Karjalan kieli

Karjalan kieli on vähemmistökieli Suomessa. Se ei ole suomen kielen murre.

Karjalan kieli

Karjalan Liitto, Opintokeskus Sivis ja Itä-Suomen yliopiston karjalan kielen elvytyshanke järjestävät yhdessä karjalan kielen verkkokurssit.

Karjalan kielen johdantokurssi

Johdatus karjalan kieleen 24.3.2022 (YouTube)
- Opettajat Helka Riionheimo ja Olga Karlova Itä-Suomen yliopistosta

Katerina ja Miša opettavat videoilla eteläkarjalaa

Haluatko opiskella eteläkarjalaa? Itä-Suomen yliopiston eteläkarjalan opettaja Katerina Paalamo ja Karjalan Liiton eteläkarjalan kurssin opettaja Mika Saatsi opettavat eteläkarjalaa opetusvideoilla, joiden avulla pääset helposti kiinni eteläkarjalan perusteista. Videoiden avulla opit esimerkiksi kertomaan itsestäsi ja perheestäsi, kertomaan kuulumisiasi, kertomaan väreistä ja vaatteista sekä liikkumaan kaupungissa eteläkarjalaksi.
Videosarja on syntynyt Karjalan Liiton aloitteesta saada video-opetusmateriaalia sen omien kielikurssien käyttöön. Sarja on tehty yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja karjalan kielen elvytyshankkeen kanssa. Videot on tarkoitettu kaikkien karjalan kielestä ja eteläkarjalan murteesta kiinnostuneiden kielenoppijoiden avuksi sekä karjalan kielen kurssien video-opetusmateriaaliksi.
Katsottavanasi ovat jaksot 1–5/10. Jaksot 6–10 julkaistaan syksyn alussa. Videot ovat katsottavissa tekstityksen kanssa.

Katerina da Miša opassetah videoloilla suvikarjalua

Tahotgo opastuo suvikarjalah? Päivännouzu-Suomen yliopisson suvikarjalan opastaja Katerina Paalamo da Karjalan Liiton suvikarjalan kurssan opastaja Miša Suačči opassetah suvikarjalua opassusvideoloilla, kumbazien avulla kebieh opassut suvikarjalan perusdieloloih. Videoloin avulla ezimerkiksi opassut sanelemah omasta ičestä da perehestä, sanelemah omie kuulumizie, kerdomah värilöistä da vuatteista segö liikkumah linnassa suvikarjalaksi.
Videosarja on syndyn Karjalan Liiton alottehesta suaha video-opassusmaterijualua omien kielikurssoin käyttöh. Sarja on luajittu yhtehisruavossa Päivännouzu-Suomen yliopisson da karjalan kielen elvytysprojektan kera. Videot on tarkotettu kaikkien karjalan kielestä da suvikarjalan murdehesta kiinnostunuzien kielenopastujien avuksi segö karjalan kielen kurssoin video-opassusmaterijualaksi.
Kačottavana ollah ozat 1–5/10. Ozat 6–10 piässäh ilmah sygyzyn allussa. Videoloi voibi kaččuo tekstatuksen kera.
 
Oza 1
https://www.youtube.com/watch?v=1nv5TZC5J-M&t=1s
 
Oza 2
https://www.youtube.com/watch?v=6n0Jhrg7z18
 
Oza 3
https://www.youtube.com/watch?v=CsrnSsyRU4k
 
Oza 4
https://www.youtube.com/watch?v=xuxKFqnh2j4
 
Oza 5
https://www.youtube.com/watch?v=jszUX96wowA&t=40s