Uutiset

Karjalan Liiton liittohallituksen tiedote 7/2021

17.12.2021 11:15

Tiedote 7/2021

Liittohallituksen kokous 16.12.2021

Hallitus totesi eronneeksi muutamat sellaiset jäsenseurat, jotka ovat lopettaneet toimintansa tai ovat olleet selvitystilassa maksamattomien jäsenmaksujen (ennen vuotta 2021) vuoksi. Hallitus toivotti ilolla tervetulleeksi myös yhden uuden seuran. Sukuseura Paija ry on vuoden alusta alkaen osa karjalaista yhteisöämme.

Hallitus päätti jäsenmaksulaskutuksen yleiset linjaukset ja aikataulut vuodelle 2022. Laskutus ja tilitykset toteutetaan hyvin pitkälti samaan tapaan kuin vuonna 2021. Ohjeistus lähtee tiedoksi seurojen puheenjohtajille, sihteereille ja rahastonhoitajille.

Karjalan Liitto on yhdessä Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen kanssa laatinut ohjeistuksen ”Luovutetun alueen sankarihautausmaita (sotilashautausmaita) koskevien käytännön toimenpiteiden toimintamalli”. Hallitus hyväksyi kyseisen ohjeistuksen ja asiasta tullaan tiedottamaan seuroja helmikuun Kunnaissa sekä tulevissa jäsenkirjeissä.

Karjalaisseurojen Kuopion piiri on tehnyt aiemmin esityksen piirijaon muuttamisesta siten, että muodostettaisiin uusi Karjalan Liiton Itä-Suomen piiri, joka kattaisi Kuopion piirin ohella myös toimintansa lakkauttaneen Pohjois-Karjalan piirin alueen. Liittovaltuuston päätöksen mukaisesti hallitus päätti käynnistää asiaan liittyvän valmistelun. Päätösehdotus tuodaan kevään liittovaltuustolle.

Hallitus hyväksyi Raumalla järjestettäviin Kesäjuhliin liittyvän yhteistyösopimuksen, joka on laadittu yhdessä Karjalan Liiton Satakunnan piirin kanssa.