkilövalinnat tehdään Hiitolan Pitäjäseuran ja Hiitola-Säätiön  yhteiskokouksessa.

Muut tehtävät.

-Liiton ja Piirin ym. kokous edustajat, pj, varapj ja sihteeri, tarvittaessa joku muu hallituksen- tai

 seuran jäsen.

-Jäsenasiat: Laaksonen Raija

-Tuotemyynti: Laaksonen Raija, Ketola Terttu ja Pärnänen Helena.

-Kotiseutumatkat ja retket: Laaksonen Raija

-Hengelliset asiat: Suontausta Ulla ja Syrjä Liisa

-Sukututkimuspiiri: Hannukainen Raimo

-Hiitolainen kästyökori: Ketola Pia ja Kopra Pirjo

-Murrepiiri Mie ja Sie: Collander Raija ja Ketola Terttu

-Onki- ja pilkkikilpailut: Ylönen Viljo, Vepsä Jouko, Savolainen Kauko

-Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin kukat / kynttilät: Viinanen Keijo

-Kotisivut 1:  www.hiitola.fi  Hannukainen Raimo

-Kotisivut 2: Karjalan Liitto / jäsenyhdistykset / pitäjäseurat / Hiitolan Pitäjäseura. Ketola Pia.

-Tiedotukset jäsenille: jäsenkirje, sähköposti, puh.viestit, lehtikirjoitukset, fb Hiitolan Pitäjäseura ja

 fb Hiitola sivut. Laaksonen Raija

-Lehti ilmoitukset: Lankinen Tiina

Kevätkokous: Käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin. Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. Kokoukseen osallistui 72 seuran jäsentä.

Syyskokous Osallistujia 26 seuran jäsentä.

Hyväksyttiin toimintasuunnitelmaehdotus sekä tulo- ja menoarvioehdotus.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin. Laaksonen Raija.

Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Sämpi Jukka, Vuorinen Anna ja Vähäsantanen Maarit sekä varajäsen Vainio Kari.

Hallituksen jäseniksi v. 2021 - 2023 valittiin Rakkolainen Maila, Vainio Kari, Vähäsantanen Maarit. Varajäseneksi Lukka Jari.

Entisen varajäsenen Rakkolainen Maila loppukautta v. 2021 valittiin hoitamaan Ukkonen Eeva.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Välimäki Merja ja Varjus Seppo. Varatoiminnantarkastajiksi Kekki Kyösti ja Ruuska Terttu.

Vuoden 2021 jäsenmaksu päätettiin säilyttää entisenä 25 €. Maksu sisältää Karjalan Liiton 20 €, Karjalaseurojen Satakunnan piirin 1 € sekä Hiitolan Pitäjäseuran 4 € osuudet.

Alle 19 vuotiailta ei peritä Karjalan Liiton maksua, ainoastaan seuran ja piirin maksu yht.5 €. 

Kannattava jäsen vähintään 50 €. 

Yhteistyökokoukset

-Hiitolan Pitäjäseura ja Hiitola-Säätiö  1 kerta  / 14 henk.

-Juhlatoimikunta 1 kerta  / 7 henk.

-Muistomerkki toimikunta 1 kerta  / 4 henk.

-Toimitusneuvosto Kurkijokelainen lehti 3 kertaa  / 15 henk.

-Kummiseurojen lauluilta palaveri 2 kertaa  / 14 henk.

-Useat seuramme jäsenet osallistuvat myös Hiitola-Säätiön hallituksen- ja

 hallintoneuvoston kokouksiin.

-Useat seuramme jäsenet osallistuvat myös muiden Karjalaseurojen hallituksen kokouksiin.

Karjalan Liiton, Satakunnan Piirin ja Pitäjäyhdistysten liiton kokoukset

-Karjalan Liiton Liittokokokous 

-Karjalan Liiton Satakunnan Piirin kevät /syyskokous.

-Osallistuttu nettiyhteydellä Pitäjäyhdistysten liittokokoukseen.

-Myös muissa seuroissa olevat jäsenemme osallistuneet Liiton ja Piirin kokouksiin..

 

Jäsenet

Seuraan liittyi 33 uutta jäsentä. Omasta pyynnöstä erosi 8 jäsentä, maksamattoman jäsenmaksun vuoksi  poistettu 9 jäsentä.

Kuollut 9 jäsentä.

Nevalainen Erkki, Varjus Veikko, Silden Raili, Jylhä Terttu, Juhola Sinikka, Kalpio Pentti, Mela Meeri, Raita Hilkka, Heinonen Elvi. Muistamme heitä lämmöllä.

Vuoden päättyessä seuran jäsenmäärä oli 585 jäsentä joista 4 kannattavaa-  ja 1 ainaisjäsen.

 

Tarinaillat

Eri teemaisia tarinailtoja järjestettiin 3 kertaa. Osallistujia yhteensä 227 henkilöä.

Tammikuussa  hengellisen tarinaillan vieraina teologian tohtori Mari-Anna Stålnacke ja kanttori Antti Yrjölä.

Helmikuun vieraana Isä Heikki Honkamäki Ortodoksi seurakunnasta.

Maaliskuun tarinaillan aiheena 80-vuotta talvisodan päättymisestä, evakossa.

 

Perinnekäsityöt. Hiitolainen Kästyökori kokoontui 2 kertaa. Osallistujia 40 henkilöä, lokakuun tapahtuman osallistuttiin myös nettiyhteydellä.

Iltojen aiheina feresin kaavat ja valmistusohjeet, muisteltiin rotinoita, kangasmaskin valmistus sekä esiliinat.

-Liiton esiliina kilpailuteeman innoittamana järjestettiin myös esiliina ”muotinäytös” ja näyttely, kaikki osallistujat olivat pukeutuneet esiliinaan.

-Kästyökorin järjestämä  arvauskilpailu muhkean pipopinon kpl määräästä ja painosta.

-Pipot lähtivät lahjoituksena Joulupaketteihin Inkerin lapsille.

-Toimitettu Kurkijokelainen lehteen kerran kuukaudessa Hiitolainen kästyökori palstaa.

Vetäjinä Pia Ketola ja Pirjo Kopra.

 

Murrepiiri Mie ja Sie, kokoontui 1 kerran.Vetäjinä Raija Collander ja Terttu Ketola.

Muisteltii ennevanhasii, haastettii Karjalaa ja arvuuteltii murresanoja. Osallistujia 16 henkilöä

 

 Talvitapahtuma ”Ovat juureni Karjalassa” Nakkila Salomonkallio.

 Tapahtumassa 100 eri ikäistä osallistujaa. Mukana ”sukupolvien ketjuna” pikkuväkeä vanhempineen ja isovanhempineen.

Seura tarjosi kaikille osallistujille pullakahvit, mehut  ja makkarat sekä golf autolla ajelua. Lopuksi vielä Hiitolan pienoiskirkon esittely. Lumen puutteen vuoksi vain pulkkamäki käytössä.

 

Pilkkikilpailut peruuntuivat huonon jäätilanteen vuoksi.

Onkikilpailut. Kalakaverit Hiitola-Kurkijoki, onkipaikkana Reposaari kaupparanta.

Osallistujia 43 henkilöä. Sarjat: miehet, naiset, lapset.

Miesten sarja 1. Jorma Jantunen, naiset 1. Armi Savolainen, lapset 1. Juuso Laaksonen.

Joukkuekilpailun voittajana Kurkijoki.

 

Yhteislauluilta

Turvaohjeistuksia noudattaen järjestettiin yhdessä Porilaisten ”kummiseurojen” kanssa  Kirjurinluodon kesäteatterissa iloinen lauluilta. Osallistujia n.180 henkilöä.

 

Matkat ja retket

-Järjestettiin 2 talvimatkaa Äkäslompoloon.

-Ruskamatka Äkäslompoloon.

-Kesäretki Nakkilaan Aarne Räikkösen Hiitolan pienoiskirkolla pidettyyn kirkkopyhään.

-Muistomerkkitoimikunnan  jäsenten matka Hiitolaan sopimaan muistomerkkiin liittyvistä asioista sekä keskustelemaan pitäjäjuhlan valmisteluista.

Matkoihin ja retkiin osallistui yht. n.120 henk.

 

Näyttelyt

-Järjestettiin esiliina näyttely missä oli esillä yli 50 erilaista esiliinaa.

-Sukupolvien käsityöketju näyttely. Esillä viiden eri sukupolven tekemiä käsitöitä.

 

Arpajaiset

-Järjestetty ”Sukupolvien ketju” teemalla arpajaiset kaikkien seuran jäsenten kesken.

Sarjat: lapset, nuoret ja yli 60-vuotiaat.

Voittoina seuran, säätiön ja kästyökorin  lahjoittamia hienoja Hiitola tuotteita. Arvonta videoitiin ja

 on nähtävänä seuran kotisivuilla.

-Arpajaisia on järjestetty myös 3 tarinaillassa, talvitapahtumassa, murrepiirissä, onkikilpailussa ja lauluillassa. 

 

Tuotemyynti. Oman tuotemyynnin lisäksi seuramme on hoitanut myös Hiitola-Säätiön tuotemyynnin. Myyntiä tapahtumissamme sekä postin välityksellä.

Painotuotteena teetetty myyntiin Hiitola seinäkalenteri ”Muistat sie viel”

 

Menneitä sukupolvia muistaen Pori Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkki.

-Viety kukkaset Äitienpäivänä.

-Sytytetty kynttilä talvisodan päättymispäivänä, Pyhäinpäivänä ja Itsenäisyyspäivänä. 

-Sytytetty kynttilä rovasti Hartman haudalle, Pyhäinpäivänä ja Jouluna

-Järjestetty Jouluna kynttilätervehdys yhdessä Porilaisten ”kummiseurojen” kanssa.

-Kuunneltu talvisodan päättymispäivänä Hiitolan kirkonkellon soittoa Nakkila Räikkösen kirkko.

Hiitola. Hiitolan hautausmaalla olevan kellotapulin kivijalalle pystytetty 5 muistomerkkiä missä on 304 Hiitolaisen sankarivainajan nimet.

Rajojen ollessa suljettuna ja talkoomatkan peruuntumisesta johtuen tapahtui valmiina olleiden muistomerkkien pystytys valtuuttamamme paikallisen yhteistyökumppanin valvonnassa.

-Muistomerkkitoimikunnan käynti helmikuussa.    

-Sytytetty itsenäisyyspäivänä kynttilä Hiitolan kirkon ja hautausmaan  muistomerkille.

 

Talkoot

-Osallistuttu Kurkijokelainen lehden laskujen postitustalkoisiin. / 2 henk

-Hiitolan Pitäjäseuran jäsenkirjeen postitustalkoot 3 kertaa / 9 henk.

 

Rotinat

Toimitettu neljään jäsenperheeseen syntyneelle vauvalle rotinoina pienet Hiitolasukat, pitsinen suojelusenkeli ja pellavainen pikkupiirakka.

 

Etätoimintaa

-Aktivoitu jäseniä osallistumaan valtakunnalliseen Suvivirsi haasteeseen, palautteen mukaan runsaasti osallistujia, myös dikiloikkana. Suvivirsi video kotisivuilla.

-Aktivoitu jäseniä osallistumaan kotona Karjalan Liiton 80-vuotis syntymäpäiväkahveihin.

 

Muussa mukana

-Osallistuttu Satakunnan Piirin järjestämään Komisario Palmu teatteriesitykseen, 10 henk.

-Osallistuttu Satakunnan Piirin  järjestämään Kreivitär Mariza operettiesitykseen, 29 henk.

 

Huomionosoitukset

-Lähetetty onnittelukortti 52 tasakymmeniä täyttäneelle jäsenelle.

-Onniteltu syntymäpäiväsankareita puhelin soitoin..

-Lähetetty 9 osanottokorttia poisnukkuneiden jäsenten omaisille.

-Muistettu pikku lahjoin ja onnittelukäynnein tasakymmeniä täyttäneitä hallituksen jäseniä.

-Kyselty jäsenien kuulumisia puhelin soitoin.

 

Lasten / Nuorten huomioiminen toiminnassa

-Talvitapahtuma, laskettelukeskus.

-Onkikilpailussa myös lasten sarja.

-Rotinat

 

Tiedotus. Tapahtumailmoitukset

-Satakunnan Kansa, Karjala ja Kurkijokelainen lehti.

-fb Hiitolan Pitäjäseura ja fb Hiitola sivut.

-Sähköpostit ja puhelinviestit.

-Kahdet kotisivut.

-Myös peruuntuneista tapahtumista tiedotettu fb Hiitola ja fb Hiitolan Pitäjäseuran sivuilla sekä  laitettu kuvakooste ja kuvatekstit aiemmin olleista tapahtumista.

-Kirjoitettu runsaasti lehtikirjoituksia Kurkijokelaiseen (60) sekä Karjalaan. (9)

(Kurkijokelainen on myös Hiitolaisten lehti)

 

Anomukset

Anottu ja saatu

-Hiitola-Säätiöltä toimintatukea

-Karjalan Liiton Satakunnan piiriltä, talvitapahtuman tukeminen.

-Itä-Suomen Ely-keskuksen myöntämä tuki Hiitolaan pystytettyjen Sankarivainajien muistomerkkien hankintakuluihin.

Yhteistyökumppanit

Hiitola-Säätiö, Matkatoimisto Keskimatkat, Laskettelukeskus Salomonkallio. Aarne Räikkönen, Porin Seurakuntayhtymä, Kurkijokelainen lehti, Ahlaisten Karjalaiset, Porin Karjala-Seura, Yyterin Karjalaseura. Karjalan Liiton Satakunnan piiri.

 

Tunnustusta seuralle

 Vuoden 2019 aktiivisesta toiminnasta sijoittui seuramme Karjalan Liiton toimintakilpailussa Pitäjäseurojen sarjassa 1. sijalle. Piirin tulokset saamatta.

 

Lämmin Kiitos

Tämän poikkeuksellisen toimintavuoden  tapahtumiin ja tapahtumajärjestelyihin osallistuneille,  yhteistyökumppaneille, toimikunnille ja jäsenistölle.

Kiitos myös saamastamme taloudellisesta tuesta.

 

 

                                                                   Porissa  16.2.2021

                                                  Hiitolan Pitäjäseura ry Hallitus

 

 

       -----------------------------                          ----------------------------  

          Raija Laaksonen pj.                                                 Tiina Lankinen siht.

 

 

 

 

Tapahtumarajoitusten vuoksi v. 2020 peruuntuneet tapahtumat

5 Tarinailtaa

1 Murrepiiri Mie ja Sie

1 Hiitola leiri. Yhdessä Säätiön kanssa

1 Äitienpäiväjuhla ja seuran 21 rotinalapsen tapaamistilaisuus

4 Kotiseutumatkaa

1 Hiitolan Pitäjäjuhla Hiitolassa. Yhdessä Säätiön ja Hiitolan kunnan kanssa.

1 Muistomerkkien paljastustilaisuus Hiitolassa. Yhdessä Säätiön kanssa.

4 Sukututkimuspiiriä. Yhdessä Säätiön kanssa.

1 Pikkujoulutempaus

1 Yleisötapahtuma, kynttilätilaisuus muistomerkillä Jouluna

 

 

HIITOLAN PITÄJÄSEURAN NAISTOIMIKUNTA 2020

Talvimatkat  Äkäslompoloon (2 viikon matkaa) tammi-helmikuussa

    -piiraskahvit molempina viikkoina

Kokoperheen talvitapahtuma Nakkilan Salomonkalliolla

    -makkaranpaistoa ja mehutarjoilu, arpajaiset

Perinnekäsityöillat    2 kertaa

    -kahvitus

Murrepiiri Sie ja Mie   1 kerran

    -kahvitus, arpajaiset

Rotinat  4  kertaa

Onkikilpailut   Reposaaren kaupparannassa

   - makkaranpaistoa

Yhteislauluilta   Kirjurissa 

    - 4 kummiseuran kanssa yhdessä, kahvit, pullan paistoa, arpajaiset

Tarinaillat   3  kertaa

    -kahvitus, leipomiset ja tarjoilut; arpajaiset x 3

Kevät ja  Syyskokoukset

    -kahvitus ja tarjoilut

Hallituksen kokoukset  7 kertaa

    -kahvit

Hiitola-säätiö kokous  1 kerta yhdessä  hallituksen kanssa

    -kahvitus

Juhlatoimikunta 1 kerta

    -kahvitus

Muistomerkkitoimikunta 1 kerta

    -kahvitus

Lauluiltapalaveri  1 kerta

    -kahvitus

Kirkkopyhä   Nakkilassa  Hiitolan pienoiskirkossa

    -kahvitus ja tarjoilut

Ruskamatka Äkäslompoloon

     -lettu- ja muikkukestit

                                                                         Naistoimikunnan pj Anja Hallikas

 

Muistomerkkitoimikunnan raportti

Muistomerkkitoimikunta: Raimo Hannukainen (pj) Olavi Jakonen, Mauri Lankinen, Jorma Lind, Jukka Sämpi, Kari Vainio, Pertti Vartio ja Keijo Viinanen

 

Matka Kaarlahden kiviveistämölle helmikuussa 2020. Matkan tarkoitus oli tarkastaa kivet ja tarkistaa vielä tekstit, jotka kiviin tullaan kaivertamaan kevään aikana. Samalla pyysimme kiviveistämöä tekemään pienet viisteet kivien reunasärmiin. Kaikki näytti olevan kunnossa. Saman matkan aikana kävimme purkamassa valumuotit kivien jalustavaluista. Ne jätettiin syksyn talkoomatkalla tehdyn valun suojaksi paikoilleen. Matkaan osallistuivat Raimo Hannukainen, Mauri Lankinen, Pertti Vartio ja Jukka Sämpi.

 

Kevään aikana Kiviveistämö teki loput työt kiviin. Natalia Gondureva kävi valokuvaamassa kivet. Kuvista pääteltiin kaiken olevan kunnossa. Pyysimme pankkiyhteyksiä, jotta voisimme maksaa kivet. Kiviveistämölle käy vain käteismaksu ja he odottavat, kun pääsemme maksamaan.

 

Pyysimme kiviveistämöä asentamaan kivet paikoilleen sen jälkeen, kun saimme siihen luvan. Kiviveistämö asensi kivet paikoilleen. Natalia oli paikalla ja lähetti meille valokuvia asentamisesta. Kaikki sujui hienosti. Kivet ovat nyt paikallaan.

 

Elokuussa kiviveistämöltä tuli lisälasku viisteiden tekemisestä. Tämä on sopimuksen mukainen 12 800 rp. Kivien kokonaishinnaksi kiviveistämölle maksettavaksi tulee yhteensä 348 520 rp. Tästä ennakkomaksuna maksettiin 101 000 rp. Maksamatta kiviveistämölle on siis 247 520 rp. Nämä pitää maksaa käteisellä heti, kun se on mahdollista.

 

Muistomerkin pystytysluvan anomisen ja saamisen aikatekijöitä:

 

4.10.2019   Ensimmäinen pystytyslupa-anomus jätettiin Hiitolan kunnanjohtajalle

30.10.2019  Natalia ilmoitti kunnanjohtajan luvanneen, että allekirjoitettu pystytyslupa saadaan
                  viikolla 45/2019 (4.11. alkanut viikko). Lupaa ei kuitenkaan saatu.

n. 15.2.2020 Natalia ilmoitti puhelimitse, että Hiitolan Pitäjäseuran ja Hiitola-Säätiön täytyy
                  tehdä uusi anomus muistomerkin pystyttämisestä Karjala Tasavallan päämiehelle.

27.2.2020   Lähetettiin anomus Karjalan Tasavallan hallituksen päämiehelle.

18.4.2020   Karjalan Tasavallan hallituksen päämieheltä kirje, jossa pystytysluvan anojia
                  kehotettiin kääntymään Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen puoleen,
                  jonka piti puolestaan tehdä esitys Venäjän Vojennye Memorialille muistomerkin
                  pystyttämisestä, sillä Venäjällä ko. asioiden käytännön hoitaminen on
                  annettu Vojennyen tehtäväksi ja Suomessa sen yhteistoimintakumppani on em.
                  Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistys.

21.4.2020   Karjalan Tasavallan vastauskirjeet ja muu tarvittava aineisto toimitettiin Sotavaina-
                  jien Muiston Vaalimisyhdistykselle.

23.4.2020   Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksestä lähti Vojennye Memorialille Mosko-
                  vaan anomus, jonka liitteinä olivat myös Karjalan Tasavallan lähettämät kirjeet.
kesäkuu 2020: Kirjelmien vaihtoa Sotavainajien Muiston Vaalimisyhdistyksen, Vojennye Memo-
                  rialin ja Karjalan Tasavallan hallituksen kanssa

10.7.2020   Natalia ilmoitti saaneensa Hiitolan kunnanjohtajalta ilmoituksen siitä, että kunnan-
                  johtaja ja Lahdenpohjan piirin johtaja olivat neuvotteluissaan sopineet, että muisto-
                  merkin pystyttämiselle annetaan suullinen lupa, mutta kirjallista ei tulla antamaan.

15.7.2020   Natalia sopi muistomerkin pystyttämisestä Kaarlahden kiviveistämön kanssa.

6.8.2020     Natalian loman jälkeen kiviveistämö kävi pystyttämässä muistomerkkikivet, Natalia
                  oli mukana tilaajien edustajana ja otti valokuvia pystytystapahtumasta.

 

24.9.2020   Natalia varmisti, että kiviveistämö ei halua maksua muistomerkkilaskusta tilisiirtona,
                  vaan odottaa, kunnes maksu päästään suorittamaan käteismaksuna. Samalla
                  hän ilmoitti, että maksumenettely koskee myös häntä

 

28.06.2024 10:00 - 29.06.2024 17:00

Vanhan kirjallisuuden päivät

16.06.2024 12:00 - 16.06.2024 14:00

Karjalaisten kesäjuhlien juhlakulkue su 16.6. klo 12.00

23.04.2024 15:00 - 23.04.2024 19:00

Sukututkijan päivystys Karjalatalolla

15.05.2024 13:00 - 15.05.2024 15:00

Karjalaisen kirjallisuuden lukupiiri Karjalatalolla

28.05.2024 15:00 - 28.05.2024 19:00

Sukututkijan päivystys Karjalatalolla

17.04.2024 13:00 - 17.04.2024 15:00

Karjalaisen kirjallisuuden lukupiiri Karjalatalolla

13.04.2024 14:00 - 13.04.2024 16:00

Alkuvuoden itkutyöpajat

11.04.2024 18:00 - 11.04.2024 20:00

Pitäjäesittely: Käkisalmi ja Seiskarin saari

Kysyttävää?

Piipponen Mervi
kulttuurituottaja, tiedottaja (tapahtumat, koulutus, pitäjäseura- ja säätiötoiminta)

Ilmoittautumislomake