Karjalan Liitto ry

Vuoksen Säätiö

Vuoksen Säätiön tarkoitus on tukea entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien asukkaiden ja heidän jälkikasvunsa henkistä, sosiaalista ja taloudellista toimintaa.

Kuukauden säätiö: Vuoksen Säätiö

 

Tämän kuukauden säätiö eli Vuoksen Säätiö perustettiin 25.1.1948 Riihimäellä, jonka lähikuntiin sijoitettiin pääosin Antreasta tulleet evakot. Vuoksenrannan hoitokunta tuli mukaan toimintaan toisesta säätiön perustamista käsitelleestä kokouksesta lähtien. Säätiön pohjakassa saatiin Antrean kunnan hoitokunnan ja seurakunnan varoista sekä lahjoittajilta, joita olivat mm. Antrean Sähkö Oy, Antrean Osuuskauppa ja Kavantsaaren Osuuskauppa. Vuoksenrannan hoitokunnan osuus perustetun säätiön alkuperäisestä pääomasta oli kolmannes pohjakassan varoista.

Vuoksen Säätiön tarkoitus on tukea entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien asukkaiden ja heidän jälkikasvunsa henkistä, sosiaalista ja taloudellista toimintaa. Käytännössä tämä tapahtuu myöntämällä ensimmäiseen ammattiin valmistuville opiskelijoille apurahoja. Apurahoja myönnetään myös erityisellä tavalla taiteen, tieteen tai urheilun saralla menestyneille henkilöille, joiden juuret ovat Antreassa tai Vuoksenrannassa. Säätiö tukee myös kirjallista tuotantoa, musiikki- ja muiden tallenteiden tai dokumenttien tekemistä, sikäli kun nämä käsittelevät menetettyjä kotiseutua Antreaa ja Vuoksenrantaa. Lisäksi tuetaan Antrean ja Vuoksenrannan vanhojen muistomerkkien ja hautausmaiden hoitamista sekä Vuoksenrannan kirkosta huolehtimista.

Vuodesta 2013 lähtien Vuoksen Säätiö on myöntänyt pronssisia Vuoksi-mitaleja erityisestä tuesta säätiön toiminnalle. Mitalin on suunnitellut antrealaisjuurinen kuvanveistäjä Pertti Kukkonen. Ensimmäinen Vuoksi-mitali luovutettiin Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistölle ja toinen Karjalan Liitolle. Viimeisin 11. mitali on luovutettu Kamennogorskin kaupungille.

Säätiön toiminnan historiaa muisteltaessa erityisen hyvin on jäänyt mieleen, kun Antreassa kirkon raunioilla järjestettiin vuonna 1992 ensimmäinen muistojumalanpalvelus sekä juhla Talikkalan kentällä. Tilaisuuteen saapui bussilasteittain suomalaisia ja lisäksi paikalla oli runsaasti myös alueen nykyisiä asukkaita virkamiehistä aina sotaveteraaneihin sekä Kamennogorskin tavallisiin asukkaisiin asti. Oli koskettavaa havaita, miten herkistyneinä paikalliset kuuntelivat suomalaista ekumeenista jumalanpalvelusta sekä osallistuivat suomalaisten kanssa ehtoolliselle. Neuvostoliitto oli vasta hajonnut, eikä paikkakunnalla ollut omaa ortodoksista kirkkoa.

Säätiö tekee yhteistyö monen eri toimijan kanssa. Säännöllistä yhteistyötä on esimerkiksi Antrea-Seuran, Vuoksenranta-seuran, Kirvun pitäjäseuran ja Kirvu Säätiön kanssa. Yleisesti säätiöiden ja pitäjäseurojen suuntaan Vuoksen Säätiö haluaa muistuttaa, että näiden tulee olla valmiita perinteiden kunnioittamisen lisäksi uudistumaan ajan muuttumisen mukana. Hallinnon ikärakenteen hallittuun nuorentamiseen on hyvä varautua ajoissa. Nuoremmille sukupolville tulee antaa vastuuta ajoissa sillä periaatteella, että tukea annetaan pyydettäessä, muttei tuputeta. Karjalan Liiton suuntaan toivotaan puolestaan yhteisten säätiöseminaarien jatkamista sekä säätiötoiminnan huomioimista Karjalan Liiton ansiomerkkien jakoperusteissa.

Kuvassa Vuoksen Säätiön hallintoneuvoston edustaja Sari Eskola ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Harri Hatakka luovuttivat keväällä 2022 Eskolan isän Esko Paajasen hallussa olleen kellon Antrea-Seuralle. Kellon on valmistanut vuonna 1992 Liisa Kurki. Vastaava kello on luovutettu 1992 jumalanpalveluksen yhteydessä myös Kamennogorskin kaupungille.

Käy tutustumassa myös Vuoksen Säätiön kotisivuihin (sisältää mm. apurahojen hakuohjeet) osoitteessa https://www.karjalanliitto.fi/karjalan-liitto/jasenyhteisot/saatiot/vuoksen-saatio.html

Antrean ja Vuoksenrannan vuoden 2021 pitäjäesittelyt löydät Karjalan Liiton Youtube-kanavalta osoitteista https://www.youtube.com/watch?v=1gvKtpQ21hs sekä https://www.youtube.com/watch?v=FfEDMRNKpbg