Karjalaseurojen Satakunnan piirin syyskokous 18.10.2012

18.10.2012 00:00

Karjalaseurojen Satakunnan piirin syyskokous pidettiin 18.10.2012 Kauvatsalla Tiinan Pitopalvelun tiloissa. Järjestelyistä vastasi Kauvatsan Karjalaiset ry Tuomo Hinkkasen johdolla. Piirin 25 seurasta oli kokouksessa edustettuna 14 seuraa, joista valtuutettuja kokousedustajia oli yhteensä 23 henkilöä ja muita jäsenseurojen jäseniä yhdeksän (9) henkilöä, kokoukseen osallistui yhteensä 32 henkilöä.

Seurojen piirikokousedustajille maistuivat järjestävän seuran tarjoamat kahvit karjalan piirakoineen. Kiitos Kauvatsan Karjalaisille  järjestelyistä ja tarjoiluista.

1. Kokouksen avaus

Karjalaseurojen Satakunnan piiri ry:n puheenjohtaja Jouko Hämäläinen toivotti kokouksen osanottajat tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. Johdantopuheenvuorossaan avaaja totesi piirin kuluvan vuoden olevan toiminnallisesti kaksijakoinen. Yhtäältä toteutetaan piirin säännöllistä toimintaa ja toisaalta samanaikaisesti valmistellaan vuoden 2013 Karjalaisia kesäjuhlia. Kesäjuhlien organisaatioon kaivataan vielä runsaasti lisähenkilöitä, minkä johdosta piirin hallitus vetoaa jäsenseuroihinsa.

Kuluneen runsaan vuoden aikana on ollut neljä merkittävää tapahtumaa. Kesällä 2011 järjestetyssä Farmari 2011 maatalousnäyttelyssä olivat mukana Karjalan Liiton kaikki toiminnan tasot: liitto (keskusjohto), piiri ja karjalaseurat. Marraskuun lopussa 2011 piiri järjesti valtakunnallisen Talvisodan alkamisen muistotilaisuuden. Järjestelyissä olivat mukana Porin seurakuntayhtymä ja Porin Karjala-Seura. Helmikuussa 2012 piirin jäsenseurojen edustajat kokoontuivat Porin teatteriin katsomaan Niskavuoren Heta-teatteriesitystä, joka oli varattu kokonaan piirille. Kesällä 2012 järjestivät Porin alueen karjalaseurat yhdessä yhteislaulutilaisuuden, joka kokosi odottamattoman suuren osallistujajoukon. Kaikki nämä ovat esimerkkejä yhdessä tekemisen voimasta. Toivottavasti nämä onnistumiset kannustavat myös tulevaisuudessa yhä laajempaan yhteistyöhön.

Piirin vuoden 2012 taloudellinen tulos tullee olemaan lähes +/- 0 euroa, naistoimikunnan voitollinen tulos tasaa muun toiminnan tappiollisen tuloksen. 

2. Syyskokousasiat

Kokouksen puheenhohtajaksi valittiin Tuomo Hinkkanen (Kauvatsan Karjalaiset ry) ja sihteeriksi piirin sihteeri Raimo Hannukainen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Raija Laaksonen (Hiitolan Pitäjäseura) ja Markku Pärssinen (Äetsän Karjalaseura).

Ennen kokousasioiden käsittelyn jatkamista Tuomo Hinkkanen kiitti saamastaan luottamuksesta ja kertoi hieman edustamastaan seurasta ja sen toimintaympäristöstä.

Puheenjohtaja kertoi olevansa paluumuuttaja. Siirryttyään eläkkeelle hän muutti Turusta takaisin Kauvatsalle ja ilmoitti olevansa alueen asukkaiden tavoin ylpeä ”kauvvvatsalaisuudestaan”. Kauvatsa oli itsenäinen kunta vuoteen 1969 saakka, jolloin se liitettiin Kokemäkeen, jonka keskustaan on matkaa noin 20 km. Tämän jälkeen mm. kaupan palvelut ovat siirtyneet Kauvatsalta Kokemäelle. Karjalaisten tullessa Kauvatsalle oli paikkakunnalla yli 3000 asukasta. Kunnan päättäessä itsenäisen toimintansa väkiluku oli laskenut alle 2000 henkilöön ja kunnan talous oli hyvin huonossa kunnossa. Jopa kunnantalon myynti kassavajeen korjaamiseksi oli harkinnassa, hanke ei kuitenkaan toteutunut. Nykyisessä Kauvatsan kylässä asuu n. 700 henkilöä. Kesäaikoina väkimäärä kaksinkertaistuu, kun paikkakunnalta pois muuttaneet palaavat kesäasukkaiksi. Alueella sijaitsee Puurijärvi, joka on valtakunnallisesti tärkeä lintujärvi.

Kauvatsan Karjalaiset ry perustettiin vuonna 1948 ja Tuomo Hinkkasen isä toimi yhdistyksen puheenjohtajana 20 vuotta. Tämän jälkeen puheenjohtajat vaihtuivat useammin. 1990-luvun lopussa toiminta hiipui lähes täysin. Vuonna 2008 seuran varapuheenjohtaja Hannu Pruuki oli ottanut yhteyttä Tuomo Hinkkaseen ja esittänyt, että seuran toimintaa tehostettaisiin samalla kun sen 60-vuotispäivä oli lähestymässä. Näin myös tehtiin, perinteitä päätettiin jatkaa ja 60-vuotisjuhlat pidettiin. v. 2009 tehtiin seuran ensimmäinen matka Karjalaan, Pyhärvelle. Vuonna 2010 järjestettiin Pyhäjärvi-juhlat Kauvatsalla. Juhlien onnistumiseksi koottiin alueen yhdistykset ja yhteisöt neuvonpitoon ja jaettiin vastuualueet eri toimijoille. Näin saatiin järjestelyihin riittävän laaja ja innostunut tekijäjoukko. Lippuja myytiin sekä lauantain että sunnuntain tilaisuuksiin yli 200 kpl. Vuonna 2011 saatiin bussi täyteen Karjalan matkalle osallistujia. Matkalla varattiin Musakasta paikat jo vuoden 2013 matkaa varten. Bussi on taas täyttymässä, vaikka asiasta ole vielä virallisesti tiedotettu. Tänä vuonna järjestetään jäsenistölle veloitukseton joululounas. Osallistujia tulee olemaan n. 30 ja monet muualla asuvat seuran jäsenet ovat tulossa paikalle vain tätä tilaisuutta varten. Seura on hyvä esimerkki siitä, miten pieni yhdistys voi saada paljon aikaa yhteistyöllä. Lopuksi Tuomo Hinkkanen toivotti osanottajat tervetulleiksi Kauvatsalle.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousta jatkettiin seuroille etukäteen toimitetun asialistan toimiessa kokouksen työjärjestyksenä.

Jäsenmaksuksi vuodelle 2013 päätettiin 1 euro/jäsenseurojen henkilöjäsen.    

Piirin sihteeri Raimo Hannukainen esitteli piirin hallituksen laatiman toimintasuunnitelmaehdotuksen, joka hyväksyttiin muutoksitta piirin toimintasuunnitelmaksi. Piiri rahastonhoitaja Seppo Varjus esitteli piirin hallituksen laatiman tulo- ja menoarvion, joka hyväksyttiin myös muutoksitta piirin tulo- ja menoarvioksi.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Hämäläinen (Noormarkun Karjalaseura ry/Hiitolan Pitäjäseura ry) ja varapuheenjohtajaksi Raimo Hannukainen (Kankaanpään Karjalaseura ry/Hiitolan Pitäjäseura ry). Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen vuosiksi 2013 – 2015 Taimi Bergendahl (Harjavallan Karjalaseura ry) ja Markku Evala (Huittisten Karjalaseura ry). Raimo Hannukaisen tilalle valittiin Markku Pärssinen (Äetsän Karjalaseura ry) ja Ville Vimparin tilalle Markku Aalto (Porin Karjala-Seura ry). Kaikki henkilövalinnat olivat yksimielisiä. Hallituksen jäseninä jatkavat

  • vuosiksi 2011 – 2013 valitut Juha Pökkönen (Rauma Karjalaiset ry), Seppo Varjus (Ulvilan Karjalaseura ry), Kirsi Syystö (Porin Karjala-Seura ry) ja Yrjö S. Kaasalainen (Harjavallan Karjalaseura ry), joiden toimikautta on jäljellä yksi (1) vuosi.
  • vuosiksi 2012 – 2014 valitut Virpi Nikkonen (Luvian Karjalaseura ry), Tuomo Hinkkanen (Kauvatsan Karjalaiset ry), Brita-Helena Railola (Porin Karjala-Seura ry) ja Jukka Junnola (Yyterin Karjalaseura ry), joiden toimikautta on jäljellä kaksi (2) vuotta.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Sirkka Sainio ja Maritta Muurinen sekä varatoiminnantarkastajiksi Ritva Heikkilä (Vammalan Karjalaseura ry) ja Irja Kärki (Vammalan Karjalaseura ry).

Syyskokous päätti perustaa seuraavat toimikunnat: naistoimikunta, tulevaisuustoimikunta, ohjelma- ja kulttuuritoimikunta, liikuntatoimikunta, nuorisotoimikunta ja hengellinen toimikunta. Jäseniä toimikuntiin ei valittu, vaan hallitukselle annettiin valtuudet valita jäseniä keskuudestaan sekä kutsumaan jäsenseurojen esityksestä henkilöitä eri toimikuntiin tai nimeämään jäsenet tarvittaessa itse. Toimikunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.

Lisäksi päätettiin, että hallitus voi tarvittaessa perustaa tilapäisiä toimikuntia tiettyjä tarkoituksia varten (esim. Karjalaiset kesäjuhlat 2013).

Kokouksessa todettiin, että vuosi 2013 ei ole Karjalan Liiton liittokokousvuosi, joten liiton elimiin ei valita tänä vuonna uusia jäseniä. Karjalaseurojen Satakunnan piirillä ei myöskään ole v. 2013 paikkoja Karjalan Liiton jaostoissa eikä toimikunnissa. Mikäli liiton hallintoelimissä avautuu piirille luottamushenkilöpaikkoja kesken liittokokouskauden, päätettiin myöntää hallitukselle valtuudet esittää Karjalan Liitolle piirin edustajia valittaviksi avautuneisiin tehtäviin.

3. Palkitsemiset

Vuoden 2011 Karjalaseurojen Satakunnan piiri ry:n jäsenseurojen välisen toimintakilpailun voittajayhdistyksenä palkittiin Hiitolan Pitäjäseura ry.

Piirin puheenjohtajien myöntämä malja merkittävää työtä karjalaisen kulttuurin edistämiseksi tehneelle yhdistykselle luovutettiin Ahlaisten Karjalaiset ry:lle.

4. Tiedotukset

Äetsän Karjalaseuran puheenjohtaja Markku Pärssinen toivotti seurojen jäsenet tervetulleiksi kahteen hengelliseen tilaisuuteen:

1. Äetsän/Kiikoisten, Huittisten ja Vammalan Karjalaseurojen järjestämä hengellisen tilaisuus pidetään Kiikoisten seurakuntatalossa (osoite Kiikoistentie 300) su 4.11.2012. Tilaisuus aloitetaan seppeleenlaskulla Karjalaan jääneiden muistomerkillä klo 13.00. Tilaisuus on samalla Satakunnan piirin hengellinen tilaisuus.

2. Sastamalan seurakunta järjestää yhteistyössä Äetsän Karjalaseura ry:n kanssa Karjalaisen kansan messun Keikyän kirkossa (osoite Akuntie 7, Sastamala) su 28.10.2012 klo 18. Saarnan tilalla esitetään evakkonäytelmä.