Karjalan Liiton Vuoden karjalainen kirja kertoo Karjalan tarinan

26.01.2019 14:00

Karjalan Liiton Vuoden karjalainen kirja on Arvo Tuomisen Karjala – koko tarina. Valinnan teki kansanedustaja, eduskunnan Karjala-kerhon puheenjohtaja Martti Talja.

Vuoden karjalaisen kirjan valinnassa oli mukana kolme erilaista karjalaisaiheista kirjaa, jotka kaikki ovat oman alansa huippuja.

–Päädyin esittämään Vuoden karjalaiseksi kirjaksi Arvo Tuomisen Karjala – koko tarina -kirjaa. Kirja tuo esille lukuisin esimerkein koko karjalaisen heimon vuosituhansien historian – Karjalankannakselta Vienan Karjalaan ja Tverin alueelle, kertoo Martti Talja.
Taljan mukaan kirjan kerronta kietoo lukijaa tutustumaan esimerkkipaikkakuntien monimutkaiseen historiaan. Eri alueilla Karjalaa on historian kulku ollut erilainen.

–Karjala on ollut idän ja lännen taistelukenttä. Historiakatsaukset tuovat esille suurvaltojen, Venäjän ja Ruotsin vaikutukset seutujen historiaan. Suurvaltojen voimasuhteiden muutokset ovat siirtäneet Karjalaa vuoroin lännen ja idän vaikutuspiiriin. Alueiden ihmiset ovat olleet aina taistelujen kärsijöinä. Tämä luo myös taustan meidän karjalaisten nykypäivälle.
–Itse historian harrastajana nautin kirjoittajan kyvystä tiivistää vuosituhantinen historia lyhyiksi paikkakuntakohtaisiksi katsauksiksi. Lyhyet katsaukset kuvastavat koko heimon historiaa. Kirja on erinomainen tietolähde Karjalan matkaajalle – matkan etukäteissuunnitteluun ja paikkakuntakohtaiseen tutustumiseen, perustelee Martti Talja valintaansa.

Vuoden karjalaisen kirjan, Karjala – koko tarina, on kustantanut Readme.
Vuoden karjalaiset kirjat

Vuoden karjalainen kirja valitaan vuoden aikana ilmestyneistä Karjalaa tai karjalaisuutta käsittelevistä teoksista. Edellinen Vuoden karjalainen kirja oli Anneli Sarhimaan Vaietut ja vaiennetut – Karjalankieliset ja karjalaiset Suomessa. Tuolloin valinnan teki näyttelijä Petri Liski.

Vuoden karjalaisen kirjan valinnan lisäksi Karjalan Liitto järjestää vuosittain jäsenyhteisöilleen Vuoden karjalaisen pitäjä- tai kyläkirjakisan. Viime marraskuussa julkistettiin pitäjäkirjakisan voittajaksi Helena Kujalan toimittama Männää Lopottii!, joka kertoo luovutetussa Karjalassa sijainneesta Lahdenpohjan kauppalasta.

Vuoden karjalainen kirja julkistettiin Karjalan Liiton järjestöseminaarissa 26.1.2019.