Luovutetun Karjalan hautausmaita koskeva keruu käynnistyy

20.04.2021 10:24

Toukokuun jälkipuolella käynnistyy Karjalankannaksen ja Karjalan tasavallan alueella olevien vanhojen suomalaisten hautausmaiden sähköinen tietojen keruu.

Kyselysivusto on rakenteilla ja asiasta lähetetään pitäjäseuroille ja -säätiöille sähköpostia. Ensimmäiseksi tarvitaan tieto siitä, onko tulevan kyselyn yhteyshenkilö sama kuin sotilashautausmaa-kyselyssä, että saamme lähetettyä käynnistyvän kyselyn oikeaan osoitteeseen. Kullekin vastaajataholle annetaan yhdet tunnukset kyselysivustolle. Pyydämme nimeämään jo ennakkoon seuran tai säätiön yhteyshenkilön ja hänen varahenkilönsä. 

Viime vuonna toteutettiin luovutetun Karjalan sotilashautausmaita koskeva tiedonkeruu, joka on muutamaa hautausmaata lukuun ottamatta valmis. Suuret kiitokset kaikille vastaajille ja yhteistyökumppanillemme Sotavainajien muiston vaalimisyhdistykselle tästä arvokkaasta työstä.

Projektiassistentti, FM Eija Vänskä-Sinkkonen ryhtyy käsittelemään sotilashautausmaista saatua aineistoa, josta tehdään myös kaikille julkinen internetsivusto.


Kyselyihin liittyen voi ottaa yhteyttä Eijaan sähköpostite: eija.vanska(at)karjalanliitto.fi, p. 040 829 2706 ja Mervi Piipposeen, mervi.piipponen(at)karjalanliitto. fi, p. 09 7288 1714.

Hautausmaa-kyselyjä käsiteltiin 13.4. webinaarissa. Vanhat hautausmaat -webinaarin tallenne löytyy www.facebook.com/karjalanliitto/videos.

Hautausmaahankkeen sivut