Vuoksen Säätiö

Antrean ja Vuoksenrannan perinnön vaalija

VUOKSEN  SÄÄTIÖ

Vuoksen Säätiön tarkoituksena on tukea entisten Antrean ja Vuoksenrannan kuntien asukkaiden ja heidän jälkeläistensä henkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia pyrintöjä sekä tukea heidän entisiin Antrean ja Vuoksenrannan kuntiin tekemäänsä kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa avustuksia ja apurahoja ensisijaisesti henkilöille, jotka vuonna 1939 asuivat Antrean ja Vuoksenrannan kunnissa sekä heidän jälkeläisilleen. Avustuksia ja apurahoja voidaan jakaa myös sellaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka toiminnallaan edistävät säätiön tarkoitusperiä. Säätiö tukee kotiseututyötä mm. hautausmaiden, kirkonmäkien, muistomerkkien ja Vuoksenrannan kirkon ylläpitoa ja kunnostusta sekä perinteen keräystä, tallennusta ja niiden siirtämistä seuraaville sukupolville.

Vuoksen Säätiö toimii yhteistyössä Antrea-Seuran ja Vuoksenranta-seuran kanssa.

 

Kuva. Klikkaa kuva suuremmaksi.