Karjalan Liitto ry

Viikon seura nro 50

Hyvinkään Karjala-seurassa uskotaan, että uusilla sukupolvilla on vahva palo sydämessään pitää yllä karjalaista kulttuuria ja perinteitä.

Viikon seura nro 50: Hyvinkään Karjala-seura ry

Hyvinkään Karjala-seura järjestää lapsille ja nuorille monenlaisia kerhoja.
Tämän viikon seura on karjalaisen kulttuurin ja perinteen ylläpitäjä Hyvinkäällä. Karjalaisuus näkyy tämän vuonna 1941 perustetun seuran toiminnassa monimuotoisina tapahtumina ja toimintoina. Seura on esimerkiksi vuodesta 2006 alkaen järjestänyt Karjalaiset markkinat Suomen rautatiemuseon pihapiirissä, toki koronan vuoksi tämä ei ole ollut mahdollista parina viime vuotena. Toiminnalle ovat ominaista myös lukuisat vertaisopintoryhmät yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Seuran ”Tarinatupa” on julkaissut joululehteä ja sellainen on tulossa taas täksikin jouluksi. Hyvinkääläiset ovat myös mukana muiden toimijoiden kanssa järjestämässä vuosittaisia kulttuuritapahtumia, kuten Yhdenpäivän juttua, Lystilauantaita, Ossianinpäivää ja Hyvinkää päivää, muutamia mainitakseni. Paljon aktiivista toimintaa siis.

Seuralla on oma kotiseutumuseo Villatehtaalla, kaupungintalon yhteydessä. Vierailitko siellä ehkä kesällä? Se kun oli yksi Karjalan Liiton museokampanjan hienoista kohteista. Museon esineistön kokoaminen aloitettiin jo 1970-luvulla ja tällä hetkellä siellä on yli 800 karjalaisuuteen liittyvää kirjaa ja saman verran erilaista muuta tavaraa, kuten käsitöitä, työkaluja, kodintavaroita jne. Tämä pääsymaksuton museo on avoinna erilaisten tapahtumien yhteydessä sekä aina, kun joku yksittäinen tai ryhmä haluaa tulla tutustumaan. Samassa pihapiirissä sijaitsee myös Villatehtaan museo, ja kiinnostuneiden tullessa paikalle, pidetään molemmat museot avoinna kävijöille.

Seuralla on kumppanuussopimus Hyvinkään kaupungin kulttuuritoimen kanssa ja tähän pohjautuen tehdään yhteistyössä erilaisia kulttuuritapahtumia Hyvinkäällä. Kaupunki tukee vastavuoroisesti seuran toimintaa taloudellisesti ja pitää tärkeänä karjalaisen kulttuuriin ja perinteiden säilymistä Hyvinkäällä. Onhan kyseessä väkilukuun suhteutettuna Suomen karjalaisin kaupunki. Seura tekee yhteistyötä myös muiden järjestöjen ja tahojen kanssa, siten saadaan yhdessä luotua monenlaista kulttuuritarjontaa paikkakunnalle. Seurassa ajatellaankin, että ”Yksin voimme tuikkia, mutta yhdessä voimme loistaa!”

Tämä monipuolinen toiminta lienee syynä siihen, että seurassa on tällä hetkellä kaikkiaan 333 jäsentä. Toimintaa toteutetaan talkoilla ja useimmiten samat toimijat ovat siinä mukana. Toiveena onkin, että yhä useampi seuran jäsenistä osallistuisi tapahtumien järjestämiseen. Tämä lienee yhdistystoiminnassa laajemminkin tuttua, että aktiivisten joukko on melko pieni.

Seurasta kerrotaan hauska ja kiinnostava yksityiskohta muutaman vuoden takaa. Tuolloin muutama seuran toimija kävi hakemassa paikallisen pankin tallelokerosta seuran aikaisempien toimijoiden sinne säilytykseen viemiä papereita. Tarkkaa tietoa ei ollut, että mitä kaikkea sinne oli talletettu. Tallelokerosta löytyi kirje, josta paljastuivat seuran perustamispaperit vuodelta 1941. Mukana olivat myös viralliset leimat ja perustajajäsenien henkilökohtaiset papinkirjat, joissa heidät todettiin rippikoulun käyneiksi ja nuhteettomiksi kansalaiseksi.

Aikaisemmat toimijat ovat tallettaneet perustamisesta lähtien kaikki kokousten pöytäkirjat, toimintakertomukset ja talousarviot visusti talteen. Niistä löytyy sen ajan tapahtumia ja kerrontaa melkeinpä säätiloineen ja kokoustarjoiluineen. Ne kertovat myös osaltaan Hyvinkään historiaa. Onpa Hyvinkäällä järjestetty seuran toimesta mm. vuonna 1958 Karjalaiset kesäkisat, nykyiset kesäjuhlat. Tallessa on siten hieno kokonaisuus historiatietoa!

Karjalan Liitto on palkinnut seuran aktiivista toiminnasta vuodesta 2006 alkaen. Komea pokaali on ollut siitä lähtien museossa. Seurassa koetaan, että he ovat saaneet Liitosta tukea ja neuvoja sekä mm. jäsenrekisterin ja nettisivut maksutta käyttöönsä. Hyvinkääläiset ovat myös osallistuneet aktiivisesti Liiton erilaisten työryhmien toimintaan. Heidän mielestään Liiton vahvuus näkyy juuri seurojen ja niiden jäsenten toiminnassa. Uudet sukupolvet ovat seuroissa ottamassa vastuuta ja Hyvinkäältä toivotaan, että heillä on ja vahvistuu se sama palo sydämessään pitää yllä karjalaista kulttuuria ja perinteitä ja että Liiton yhdistävä voima pitää sitä yllä jatkossakin.

Muiden seurojen suuntaan Hyvinkäältä lähetetään toive, että piirien jäsenseurat osallistuisivat enenevässä määrin oman piirinsä toimintaan. Jokaiselta seuralta löytyvät ne omat erityisosaamisensa, jotka voisi tuoda rikastuttamaan piirinkin toimintaa.

Tutustu myös seura kotisivuihin: https://www.karjalanliitto.fi/hyvinkaankarjala-seura