Tiedote: Liittohallituksen kokous 1.3.2023

06.03.2023 18:35

Liittohallitus käsitteli kokouksessaan valmistautumista kevään liittokokoukseen. Tähän liittyen liittohallitus käsitteli muun muassa seuraavat keskeiset linjaukset:

  • Karjalan Liiton strategia ”Elinvoimaisten jäsenseurojen liitto” kaudelle 2023 – 2026
  • Jäsenmaksun suuruus ja talouden päälinjat liittokokouskaudelle 2023 – 2026
  • Liittokokouskauden 2023 – 2026 teema ”Karjalaisuus keskellämme” sekä vuoden 2024 toimintateema
  • Vastaukset liittokokousaloitteisiin, jotka käsittelivät jäsenseurojen mallisääntöjä sekä Liiton rakenteen uudistamista.

Liittokokousasioiden ohella hallitus käsitteli Karjala-lehden julkaisusuunnitelmaa, joka viedään liittovaltuuston linjattavaksi 25.3. järjestettävässä kokouksessa. Liiton lehtityöryhmä on tähän liittyen kilpailuttanut alkuvuoden aikana lehden toimitus- ja taittotyön sekä painatuksen ja jakelun. Kaikkiin osa-alueisiin liittyen saatiin useita hyviä tarjouksia, joiden joukosta on valittu sopimuskumppanit, mikäli lehden julkaisutoiminta päätetään jossain muodossaan käynnistää.

Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtaja esitteli hallitukselle tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen, jotka päätettiin esittää hyväksyttäväksi aiemmin ilmoitetun ajankohdan mukaisesti 25.3.2023 kokoontuvalle liittovaltuustolle. Tilinpäätös muodostui positiiviseksi muun muassa Rauman kesäjuhlien hyvän tuloksen sekä Karjalan Kirjapainon osinkotuottojen vuoksi.

Liittohallitus käsitteli myös Pro Carelia- ja Elmi Tsokkinen huomionosoitusten myöntämistä. Pro Carelia päätettiin myöntää kolmelle taholle, joista ainakin osa ilmentää hyvin Liiton tämän vuoden toimintateemaa ”Visuaaliset taiteet”. Elmi Tsokkisen muistomitali päätettiin myöntää yhdelle toimijalle. Nämä huomionosoitukset julkistetaan ja luovutetaan liittokokouksen yhteydessä 15.4.2023.

Arkisempina asioina liittohallitus käsitteli jäsenrekisteriuudistusta sekä sijoitussalkunhoidon kilpailutusta. Jäsenrekisteriä on tarkoitus lähteä uudistamaan, koska nykyinen rekisteri vaatii melko paljon manuaalista työtä Liiton toimiston henkilöstöltä, mutta myös jäsenseuroilta. Uuden jäsenrekisterin kautta on mahdollista kehittää myös Liiton jäsenilleen tarjoamia palveluita. Projektia ryhtyy vetämään järjestösihteeri Ida Pöyhönen. Sijoitussalkunhoidon palvelut on tarkoitus kilpailuttaa kevään 2023 aikana.

Kuvassa liittohallitus viimeistä kertaa koolle nykyisen puheenjohtajiston johdolla.

Lisätiedot: puheenjohtaja Outi Örn, outi.orn@karjalanliitto.fi