Karjalaseurojen Satakunnan piirin syyskokous 18.10.2013

18.10.2013 00:00

"Syyskokous pidettiin tyytyväisissä merkeissä"

Karjalaseurojen Satakunnan piirin syyskokous pidettiin 18.10. Ulvilassa Leineperin Ruukinhistoriallisessa ja arvokkaassa ympäristössä. Syyskokousta edelsi Karjalan Liiton järjestämä piiritapaaminen satakuntalaisen karjalaseuraväen kanssa. Tilaisuuden pääteemana oli seuratoiminnan kehittäminen ja siihen liittyen mietittiin karjalaisyhteisöjen toiminnan näkymiä vuonna 2030. Aihetta käsiteltiin työryhmissä, joissa yhdistysten toiminnan jatkuvuudelle nähtiin sekä uhkia että mahdollisuuksia. Karjalaisen yhdistystoiminnan tulevaisuuden näkymät ovat osin samankaltaisia kuin yhdistyksillä yleensäkin, erityispiirteenä sille kuitenkin on tavoite säilyttää oma heimokulttuuri ja perinne elävänä myös tuleville sukupolville. Yhteenvetoa ryhmätöiden tuloksista ei tilaisuudessa tehty, vaan se jää Karjalan Liitossa myöhemmin työstettäväksi yhdessä muista piireistä saadun aineiston kanssa. Karjalan Liiton toiminnanjohtaja Satu Hallenberg kertoi myös liiton ajankohtaisista asioista ja muistutti mm. huhtikuussa 2014 järjestettävästä liittokokouksesta ja kehotti seuroja tulemaan joukolla kokoukseen tekemään yhdessä tulevaa kolmivuotiskautta koskevia päätöksiä.

Ennen syyskokousasioiden käsittelyn aloittamista piirin puheenjohtaja Jouko Hämäläinen palasi Porissa 14. – 16.6.2013 pidettyihin Karjalaisiin kesäjuhliin, joiden pääjärjestäjänä piiri toimi unohtamatta kuitenkaan Karjalan Liiton sekä Karjalaisen Nuorisoliiton tärkeää roolia. Puheenjohtaja totesi kesäjuhlien onnistuneen hyvin sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tapahtuman toteuttamistavan ja ohjelmallisen sisällön saamaa hyvää vastaanottoa kuvaa se, että puheenjohtaja oli saanut ottaa vastaan kymmeniä kiittäviä puheluita ja muita vastaavia yhteydenottoja. Vain harva oli löytänyt huomauttamista jostakin yksityiskohdasta. Taloudellinen tulos selvisi lopullisesti pari päivää ennen syyskokousta tilinpäätöksen valmistuttua. Saavutettu nettotulos täyttää sekä Karjalan Liiton että piirin budjetoiman tavoitteen. Kesäjuhlakokonaisuuteen voidaan siis olla hyvin tyytyväisiä. Järjestämisestä saatu kokemus kantaa pitkälle tulevaisuuteen ja antaa toimintaan uutta sisältöä. Jouko Hämäläinen esitti nöyrät kiitokset piirin karjalaisyhteisöille, jotka ottivat juhlat omikseen ja osallistuivat ennakoitua paljon suuremmalla joukolla erilaisiin talkootyötehtäviin. Tavoitteeksi oli asetettu saada kokoon 250 talkootyötekijää, mutta saatiin 350. Talkoohenki ei ole piirissä kuolemassa, vaan elää edelleen voimakkaana. Talkootyötunteja kertyi reippaasti yli 8000, joista johtoryhmä ja toimikunnat tekivät noin 10 %. Kesäjuhlien järjestelyissä toteutui konkreettisesti juhlien sloganin ”sie, mie, myö yhes” perusajatus yhteistyön tärkeydestä ja voimasta pyrittäessä saavuttamaan korkeita tavoitteita. 

Syyskokouksen puheenjohtajaksi valittiin paikallisen Ulvilan Karjalaseuran puheenjohtaja Kimmo Vepsä, joka kunnallispoliitikon rutiinilla vei kokouksen läpi nopeasti, mutta täsmällisesti. Sihteerinä toimi totuttuun tapaan piirin sihteeri Raimo Hannukainen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rauman Karjalaisia edustaneet Raili Tevä ja Tenho Aitavaara. Hallituksen esittämät toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin muutoksitta. Piirin hallituksen puheenjohtajana valittiin jatkamaan Jouko Hämäläinen, joka seuratasolla edustaa sekä Noormarkun Karjalaseuraa että Hiitolan Pitäjäseuraa. Varapuheenjohtajaksi valittiin Yrjö S. Kaasalainen (Harjavallan Karjalaseura). Erovuorossa olleiden hallituksen jäsenten tilalle valittiin Seppo Varjus (Ulvilan Karjalaseura), Raimo Hannukainen (Kankaanpään Karjalaseura), Jouko Perttu (Kiukaisten Karjalaiset) ja Tenho Aitavaara (Rauman Karjalaiset). Lisäksi valittiin hallituksesta kesken kauden eronneen jäsenen tilalle vuodeksi 2014 Anne Hannukainen (Kankaanpään Karjalaseura). Hallituksen jäseninä jatkavatvuosiksi 2012 – 2014 valitut Virpi Nikkonen (Luvian Karjalaseura), Brita-Helena Railola (Porin Karjala-Seura) ja Jukka Junnola (Yyterin Karjalaseura), joiden toimikautta on jäljellä yksi (1) vuosi sekä vuosiksi 2013 – 2015 valitut Taimi Bergendahl (Harjavallan Karjalaseura), Markku Evala(Huittisten Karjalaseura), Markku Pärssinen (Äetsän Karjalaseura) ja Markku Aalto (Porin Karjala-Seura), joiden toimikautta on jäljellä kaksi (2) vuotta. Piirin toiminnantarkastajina valittiin jatkamaanMaritta Muurinen ja Sirkka Sainio (molemmat Noormarkun Karjalaseurasta).Varatoiminnantarkastajina jatkavat Ritva Heikkilä ja Irja Kärki (molemmat Vammalan Karjalaseurasta). Kaikki henkilövalinnat olivat yksimielisiä. Piirin toimintaa toteuttamaan päätettiin perustaa kuusi (6) toimikuntaa, joita ovat nais-, tulevaisuus-, ohjelma- ja kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hengellinen toimikunta. Toimikuntien puheenjohtajien ja jäsenien valinta päätettiin jättää uuden hallituksen vastuulle.

Syyskokouksen yhteydessä jaettiin piirin vuoden 2012 toimintakilpailun kiertopalkinnot. Toimintakilpailun voitti jälleen Hiitolan Pitäjäseura. Seura on palkittu jo aikaisemmin tänä vuonna ylivoimaisena Karjalan Liiton toimintakilpailun 2012 pitäjäyhdistysten sarjan voittajana. Palkinnon otti vastaan seuran puheenjohtaja Raija Laaksonen. Piirin puheenjohtajiston myöntämä kiertopalkinto merkittävää työtä karjalaisen kulttuurin edistämiseksi tehneelle yhdistykselle luovutettiin Rauman Karjalaiset ry:lle. Palkinnon otti vastaan seuran puheenjohtaja Juha Pökkönen.

Karjala-lehdessä julkaistu, Kullervo Huppusen kirjoittama artikkeli piiritapaamisesta/piirin syyskokouksesta 2013 on ladattavissa ohessa Piirikierros syyskokous 2013 Huppunen (pdf) (716.3 KB)

 Kuva 1: Hiitolan Pitäjäseuran reipashenkinen puheenjohtaja Raija Laaksonen iloitsee seuran menestyksestä ja seuralle myönnetystä huomionosoituksesta. Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Vepsä seuraa vierestä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Hiitolan Pitäjäseuran reipashenkinen puheenjohtaja Raija Laaksonen iloitsee seuran menestyksestä ja seuralle myönnetystä huomionosoituksesta. Kokouksen puheenjohtaja Kimmo Vepsä seuraa vierestä.

 

Kuva 2: Rauman Karjalaiset ry:n puheenjohtaja Juha Pökkönen (kasvot kameraan päin) ihastelee seurakavereidensa kanssa seuran saamaa palkintopokaalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Rauman Karjalaiset ry:n puheenjohtaja Juha Pökkönen (kasvot kameraan päin) ihastelee seurakavereidensa kanssa seuran saamaa palkintopokaalia.