Karjalan Liitto ry

Helmikuun säätiö

Sakkola-säätiö on helmikuun kuukauden säätiö.

Kuukauden säätiö: Sakkola-Säätiö

Sakkola-Säätiön talkooporukka Sakkolan muistopuistossa

Vuonna 1944 syyskuussa tehdyn välirauhansopimuksen mukaisesti Sakkola jouduttiin muun Karjalan ohella luovuttamaan Neuvostoliitolle. Sakkolalainen väestö sijoittui pääosin Tampereen lähikuntiin Lempäälään, Orivedelle, Pirkkalaan ja Vesilahteen sekä osin myös Huittisiin ja Punkalaitumelle.

Kotiseudun menetyksen johdosta joutuivat Sakkolassa toimineet liikelaitokset, yhdistykset ja muut yhteisöt lopettamaan toimintansa. Toimintansa lakkauttaneet laitokset ja yhteisöt saivat korvauksia menetetystä omaisuudestaan. Saadut korvaukset olivat kuitenkin niin pieniä, ettei toiminnan jatkamiselle niiden tuella ollut mahdollisuuksia.

Tällöin jo Karjalan Liitossa asiaa pohdittaessa tultiin siihen tulokseen, että toimintansa lopettaneiden yhteisöjen vähäiset varat tulisi koota yhteen ja siten muodostaa karjalaisia yhteisöjä, joilla olisi taloudelliset edellytykset toimia hajalleen joutuneen heimomme hyväksi. Niinpä tuli esille ajatus, että jokaisen kunnan asukkaat perustaisivat keskuuteensa yhteisön, johon eri tahojen jäännösvarat koottaisiin.

Sakkolalaiset pitivät liiton esitystä toteuttamiskelpoisena ja niin kutsuttiin sakkolalaisten yhteisöjen edustajia neuvottelemaan asiasta Lempäälän Manttaalitalolle kesäkuun 8. päivänä 1947. Yhteisöjen edustajat päättivätkin lahjoittaa jäännösvaransa sakkolalaisten yhteisölle, mikäli sellainen perustetaan. Jo samana päivänä pidettiin kokous, jonka avasi Sakkolan kunnan esimies Juho Kekki. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin entinen kunnan kirjuri Juho Koiranen ja sihteeriksi kutsuttiin maanviljelijä Uuno Pulakka.

Saatujen selvitysten perusteella ja käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen päätettiin perustaa Sakkolan aluetta koskeva säätiö. Tällöin tiedettiin, että Oikeusministeriö ei tule hyväksymään säätiöiden nimeksi entisten pitäjien nimiä – näin ollen säätiön nimen määrääminen jätettiin perustettavan valtuuskunnan tehtäväksi.

Lähinnä lahjoittajien edustajista valittiin perustettavalle säätiölle valtuuskunta, johon tuli 12 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Valtuuskunnan jäsenet pyrittiin valitsemaan siten, että Sakkolan eri kylät olivat valtuuskunnassa edustettuina, sekä myös ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon nykyiset sakkolalaiset sijoituskunnat.

Perustettavan säätiön ensimmäiseen valtuuskuntaan valittiin:
Juho Kekki (Pannusaari), varalla Aleks Naskali
Aleks Kallonen (Lapinlahti), varalla Martta Vulli
Matti Laamanen (Sipilänmäki), varalla Sanni Laamanen
Joonas Laurila (Kirkonkylä), varalla Juho Koiranen
Aapro Viskari (Haparainen), varalla Juho Kekki
Matti Niippa (Viiksanlahti), varalla Aimo Kekkonen
Anna Kurikka (Kurikkala), varalla Aapro Pitkänen
Uuno Pulakka (Ojaniemi), varalla Esa Tenkanen
Yrjö Raaska (Petäjärvi), varalla Hilja Ryyppö
Aleks Ukkonen (Riiska), varalla Albin Kallonen
Helmi Uosukainen (Kiviniemi), varalla Toivo Männikkö
Väinö Viskari (Vilakkala), varalla Toivo Myllö

Valtuuskunnan kokoonkutsujaksi nimettiin Juho Kekki. Valtuuskunnan ensimmäisenä tehtävänä oli tarpeellisten muutosten ja tarkistusten tekeminen Karjalan Liiton laatimiin sääntöihin sekä näin syntyneen sääntöuudistuksen esittäminen hyväksyttäväksi valtuuskunnan seuraavassa kokouksessa. Valitulle valtuuskunnalle annettiin evästys, että säätiön hallitukseen olisi suotavaa valita myös valtuuskuntaan kuulumattomia sakkolalaisia.

Sakkolalaisille yhteisöille päätettiin esittää vetoomus, että nämä lopettamisvaiheessaan luovuttaisivat jäännösvaransa nyt perustettavalle säätiölle. Tällä tavoin varat tulisivat tehokkaimmin palvelemaan entisiä Sakkolan kunnan asukkaita.

Tänä päivänä tämän säätiön tarkoituksena on vaalia entisen Sakkolan kunnan asukkaiden ja heidän jälkeläistensä keskuudessa karjalaista yhteishenkeä ja kulttuuria sekä tukea heidän taloudellisia ja henkisiä pyrkimyksiään. Säätiön toiminta on erittäin monipuolista ja laajaa.

Tärkeimpiä aikaansaannoksia ovat mm. seuraavat:
-    Säätiön taloudellisen aseman turvaaminen vuonna 1956 sijoittamalla Säätiön likvidit varat maaomaisuuteen turvaan inflaatiolta
-    Suvannon Seutu –lehti, joka aloitti ilmestymisen vuonna 1957
-    Sakkolan Historiaa –kirja, josta on otettu kaksi painosta
-    Sakkolan kylät tuvasta tupaan –kirja, josta niin ikään on otettu kaksi painosta
-    Sakkola-Museon perustaminen vuonna 2000
-    Sakkolan kyläkirjasarja, yhteensä 13 kirjaa, sivumäärältään yhteensä 5213 sivua
-    Petäjärven lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin kunnostus ja hallintasopimus
-    Sakkolan kirkon muistopuiston perustaminen ja aitaaminen
-    Keljan taistelun muistomerkki, sijoitettu Keljan Runteenmäelle
-    Sakkola-juhlat Sakkolassa 1997, 2007 sekä 2017, lisäksi taloudellinen tuki vuosittain eri paikkakunnilla järjestetyille Sakkola-juhlille
-    Sakkola-Säätiön nettisivut sisältäen mm. aineistotietokannan sekä Suvannon Seudun vuosikerrat vuosilta 1957–2009. Yhä laajeneva aineistotietokanta käsittää tällä hetkellä noin 7500 dokumenttia, jotka pääosin ovat valokuvia.
-    Sakkola-Museon esineistön ja muun aineiston luettelointi ja dokumentointi Museoviraston avustuksen turvin, aineisto sijoitettu Memoron- ja Finna-tietokantoihin
-    Osallistuminen yhdessä matkatoimistojen kanssa kotiseuturetkiin, opaspalvelut, nuorison kotiseutumatkojen rahallinen tukeminen
-    Osallistuminen Erillispataljoona 6:n Perinneyhdistyksen toimintaan (julkaisutoiminta, Er.P 6:n muistojuhlien järjestäminen ja rahallinen tukeminen)

Säätiö on myös aktiivinen tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat mm. Karjalan Liitto, Lempäälän kunta, Sakkola-Seura ja Sakkola-juhlien järjestäjät. Karjalaseuroista keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Lempäälän, Huittisten, Punkalaitumen, Vesilahden ja Pirkkalan Karjalaseurat. Ystävyyskuntayhteistyötä säätiö puolestaan tekee Lempäälän, Vesilahden ja Punkalaitumen kanssa. Suvannon seudun pitäjäyhteisöt, säätiöt, yhteisöt ja pitäjäseurat ovat niinikään keskeisiä yhteistyökumppaneita.

Seuran aktiivien mielestä Sakkola-juhlat ovat aina olleet mieleenpainuvia tilaisuuksia, kun on päästy haastelemaan tuttujen kanssa. Myös Sakkola-Säätiön organisoimat kotiseuturetket ja talkoomatkat Sakkolaan sekä Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen järjestämät tutustumismatkat luovutetun alueen naapurikuntiin ovat olleet mieleenpainuvia kokemuksia.

Tutustu myös säätiön kotisivuihin osoitteessa http://www.sakkola.fi/ sekä katso Sakkolan pitäjäesittely viime vuodelta https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=135076688474812