Osallistumislinkki kevätkokoukseen ja virtuaalivirpojaisiin

05.03.2021 16:54

Tämän linkin kautta pääset osallistumaan Hiitolan Pitäjäseuran kevätkokoukseen sekä virtuaalivirpojaisiin:

Kevätkokous 27.3.2021, linkki avataan kello 12:40, odota, kunnes sinut päästetään odotustilasta sisään

VIrtuaalivirpojaiset 28.3., linkkki avataan kello 9:45, odota kunnes sinut päästetään odotustilasta sisään

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFjZmI1ODAtYmVhNC00YmU2LTg4YWMtOTFlZDI3MjEwMjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297759401-0ff9-42fb-8eae-9163e29d19bf%22%2c%22Oid%22%3a%228097cd4d-afde-4d1b-8634-cac4e6db63e0%22%7d

Ohjeita teams-kokoukseen liittymiselle: https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tiliä-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508