METSÄPIRTTI SEURA RY:N SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ 20.11.2020

25.11.2020 11:09

1) KUNNIAPUHEENJOHTAJA: Professori Aulis Ukkonen kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. Aulis Ukkonen on tehnyt valtavan työsaran Metsäpirtti -tietoisuuden levittämiseksi ja Metsäpirtissä olevan Muistolehdon ja siellä olevien kunniapatsaiden hyväksi. 
2) KUNNIAJÄSENET: Metsäpirtti Seura ry kutsui kunniajäseniksi yhteensä 24  yhdistyksen jäsentä. Kutsun perusteita oli kaksi: a) kutsuttavat ovat syntyneet Metsäpirtissä tai b) kutsuttavat ovat toimineet aktiivisesti Metsäpirtti Seura ry:n hyväksi. Tässä lista:
Haapsaari Raija, Hall Aila, Hiltunen Matti, Hyytiä Kalevi, Hämäläinen Kirsti, Karpo Raita,  Keski-Mäenpää Julia, Kiiski Niilo, Martelius Aila,  Orava Pirkko, Paukku Pipsa, Peltonen Maire, Peltonen Martti, Peltonen Pirkko, Pesonen Ilmi, Rastas Salli, Repo Veikko, Sorvali Annikki, Tilli  Tommi, Tuohisto-Kokko Hilkka, Tuokko Osmo, Ukkonen Kirsti, Ukkonen Mauri, Valosaari Emma, Vanninen Aune, Viili Aulis.
3) HALLITUKSEN JÄSENET: Hallituksen jäsenistä erovuoroiset Pentti Kaihoniemi ja Matti Orava valittiin hallitukseen jatkokaudelle 2021 - 2023. Martti Ukkonen tuli hallitukseen uutenä jäsenenä kalenterivuosiksi 2021 - 2023.
5) HOPEINEN ANSIOMERKKI: Raija Herrala-Nurmelle luovutettiin Karjala Liiton hopeinen ansiomerkki.
6) SÄÄNTÖJEN UUDISTAMINEN: Vuosikokous käynnisti seuran sääntöjen uudistamistyön. Perustavoitteena vuosikokousten lukumäärän muuttaminen yhteen entisen kahden sijasta. Myös mahdolliset muut muutokset huomioidaan.
7) YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA: Pauli Tuohioja valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021.