Karjalan Liitto ry

Viikon seura nro 41

Äänellä Itkijät ry työskentelee sen eteen, että asianmukaista, luotettavaa tietoa on saatavilla itkuvirsien historiasta ja merkityksistä, ja että eritaustaiset ihmiset voivat saada kosketuksen tähän arvokkaaseen perintöön.

Viikon seura nro 41: Äänellä Itkijät ry

Äänellä Itkijät ry

Onko sinulla jo kalenteriin merkitty jotain menoa lauantaina 30.10.2021 klo 10-16? Mikäli ei ole tai vaikka olisikin, niin siitä huolimatta tuona päivänä kannattaa suunnata kulkunsa Karjalatalolle, jossa tämän viikon seura juhlistaa 20-vuotista taivaltaan. Päivän ohjelmassa on muun muassa ”Toivon lähteellä” -juhlaseminaari, juhlalounas sekä Kyynelkanavat-konsertti.

Mutta tutustutaanpa hieman tarkemmin tähän Liiton kaikkien seurojen joukossa melko nuoreen (perustettu vuonna 2001) toimijaan. Äänellä Itkijät ry vaalii ja tekee tunnetuksi karjalaisen itkuvirren eli äänellä itkun perintöä Suomessa. Tavoitteena on myös edistää itkuvirren saavutettavuutta ja luoda mahdollisuuksia nykypäivän ihmisille osallistua äänellä itkuun. Yhdistys on pitkäjänteisesti kehittänyt kurssitoimintaa, jossa opetetaan ikivanhaa perinnettä. Tämän 50 jäsenen yhdistyksen toiminta on valtakunnallista.

Itkuvirret kiinnostavat tänä päivänä laajasti eri-ikäisiä. Monet etsiytyvät aiheen pariin omien karjalaisjuuriensa innoittamina. Mutta itkuvirret puhuttelevat myös muitakin kuin karjalaisia. Äänellä Itkijät ry työskentelee sen eteen, että asianmukaista, luotettavaa tietoa on saatavilla itkuvirsien historiasta ja merkityksistä ja että eritaustaiset ihmiset voivat saada kosketuksen tähän arvokkaaseen perintöön. Itkeminen on ihmiskuntaa laajasti yhdistävä tarve, joka ylittää myös kulttuurien rajat ja kynnykset.

Seuran piirissä toteutettava toiminta on sekä yhteisesti yhdistyksen järjestämää yleistä toimintaa että yksittäisten jäsenten toimesta tuotettua itkuvirsiin liittyvää toimintaa kuten kursseja, luentoja, esityksiä ja näkyvyyttä. Yhdistys on vuosien varrella järjestänyt avoimia luento- ym. yleisötilaisuuksia Helsingin Karjalatalolla. Yhteistyötä on tehty myös Suomalaisen Kirjallisuuden seuran kanssa ja toteutettu yhdessä esimerkiksi erilaisia seminaareja. Yhdistys on myös tehnyt aineistonluovutussopimuksen SKS:n perinnearkistoon ja luovuttaa nykyitkuun liittyvää aineistoa sinne. Yhdistyksessä kootaan vuosittain yhteen seuran jäsenistön itkuvirsitoimintaa vuosikertomuksen liitteeksi. Seura onkin menestyneet monena vuonna Karjalan Liiton toimintakilpailussa parhaille sijoille.

Uutena muotona yhdistys aloitti keväällä 2021 etäyhteyksin toteutettujen tilaisuuksien järjestämisen. Ne on koettu toimiviksi, koska siten mahdollisimman moni kiinnostunut eri puolilta Suomea pääsee osallistumaan. Kevään Zoom-tilaisuuksissa olikin osallistujia Hangosta Inariin.

Monet toimijat ovat vuosien mittaan olleet antamassa merkittävän panoksensa tämän tärkeän työn eteen. Äänellä Itkijät ry.n perustamiseen johtaneessa toiminnassa 1990-luvun lopulla olivat aktiivisesti mukana mm. kunniapuheenjohtaja Pirkko Fihlman, itkuvirsien tutkijat Eila ja Alekssandra Stepanova, muusikko Liisa Matveinen ja äänihoitaja Sirpa Heikkinen. Äänellä itkijä ja yhdistyksen kunniajäsen Martta Kuikka oli alusta asti mukana kouluttamassa uusia itkijöitä. Myös itkijä ja runolaulaja Klaudia Vonkkanen oli mukana alkuaikojen kursseilla. Emeritusprofessori Heikki Laitinen on ollut mukana alkuvuosista asti kehittämässä yhdistyksen toimintaa. Etnomuusikko Tuomas Rounakari on niin ikään alkuvuosista asti kehittänyt itkuvirsikursseja yhdessä Pirkko Fihlmanin kanssa.

Tutustu seuran kotisivuihin https://www.itkuvirsi.net/
Tutustu myös tarkemmin juhlapäivän ohjelmaan https://www.itkuvirsi.net/toiminta-1