Karjalan Liitto jatkaa valmistelutyötä Karjala-lehden julkaisemiseksi

08.09.2022 21:45

Karjalainen yhteisö otti aiemmin tällä viikolla vastaan tiedon siitä, että Karjala-Lehti Oy on hakeutunut konkurssiin (Tiedote konkurssista). Koska vielä aiemmin kesällä oli olemassa se mahdollisuus, että lehtiyhtiö hakeutuisi selvitysmenettelyyn ja ylimääräinen yhtiökokous tekisi päätöksiä julkaisuoikeuksien myymisestä Karjalan Liitolle, on Liitto pitkin kesää valmistellut liiketoimintasuunnitelmaa lehden toiminnan jatkamiseksi. Toki perimmäinen toive Karjalan Liitolla on ollut pitkin matkaa, että lehtiyhtiö olisi vielä tavalla tai toisella voinut jatkaa toimintaansa.

Valmisteltu liiketoimintasuunnitelma pohjautuu ajatukseen Karjala-lehden jatkumiseen koko kansan karjalaisena uutis- ja kulttuurilehtenä. Liiketoimintasuunnitelman hyvänä pohjana ovat toimineet myös Liiton toteuttaman lukijakyselyn palaute, jota tuli yli 400 vastaajalta (Tiedote lukijakyselystä).

Liiketoimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan viety liittohallituksen käsittelyyn 2.9.2022, koska lehtiyhtiön ajautuminen konkurssiin näytti todennäköiseltä. Liitolla on kuitenkin valmius asiassa päätöksentekoon, mikäli konkurssimenettelyn myötä sille tulee mahdollisuus julkaisuoikeuksien ostamiseen. Karjalan Liitolla on aito halu jatkaa Karjala-lehden tärkeää kulttuuriperintöä koko karjalaisen yhteisön parissa.

Tiedossa kuitenkin on, että on myös muita tahoja, jotka ovat kiinnostuneita lehden julkaisuoikeuksien hankkimisesta. Siksi onkin syytä todeta, että Karjala-lehden saaminen osaksi Liiton viestintää ei ole elintärkeä kysymys. Liitto ei lähde kuormittamaan omaa talouttaan kohtuuttomasti, jos näyttää siltä, että julkaisuoikeuksien arvo nousee suhteettoman korkeaksi kilpailun myötä. Vaihtoehtona tässä tapauksessa on myös Liiton oman viestintä- ja julkaisutoiminnan kehittäminen vastaamaan jäsenseurojen ja säätiöiden uutisointi- ja ilmoitustarpeita.

Lisätiedot: Karjalan Liiton puheenjohtaja Outi Örn, p. 050-3041444, outi.orn@karjalanliitto.fi