Outi Örn valittiin Karjalan Liiton puheenjohtajaksi

23.08.2020 19:08

Karjalan Liiton liittokokouksessa 23.8.2020 käytiin puheenjohtajataisto kahden henkilön välillä. Ehdokkaina olivat liiton varapuheenjohtaja, Karjalaisten Pitäjäyhdistysten Liiton ja Jääski-seuran puheenjohtaja, viestintäpäällikko Kirsi Juura Kouvolasta ja Karjalan Liiton Uudenmaan piirin ehdokas, Lohjan Karjalaseuran hallituksen jäsen ja viestintävastaava FM, HTM, hallintojohtaja Outi Örn Inkoosta.

Outi Örn on Karjalan Liiton puheenjohtaja.

Äänestyksen jälkeen äänin 85-56 puheenjohtajavaalin voitti 38-vuotias Outi Örn. Hän on kotoisin Pohjois-Karjalasta Kiteeltä, ja asuu nykyään Länsi-Uudellamaalla Inkoossa.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Jukka Kopra Lappeenrannasta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi jatkamaan Eevaliisa Kurki Hyvinkäältä.
Karjalan Liiton liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan ministeri Matti Puhakka ja ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin professori Martti Talja Lahdesta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen kansanedustaja Heikki Autto Rovaniemeltä.

Huomisen karjalaisuus liittokokouskauden teema

Liittokokouksessa hyväksyttiin Karjalan Liiton toiminnan ja talouden päälinjat 2021-2023.
Liittokokouskauden 2021–2023 teemaksi vahvistettiin Huomisen karjalaisuus. Se on kattava ja tulevaisuuteen suuntaava. Keskeistä on Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvän tiedon välittäminen niin liiton jäsenistölle, huomisen toimijoille kuin kaikille kiinnostuneille. Digitalisuuden hyödyntäminen ja somekanavien vahvistaminen ovat olennaisia teeman toteuttamisessa.
Huomisen karjalaisuus -teemalla historia, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Tietoa ja perinnettä siirretään laajasti sukupolvelta toiselle, menneitä sukupolvia arvostaen ja perinnettä elävänä säilyttäen ja sitä uudistaen. Teema ja siitä avautuvat vuositeemat vahvistavat karjalaista identiteettiä. Myös aktiivinen karjalaisuuteen liittyvä tutkimus tuodaan esille.  

Vuoden 2021 toimintateema on Karjalainen identiteetti

Yleensä identiteettiin liitetään tietoisuus oman persoonan rakennuspuista, muun muassa omista juurista ja siitä, miten ilmentää kulttuuriperintöään ja taustaansa.
Karjalainen identiteetti koskettaa kaikkia, joilla on yhteyksiä karjalaisiin. Identiteettiä voidaan tarkastella useista eri näkökulmista ja sillä on erilaisia ilmenemismuotoja tunnetasolla ja toimintana.
Toimintateema mahdollistaa innostavia identiteetin käsittelytapoja ja tuo esille eri-ikäisten ja erilaisten karjalaisten identiteettikäsityksiä. Karjalainen identiteetti -teema vahvistaa myös yhteisöllisyyttämme ja tukee liiton strategian toteutusta.  
Uudistuva Karjalan Liitto on liiton tulevaisuusstrategia. Se on yhteinen sopimus siitä, miten liitossa aiotaan kolmen vuoden aikana uudistaa toimintaa ja miten se yhdessä tehden saavutetaan.
Vastuu karjalaisuuden elinvoimaisuuden säilymisestä on meillä jokaisella.
On ilo edistää yhdessä karjalaisuutta ja karjalaista kulttuuria!
Missio on, että pidetään yllä ja edistetään karjalaisuutta Suomessa, sekä ollaan vuorovaikutuksessa Karjalan alueeseen. Visiona on, että tulevaisuudessa liitto on merkittävin toimija karjalaisuuden edistäjänä.

Karjalan Liiton arvot ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja elämänmyönteisyys.
Toiminnan painopistealueita ovat:
1. Juuremme ja kulttuurimme ovat keskiössä.
2. Jäsenhuoltomme on hallinnassa.
3. Taloutemme on turvattu.
4. Jatkuvuutemme on varmalla pohjalla.

Kokouksessa hyväksyttiin Karjalaisen kulttuuriyhteistyön ohjelma, jonka tavoitteena on yhteistyö Karjalan tasavallassa ja Leningradin oblastin kanssa.

Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin edunvalvoja ja sen sanansaattaja. Liitto tekee vahvasti yhteistyötä Karjalan alueella rajan molemmin puolin, ja on vahvasti mukana Karjalan alueeseen liittyvässä keskustelussa.
Karjalan Liitto on lähes neljänsadan yhteisön valtakunnallinen kattojärjestö. Jäsenyhteisöissä on henkilöjäseniä yhteensä noin 25 000.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Outi Örn
p. 050 304 1444
outi.orn@karjalanliitto.fi

toiminnanjohtaja Pertti Hakanen
p. 0500  505 997
pertti.hakanen@karjalanliitto.fi