Tiedote / Karjalan Liiton liittovaltuuston sääntömääräinen kevätkokous

22.04.2024 10:47

Karjalan Liiton liittovaltuusto piti sääntömääräisen kevätkokouksensa Karjalan Liiton 84-vuotissyntymäpäivänä lauantaina 20.4.2024 Karjalatalolla Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajina toimivat liittovaltuuston puheenjohtaja Pertti Hakanen ja 1. varapuheenjohtaja Kirsi Mononen.

Liittovaltuuston puheenjohtaja Pertti Hakanen onnitteli kokouksen avauksen yhteydessä tasavallan presidentin myöntämien arvonimien saajia. Presidentti Alexander Stubb myönsi valtioneuvoksen arvonimen Matti Vanhaselle ja kotiseutuneuvoksen arvonimen Matti Paavilaiselle sekä Karjalan Liiton liittohallituksen jäsenelle Heikki Koljoselle. Arvonimiä myönnettiin yhteensä 99:lle henkilölle. Kotiseutuneuvos Heikki Koljonen painotti kiitospuheenvuorossaan kotiseututyön merkitystä.

Puheenjohtaja Hakasen johdolla kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Liittovaltuuston jäseniä oli paikalla 28 ja liittohallituksen jäseniä 6 henkilöä sekä 2 kunniajäsentä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Puheenjohtaja Martti Talja esitteli katsauksen toimintavuodesta 2023. Hän nosti katsauksessaan esiin Karjalan Liiton merkityksen karjalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön säilymisen edunvalvojana. Puheenjohtaja viittasi yhdistyslain muutosten vaikutuksista järjestötoimintaan ja toi esiin Liiton tuen jäsenyhdistyksille mallisääntöjen muodossa. Hän mainitsi toimintakertomusvuonna käynnistetyn jäsenrekisterihankinnan merkittävänä järjestelmäuudistuksena, käynnissä olevan taloushallinnon uudistuksen sekä sijoitustoiminnan ulkoistuksen Liiton työtä leimanneina asioina. Puheenjohtaja kertoi karjalaisten hautausmaiden surullisesta tilanteesta Venäjällä. Hän kannusti päivittämään hautausmaiden tietoja sähkököisiin tietokantoihin.

Katsauksen lopuksi hän toivotti kaikki tervetulleeksi Karjalaisille kesäjuhlille 2024 Mikkeliin.

Liittovaltuuston kokous kuuli ja merkitsi tiedoksi Karjalan Liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen, tilintarkastajien lausunnon ja vuosikertomuksen sekä vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. –31.12.2023.

Karjalan Liiton toimintavuoden 2023 tulos oli noin 95 000 euroa ylijäämäinen. Taloudellisen tuloksen positiivisuus aiheutui sijoitussalkun siirrosta johtuvista arvostusmuutoksista. Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 772 460 euroa.

Vuoden järjestötoiminta oli alijäämäistä noin -116 000 euroa. Järjestötoiminnan alijäämäisyys johtui henkilöstökulujen kasvusta, yleisestä kustannustason noususta ja Karjala-lehden ilmestymiskokeilusta.

Talouden haasteet jatkuvat ja kuluvan sekä seuraavan vuoden aikana talous pyritään tasapainottamaan palvelujen kehittämisellä tietotekniikkaa hyödyntäen

Talousarvio 2024 ja mallisäännöt

Karjalan Liiton liittohallitus esitti liittovaltuustolle päivitetyn talousarvion 2024, jonka liittovaltuusto vahvisti.

Liittovaltuusto ohjeisti Kirsi Monosen johdolla Karjalan Liiton yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Karjalaisten Heimotalon toukokuulla järjestettävää yhtiökokousta varten.

Valtuusto hyväksyi mallisäännöt Karjalan Liiton jäsenyhteisöille. Karjalan Liiton jäsenyhteisöjen mallisäännöt on tarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Vuoden 2025 toimintateema

Karjalan Liiton liittovaltuusto vahvisti vuoden 2025 toimintateemaksi: ”Aineeton kulttuuriperintö”. Vuoden aikana tehdään näkyväksi aineettoman kulttuuriperinnön käsitettä ja vahvistetaan sen kautta karjalaisten nuorempien sukupolvien tietoisuutta juuristaan.

 

Tasavallan presidentti myönsi Karjalan Liiton liittohallituksen jäsenelle, Heikki Koljoselle, kotiseutuneuvoksen arvonimen. Heikki Koljosta (kolmas vasemmalta) onnittelivat Karjalan Liiton puheenjohtaja Martti Talja, 2. varapuheenjohtaja Outi Örn ja liittovaltuuston puheenjohtaja Pertti Hakanen. Kuva: Minna Anttonen.