Kiitostilaisuus Karjalaisten kesäjuhlien 2013 talkoohenkilöstölle

06.09.2013 00:00

Kesäjuhlien toiminnallisena päätöksenä voidaan pitää talkoohenkilöstölle 6.9.2013 Porissa Cygnaeuksen ruokapalvelukeskuksessa järjestettyä kiitostilaisuutta. Tilaisuuden tarkoituksena oli kiittää kaikkia kesäjuhlien järjestämiseen osallistuneita toimikuntia, tiimejä ja yksittäisiä henkilöitä heidän uhrattuaan aikaansa mittavan tapahtuman järjestämiseksi. Kiitostilaisuuteen osallistui noin 200 kesäjuhlien noin 350 talkoohenkilöstä. Tapahtuman järjestelyistä vastasi johtoryhmän nimeämä työryhmä. Paikalla olivat myös Karjalan Liiton (toiminnanjohtaja Satu Hallenberg ja kulttuurituottaja Mervi Piipponen) ja Karjalaisen Nuorisoliiton (toiminnanjohtaja Hilkka Toivonen-Alastalo) edustajat.

Kiitostilaisuuden ohjelmaan sisältyi:

 • Kesäjuhlakatsaukset ja tervehdykset
  • Karjalaseurojen Satakunnan piiri
  • Karjalan Liitto
  • Karjalainen Nuorisoliitto
 • Ruokailu
 • Karjalaisten laulu ja muita yhteislauluja
 • Kahvi
 • Tanssit (Voitto Takanen kumppaneineen)

Etukäteen suunnittelemattomana yllätysnumerona ohjelmassa oli taiteilijanimeä ”Peräholman Jallu” käyttävän stand up-koomikon vierailijaesitys. Epäviralliseen ohjelmaan kuuluivat myös arpajaiset, jotka ovat piirin tilaisuuksissa yleinen ja suosittu ohjelmanumero.

Kiitostilaisuuden virallinen ohjelma aloitettiin eri järjestäjäosapuolten tervehdyksillä ja katsauksilla kunkin osapuolen omasta näkökulmasta tarkasteltuna. Tervehdysten esittämisen aloitti kesäjuhlien johtoryhmän ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja, Karjalaseurojen Satakunnan piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen. Ensinnäkin hän kiitti Karjalan Liiton johtoa siitä, että liitto oli luottanut piirin kykyyn järjestää laadukkaat juhlat. Kokonaisuudessaan projekti kesti lähes kolme vuotta, joista hektisintä aikaa oli viimeinen runsas vuosi. Johtoryhmän ja toimikuntien toimintaan osallistui lähes sata henkilöä ja kokonaisuudessaan talkootehtäviin n. 350 henkilöä. Johtoryhmän kokouksissa kului aikaa yhteensä runsaat 700 tuntia, talkoohenkilöstön kokonaistuntimäärä oli reippaasti yli 8000 tuntia. Jouko Hämäläinen totesi työn määrä olleen ”hatunnoston” arvoinen suoritus ja hän esittikin nöyrät ja suuret kiitokset paikalla olleelle talkooväelle ja seurojen kautta myös tilaisuudesta poissa olleelle talkoohenkilöstölle. Talkoohenkilöstön minimitarpeeksi oli asetettu 250 henkilöä, toteuma oli kuitenkin 100 henkilöä suurempi, mikä osoitti, että karjalainen yhteisöllisyys ja talkoohenki elävät edelleen vahvana piirin seuroissa.

Karjalan Liiton toiminnanjohtajan Satu Hallenbergin oli helppo yhtyä tilaisuuden avaajan kiitossanoihin. Hänen mukaansa erityinen kiitos kuului kuitenkin piirin juhlatoimikunnan puheenjohtajalle Jouko Hämäläiselle, jonka johdolla organisaatio järjesti ”parhaat kesäjuhlat ikinä”. Satu Hallenberg halusi kuitenkin osoittaa Karjalan Liiton johdon kiitokset jokaiselle talkootehtäviin osallistuneelle henkilökohtaisesti. Toisena yksittäisenä henkilönä Satu Hallenberg kiitti kesäjuhlien ruokahuollosta vastannutta Leena Mäkelää. Ruoka ja sen tarjolle asettaminen oli saanut kesäjuhlavierailta paljon kiitosta. Samoin olivat ruuan tilausmäärät onnistuneet hyvin ja ruuan hukkaprosentti oli hyvin pieni. Juhlien keskuspaikkana toiminut Karhuhalli ja sen järjestelyt olivat myös saaneet kiitettävän arvosanan.

Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnanjohtaja Hilkka Toivonen-Alastalo yhtyi aikaisempien alustajien kiitoksiin. Hän kertoi liittonsa keräävän aina palautteen kaikista järjestetyistä tapahtumista eivätkä kesäjuhlat tehneet poikkeusta. Palautetta oli saatu runsaasti. Kiitosten ohella tapahtumiin jää aina parannettavaa ja kehitettävää, joista hän toi esimerkkeinä esille muutamia, jotka on todettutarkemmin lähinnä tulevia kesäjuhlia palvelevassa kesäjuhlakertomuksessa. Kehitystä ei tapahdu, jos kuunnellaan vain kiitoksia. Aina on tarve kehittyä ja tehdä tulevaisuudessa entistä paremmat juhlat. Lasten ja nuorten huomioon ottaminen kokonaisuudessa on tärkeää. Kiinnostus pitää saada herätettyä. Kiitosta saatiin kuitenkin paljon ja Karhuhalli oli erinomainen ratkaisu. Tunnelma kesäjuhlissa oli käsin kosketeltavan lämmin, ”oikein kylmät väreet menevät läpi kehon”. Kiitos!

Tervehdysten jälkeen juhlatoimikunnan puheenjohtaja sekä Karjalan Liiton edustajat muistivat kukkakimpuin henkilöitä, jotka piirin johto-organisaatioon kuulumattomina tekivät mittavan ja ansiokkaan työmäärän kesäjuhlien hyväksi. Kukat saivat vastaanottaa ravintolatoimikunnan puheenjohtaja Leena Mäkelä, taloustoimikunnan sihteeri Maritta Muurinen, somistustiimin vetäjä Kaarina Varjus, rakennustoimikunnan puheenjohtaja Reijo Lepistö ja liikennetoimikunnassa liikenteen opastuksesta ja pysäköinnin suunnittelusta vastannut Markku Setälä.

Karjalan Liitto lahjoitti kaikille paikalla olleille talkoolaisille karjalaisuutta käsittelevää kirjallisuutta.

Ohjelman lomassa oli nähtävissä nonstop-periaatteella kesäjuhlien eri tapahtumista kuvattu tallenne, jota oli myös mahdollisuus ostaa paikalle järjestetystä tuotemyynnistä. Tuotemyynnissä oli lisäksi kesäjuhlilta jäänyttä materiaalia sekä Karjalan Liiton tuotteita.

Tervehdysten, kiitosten, palautteiden ja muistamisten jälkeen siirryttiin ruokailuun ja tilaisuuden viihteellisempään osuuteen, johon kuuluivat mm. tanssit Voitto Takasen ja kumppanin tahdissa. Yhteisen kiitos- ja muisteluillan päätteeksi kotiin lähti ainakin ulkonaisesti iloisen ja tyytyväisen näköisiä Karjalaisten kesäjuhlien 2013 tekijöitä.

Kiitosjuhla muutamin kuvin:

Kuva 1: Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg ja kulttuurituottaja Mervi Piipponen kiittävät kesäjuhlien johtoryhmän puheenjohtajana toiminutta Karjalaseurojen Satakunnan piirin puheenjohtajaa Jouko Hämäläistä erittäin hyvin onnistuneiden kesäjuhlien johtamisesta.

Kuva 1: Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg ja kulttuurituottaja Mervi Piipponen kiittävät kesäjuhlien johtoryhmän puheenjohtajana toiminutta Karjalaseurojen Satakunnan piirin puheenjohtajaa Jouko Hämäläistä erittäin hyvin onnistuneiden kesäjuhlien johtamisesta.

Kuva 2: Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnanjohtaja Hilkka Alastalo-Toivonen kiittää kesäjuhlien hyväksi panoksensa antanutta runsasta talkootyöntekijöiden joukkoa

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuva 2: Karjalaisen Nuorisoliiton toiminnanjohtaja Hilkka Alastalo-Toivonen kiittää kesäjuhlien hyväksi panoksensa antanutta runsasta talkootyöntekijöiden joukkoa

Kuva 3: Leena Mäkelä ottaa vastaan kiitoskukat Mervi Piipposelta ja Jouko Hämäläiseltä. Leena on saanut monien kesäjuhlavieraiden kiitokset hyvästä ruuasta, onnistuneesta ruokahuollosta sekä Karhuhallissa sijainneen kesäjuhlaruokalan onnistuneista järjestelyistä ja viihtyisyydestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuva 3:  Leena Mäkelä ottaa vastaan kiitoskukat Mervi Piipposelta ja Jouko Hämäläiseltä. Leena on saanut monien kesäjuhlavieraiden kiitokset hyvästä ruuasta, onnistuneesta ruokahuollosta sekä Karhuhallissa sijainneen kesäjuhlaruokalan onnistuneista järjestelyistä ja viihtyisyydestä.

 

Lisäksi kiitoskukat luovutettiin:

Kuva 4: Maritta Muuriselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4:  Maritta Muuriselle

Kuva 5: Kaarina Varjukselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuva 5: Kaarina Varjukselle

Kuva 6: Reijo Lepistölle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuva 6: Reijo Lepistölle

Kuva 7: ... ja Markku Setälälle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 7: ... ja Markku Setälälle

 

Kuva 8: Kiitostilaisuudessa oli tarjolla sekä ruokaa että kahvit. Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus tarjosi hyvät puitteet tarjoilujen järjestämiselle. Toki hyvää joutuu aina hieman odottamaan…

 

 

 

 

 


Kuva 8: Kiitostilaisuudessa oli tarjolla sekä ruokaa että kahvit.  Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus tarjosi hyvät puitteet tarjoilujen järjestämiselle. Toki hyvää joutuu aina hieman odottamaan…

 

Kuva 9: Ennen tanssin pyörteisiin siirtymistä laitettiin vielä arvontapalkinnot jakoon onnettaren suosikeille. Arvontaa olivat suorittamassa vasemmalta lukien Virpi Nikkonen, Marjatta Vaara ja Jari Vaara.

 

 

 

 

 

 


Kuva 9: Ennen tanssin pyörteisiin siirtymistä laitettiin vielä arvontapalkinnot jakoon onnettaren suosikeille. Arvontaa olivat suorittamassa vasemmalta lukien Virpi Nikkonen, Marjatta Vaara ja Jari Vaara.

 

Aktiivista ja aikaansaavaa talkoohenkilöstöä kiittäen

 

Karjalaseurojen Satakunnan piiri