Ajankohtaista

Merkkejä ansioituneille

Lue lisää

Karjalan Liiton kuntoralli

Lue lisää

Karjalan Liiton liittohallituksen tiedote 5/2021

31.08.2021 08:41

Tiedote 5/2021

Liittohallituksen kokous 27.8.2021

Hallitus sai raportin tilaratkaisujen tilanteesta. Liitto on elokuun alusta alkaen luopunut osasta kokoustiloja, jotka Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalo on vuokrannut Käpylän musiikkiopistolle. Luovuttuihin tiloihin varauksia tehneille on löydettävissä korvaavat tilat Liiton muista kokoushuoneista. Liiton tilojen siistiminen ja kunnostaminen edistyy ja tilojen uudet vuokrahinnat ja -ajat tullaan määrittelemään syyskuun aikana. Kaikilla näillä toimilla on pyritty parantamaan tilojen käyttöastetta, joka on ollut alhainen osin jo ennen koronaa.

Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021–2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa. Kulttuuriperintöstrategian laatimisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät ohjausryhmä ja työryhmä. Liiton hallitus keskusteli ja valmisteli kyseiseen strategiaan liittyen Karjalan Liiton kannanottoa, koska on tärkeää tuoda esille luovutettua aluetta ja karjalaisuutta yleisemminkin koskeva kulttuuriperintö tämän työn yhteydessä.

Hallitus käsitteli jäsenmaksulaskutukseen liittyen maksumuistutusten ja tilitysten tilannetta. Kokemukset ovat olleet pääosin myönteisiä ja näiden pohjalta valmistellaan aikataulua ensi vuodelle. Jäsenetuihin liittyen Holiday Clubin kanssa pyritään jatkamaan hyvin onnistunutta jäsenetua myös vuodelle 2022.

Hallitus keskusteli toiminnan ja talouden suunnittelusta vuodelle 2022. Toimintaa pyritään palauttamaan perinteisiin live-tapahtumiin, mutta myös verkkotapahtumia kehitetään hyvien kokemusten pohjalta. Hallituksen keskustelun myötä valmistellaan toiminta- ja taloussuunnitelma valtuustolle käsiteltäväksi.