Lumivaara-Seura Ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

10.12.2020 14:41

Seuran sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä; lisäksi pidetään hallituksen kokouksia tarpeen mukaan. Kevät- ja syyskokouksista ilmoitetaan Jaakkiman Sanomissa ja paikallislehdissä. Lisäksi seuran nettisivuilla ja Facebookissa.

Hallitus kutsutaan koolle puhelimitse ja/tai sähköpostiviestillä.

Alkuvuodesta lähetetään jäsenille jäsenkirje, josta käyvät ilmi vuoden tapahtumat ajankohtineen. Samalla lähetetään jäsenmaksulomake. Jäsenmaksun suuruuden päättää syyskokous. Tapahtumista tiedotetaan myös seuran netti- ja fasebook -sivustoilla.

Alkuvuodesta järjestetään leivontakurssi. Aiheena jokin /jotkin karjalaiset perinneleivonnaiset.

Talvella voisimme pitää myös murrepäivän tai opetella Karjalan kieltä. Yritetään saada joku asiantuntija opastajaksi.

Mikäli lähialueella pidetään sukututkimuspäiviä, sinne voisimme osallistua.

Kesällä olisi vuorossa kotiseutumatka Lumivaaraan.

Vuoden 2021 Karjalaiset kesäjuhlat pidetään Raumalla 18.-20. 6. niille osallistumme taas yhteisosastolla Jaakkiman Sanomien kanssa. Samalla osallistumme myös lehden lukijatapaamiseen.

Vuoden 2020 Lumivaara-juhla siirrettiin korona-pandemian vuoksi seuraavaan vuoteen, joten juhaln järjestäminen on ajankohtainen ensi kesänä.

Kuulumme Jaakkiman Seudun Perinneyhdistykseen ja pyrimme osallistumaan myös sen toimintaan.

Samoin pyrimme osallistumaan myös muihin Karjalan Liiton ja/tai Karjala-seurojen, pitäjäseurojen, karjalaisten yhdistysten sekä säätiöiden tapahtumiin.

Jaakkiman Sanomat on tärkeä yhteityökumppanimme. Mikäli haluamme Lumivaaran ja Lumivaara-Seuran olevan esillä lehdessä, meidän on itse oltava aktiivisia ja lähetettävä sinne juttuja ja kuvia toiminnastamme.

Samoin Karjala-lehteen olisi hyvä juttuja lähettää.

Me voimme tässä suunnitella kaikkea mukavaa toimintaa seuran puitteissa, mutta nyt on muistetttava, että niiden toteutuminen riippuu pitkälti korona pandemian laajuudesta ja sen aiheuttamista kokoontumis ym. rajoituksista.

Toivotaan, että korona alkaa laantua ja voisimme jälleen toimia entisellä pontevuudella.

Mervi Nieminen, hallituksen pj. 12.10.2020