Karjalan Liitto ry

Viikon seura nro 20

Kiukaisten Karjalaseuran toiminta on vilkasta.

Viikon seura nro 20: Kiukaisten Karjalaseura ry

Kiukaisten Karjalaseuran tilaisuus.

Kiukaisten Karjalaseura on perustettu 27.1.1946. Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Johannes Miettinen ja sihteerinä Toivo Turunen. Siirtoväen huoltojohtaja H. Vuorela esitti alustuksen karjalaseuran perustamisen tarpeellisuudesta. Kokouksessa oli läsnä 80 henkeä. Ensimmäisen vuoden aikana perustettiin toimikuntia muun muassa ravintola-, huolto-, urheilu-, valistus- ja juhlatoimikunta sekä järjestettiin kesäjuhlat. Lisäksi hankittiin yhteislaidunta seuran jäsenten lampaille. Seuran jäseniä valittiin kunnallislautakuntaan ja verotuslautakuntaan sekä maanvuokraustoimikuntaan v. 1947. Seuran toiminta oli vilkasta niin siirtoväen etujen ajamisessa kuin harrastustenkin parissa.

Tänä päivänä seurassa on jäseniä 51 ja myös toiminta on muuttanut muotoaan. Vuotuisina tapahtumina ovat olleet kesäpäivä-tapahtuma, joulujuhla, sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä osallistuminen piiritapahtumiin. Tulevana keväänä tarkoitus on aloittaa karjalaisille tutun kyykkä-pelin harjoitukset. Kyykänlyönti tunnetaan erityisesti Karjalan pohjoisosista vuosisatoja vanhana pelinä. Toivottavasti mahdollisimman moni kiinnostunut löytää näiden harjoitusten pariin, koska kyykän peluu on hyvä, halpa ja mielenkiintoinen liikuntamuoto. Toimintaan kuuluu myös osallistuminen vuodesta 1946 alkaen järjestettyyn Räisälä-juhlaan, ajoittain myös järjestäjän roolissa. Viimeksi seura on osallistunut Räisälä juhlan järjestelyihin vuonna 2016.

Seuran vuosien varrelle mahtuu monia merkittäviä hetkiä. Yksi näistä oli vuonna 1950, kun Panelian rukoushuone vihittiin kirkoksi ja Räisälän kirkon isompi kello sai arvoisensa paikan.  Kirkon kellolla on suuri merkitys alueen karjalaiselle väestölle ja siksi väkeä on kerääntynyt yhteen läheltä ja kaukaa kuulemaan kellon kutsuääntä. Toinen keskeinen vuosi oli 1958, kun Panelian Marttayhdistys pystytti Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin Panelian kirkon mäelle.

Tuorein merkittävä tapahtuma oli vuonna 2017, kun Euran kunta kunnioitti siirtoväkeä nimeämällä Euraan Räisälä-puiston. Nykyisen Euran alueelle karjalaisia tuli lähes 1 200. Kiukaisten kunnan alueelle heitä tuli noin 350, joista pääosa oli räisäläisiä.  
Tutustu myös seuran kotisivuihin: www.karjalanliitto.fi/kiukaistenkarjalaseura