Liittohallituksen kokouksen päätöksiä 9.6.2021

11.06.2021 08:00

Tiedote 4/2021

Liittohallituksen kokous 9.6.2021

Hallitus keskusteli ja linjasi Liitolla vuokralla olevista kokoustiloista, joiden käyttöaste on ollut koronapandemian ajan, ja osin myös ennen sitä, alhainen. Tilojen käyttöä tullaan järjestelemään ja siten yksittäisten tilojen käyttöaste tulee paranemaan. Tämä tarkoittaa myös joistakin tiloista luopumista. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun kaikki neuvottelut asian suhteen on käyty.

Hallitus tarkensi sääntövaliokunnan tehtävänkuvausta kattamaan Liiton jäsenyhteisöjen sääntöjen tarkastelun. Tavoitteena on rakentaa uudet mallisäännöt jäsenyhteisöille. Tarkoituksena tällä on yhteensovittaa liitto-organisaatiomme eri toimijoiden ja tasojen säännöt. Liiton säännöt katsotaan myös läpi ja valmistellaan tarvittavat muutokset liittokokoukseen mennessä.

Karjalan Liiton arkistossa on erilaisia tallenteita vuosikymmenten ajalta. Tallenteet ovat osin nyt jo niin huonossa kunnossa, että kaikkia ei pystytä enää pelastamaan. Tarkoituksena on nyt kuitenkin pelastaa ja digitoida kaikki ne tallenteet, jotka ovat vielä säästettävissä. Hallitus päätti lähteä toteuttamaan tätä digitointityötä pääasiassa haettavien apurahojen turvin. Hankkeen aikataulu tarkentuu syksyllä.

Suomen evakot -patsas paljastetaan Lahdessa 14.8.2021. Lahden Karjalaseura on aktiivisesti edistänyt valtakunnallista hanketta, jossa Liitto ei ole ollut aiemmin mukana. Liiton edustajat ovat nyt käyneet keskustelua hankkeen toimijoiden kanssa ja Liitto haluaa antaa tukensa tälle työlle. Hallitus päätti tuoda jatkossa hanketta esille viestinnän keinoin, osallistumalla patsaan paljastustilaisuuteen sekä ottamalla hankkeen myyntiartikkeleita myyntiin Liiton SieMie-puotiin.

Hallitus teki päätöksiä kiinnostavasta kirjahankkeesta, jonka tavoitteena on saada vielä tämän vuoden aikana painovalmiiksi kirja, joka varmasti tulee koskettamaan lukijoita. Tästä hankkeesta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Hallitus käsitteli jäsenmaksulaskutukseen liittyen maksumuistutusten ja tilitysten tilannetta. Maksumuistutuskierrokset ovat sujuneet onnistuneesti, koska maksamattomia jäsenmaksuja on enää vajaalta tuhannelta jäseneltä. Kiitos jäsenten jäsenmaksuvastuiden hoitamisen, Liiton maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuussa, ja normaalien kokousasioiden ohella luo strategiaa tulevaan toimintavuoteen.